2016-03-09 10:19

2016-03-09 10:26

Bonde får inte gödsla på helgen

VÄRMLANDSNÄS: Lantbrukare får avslag efter process

Mark- och miljödomstolen har beslutat att en lantbrukare på Värmlandsnäs inte får gödsla sina åkrar på helgerna. Det hjälpte inte att Säffle kommun stöttade lantbrukaren i processen.

Lantbrukaren har vänt sig till mark- och miljödomstolen med en yrkan om friare villkor för gödselspridning på sina marker.

Han har räknat med att sprida gödsel i cirka elva dygn men har inte tillstånd att göra det på helgerna. Ett villkor i tillståndet säger nämligen att tidpunkten för gödselspridning ska väljas så att luktstörningar minimeras.

18-20 dagar i stället

Det betyder att arbetet måste avslutas efter fem dygn och därefter återupptas efter helgen. Men efter ett sådant uppehåll krävs en ny uppstart i gödselbrunnen vilket i sin tur leder att hela gödselperioden sprids ut till 18-20 dagar. Det betyder i sin tur att det kommer att lukta ännu längre i grannskapet, påpekar lantbrukaren.

Han har fått stöd i processen av Säffle kommun som anser att lantbrukaren bedriver en verksamhet som ”starkt bidrar till en levande landsbygd”. Kommunen anser att det inte finns någon anledning att förhindra gödselspridning på helgerna.

– Spridning av gödsel ska ske under så gynnsamma förhållanden som möjligt, under så få tillfällen som möjligt och under så koncentrerade perioder som möjligt. Spridning kan ske under lördagar och söndagar på åkrar som inte ligger i närheten av bostäder, anser Anna Rangfeldt som är miljö- och hälsoskyddschef i Säfflekommun.

Inte heller har några av grannarna klagat på gödslingen. På flera av de åkrar som bonden ska gödsla finns det inga hus på flera kilometers avstånd.

Fick avslag igen

Men inga argument hjälper. Myndigheten avslår mannens yrkande och gör därmed samma bedömning som länsstyrelsen tidigare har gjort.

Lantbrukaren har vänt sig till mark- och miljödomstolen med en yrkan om friare villkor för gödselspridning på sina marker.

Han har räknat med att sprida gödsel i cirka elva dygn men har inte tillstånd att göra det på helgerna. Ett villkor i tillståndet säger nämligen att tidpunkten för gödselspridning ska väljas så att luktstörningar minimeras.

18-20 dagar i stället

Det betyder att arbetet måste avslutas efter fem dygn och därefter återupptas efter helgen. Men efter ett sådant uppehåll krävs en ny uppstart i gödselbrunnen vilket i sin tur leder att hela gödselperioden sprids ut till 18-20 dagar. Det betyder i sin tur att det kommer att lukta ännu längre i grannskapet, påpekar lantbrukaren.

Han har fått stöd i processen av Säffle kommun som anser att lantbrukaren bedriver en verksamhet som ”starkt bidrar till en levande landsbygd”. Kommunen anser att det inte finns någon anledning att förhindra gödselspridning på helgerna.

– Spridning av gödsel ska ske under så gynnsamma förhållanden som möjligt, under så få tillfällen som möjligt och under så koncentrerade perioder som möjligt. Spridning kan ske under lördagar och söndagar på åkrar som inte ligger i närheten av bostäder, anser Anna Rangfeldt som är miljö- och hälsoskyddschef i Säfflekommun.

Inte heller har några av grannarna klagat på gödslingen. På flera av de åkrar som bonden ska gödsla finns det inga hus på flera kilometers avstånd.

Fick avslag igen

Men inga argument hjälper. Myndigheten avslår mannens yrkande och gör därmed samma bedömning som länsstyrelsen tidigare har gjort.