2016-03-08 10:41

2016-03-08 12:13

Svea vårdcentral bäst i länet

SÄFFLE: Praktikertjänst i toppen

Svea vårdcentral i Säffle är Värmlands bästa vårdcentral.
Det visar SKL:s nationella patientenkät, enligt Praktikertjänst.
– Vi är oerhört stolta, säger verksamhetschefen Marjola Kock.

Sveriges Kommuner och Landstings undersöker varje år hur patienter upplever sina besök i primärvården.

I 2015 års nationella patientenkät deltog över 1100 vårdcentraler och omkring 109 000 patienter svarade på enkäten. Det som undersöks är bland annat delaktighet, emotionellt stöd, helhetsintryck, respekt och bemötande och tillgänglighet.

Tillgängligheten viktig

Totalt undersöktes 30 värmländska vårdcentraler och i topp placerar sig Svea vårdcentral i Säffle, skriver vårdkooperativet Praktikertjänst.

– Vi är oerhört stolta över den sjukvård vi bedriver och den vård vi ger våra patienter, säger verksamhetschefen Marjola Kock i ett pressmeddelande.

– Mina medarbetare gör ett fantastiskt jobb med ett målinriktat arbete och tydliga uppföljningar, något som skapar kontinuitet för våra patienter.

Marjola Kock tror att tillgängligheten är en viktig faktor till framgångarna:

– Vi är en del av ett litet samhälle och jag tror att många patienter uppskattar tillgängligheten här och att man ofta får träffa samma läkare och sköterska varje gång.

På andra plats hamnar Töcksforspraktiken i Töcksfors och vårdcentralen Åttkanten i Karlstad knep en tredjeplats. Samtliga vårdcentraler tillhör vårdkooperativet Praktikertjänst.

Under rikssnittet

Enligt Praktikertjänst överträffar deras vårdcentraler i Värmland kraftigt snittet i samtliga undersökta kategorier, störst skillnad finns inom helhetsintryck, kontinuitet/koordinering och emotionellt stöd.

Men totalt sett hamnar de värmländska vårdcentralerna under rikssnittet, sett till samtliga sju undersökta kategorier.

På riksplanet visar resultaten bland annat att många patienter upplever bemötandet som väldigt gott. Däremot är man mindre nöjd med kontinuitet och koordinering. 17 procent av de tillfrågade uppger exempelvis att de inte fick träffa den läkare de önskade vid sitt senaste primärvårdsbesök.

Sveriges Kommuner och Landstings undersöker varje år hur patienter upplever sina besök i primärvården.

I 2015 års nationella patientenkät deltog över 1100 vårdcentraler och omkring 109 000 patienter svarade på enkäten. Det som undersöks är bland annat delaktighet, emotionellt stöd, helhetsintryck, respekt och bemötande och tillgänglighet.

Tillgängligheten viktig

Totalt undersöktes 30 värmländska vårdcentraler och i topp placerar sig Svea vårdcentral i Säffle, skriver vårdkooperativet Praktikertjänst.

– Vi är oerhört stolta över den sjukvård vi bedriver och den vård vi ger våra patienter, säger verksamhetschefen Marjola Kock i ett pressmeddelande.

– Mina medarbetare gör ett fantastiskt jobb med ett målinriktat arbete och tydliga uppföljningar, något som skapar kontinuitet för våra patienter.

Marjola Kock tror att tillgängligheten är en viktig faktor till framgångarna:

– Vi är en del av ett litet samhälle och jag tror att många patienter uppskattar tillgängligheten här och att man ofta får träffa samma läkare och sköterska varje gång.

På andra plats hamnar Töcksforspraktiken i Töcksfors och vårdcentralen Åttkanten i Karlstad knep en tredjeplats. Samtliga vårdcentraler tillhör vårdkooperativet Praktikertjänst.

Under rikssnittet

Enligt Praktikertjänst överträffar deras vårdcentraler i Värmland kraftigt snittet i samtliga undersökta kategorier, störst skillnad finns inom helhetsintryck, kontinuitet/koordinering och emotionellt stöd.

Men totalt sett hamnar de värmländska vårdcentralerna under rikssnittet, sett till samtliga sju undersökta kategorier.

På riksplanet visar resultaten bland annat att många patienter upplever bemötandet som väldigt gott. Däremot är man mindre nöjd med kontinuitet och koordinering. 17 procent av de tillfrågade uppger exempelvis att de inte fick träffa den läkare de önskade vid sitt senaste primärvårdsbesök.

Värmland vs riket i procent
 Värmland  Riket
Helhetsintryck7780
Emotionellt stöd6974
Delaktighet och involvering7074
Respekt och bemötande8385
Kontinuitet och koordinering  6570
Information och kunskap7074
Tillgänglighet7783

 

Källa: https://patientenkat.se