2016-03-03 07:38

2016-03-03 07:38

Säffle bygger sina första laddstolpar

SÄFFLE: Säbo får halva kostnaden i bidrag från Naturvårdsverket

Nu ska Säffle kommun få sina första laddstolpar för elbilar. Två byggs i Säffle och en i Svanskog.
– Det blir sammanlagt sex laddpunkter, berättar Säbos vd Gustaf Andersson.

Säfflebostäder har fått bygglov för de första elstolparna där den som har ett elfordon kan ladda sin bil. Tre stolpar med två laddpunkter vardera ska byggas. Kostnaden uppgår till 240 000 kronor.

– De första tre ska byggas i sommar. Men vi har sökt tillstånd för tre till för på sikt är det ju meningen att alla fordon ska vara fossilfria och då kommer det att behövas många laddställen, säger Säfflebostäders vd Gustaf Andersson.

Grön vision

I Säffle byggs de första stolparna på parkeringsplatsen utanför stadshuset samt på p-platsen vid Hermes på Industrigatan. Den tredje byggs i Svaneholm, närmare bestämt utanför äldreboendet.

– Enligt kommunens gröna vision ska vi övergå till elbilar och då är det logiskt att bygga de första stolparna där det står många kommunala fordon. Men på sikt ska det naturligtvis byggas fler på olika platser, säger Gustaf Andersson.

Kommunen har fått bidrag från Naturvårdsverket som via miljöprojektet Klimatklivet bidrar med halva kostnaden, det vill säga 120 000 kronor. Syftet är att Klimatklivet, med investeringsstöd, ska bidra till att minska utsläppen som påverkar klimatet. I den första beslutsomgången har hittills fyra projekt i Värmland beviljats stöd varav två handlar om just laddstolpar för elfordon.

– Det är positivt att tillgängligheten till laddstationer i länet ökar och att nya områden täcks in, säger Jörgen Persson, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Värmland som handlagt den bidragsansökan som Säffle gjort.

Försäljningen av elfordon har ökat. 2015 registrerades 117 elbilar i Värmland. Av dessa var 47 batterielbilar och 70 laddhybrider. Det är en ökning med 65 procent sedan 2014. Fortfarande står elbilarna dock endast för en dryg procent av den totala bilförsörjningen I Värmland.

Säfflebostäder har fått bygglov för de första elstolparna där den som har ett elfordon kan ladda sin bil. Tre stolpar med två laddpunkter vardera ska byggas. Kostnaden uppgår till 240 000 kronor.

– De första tre ska byggas i sommar. Men vi har sökt tillstånd för tre till för på sikt är det ju meningen att alla fordon ska vara fossilfria och då kommer det att behövas många laddställen, säger Säfflebostäders vd Gustaf Andersson.

Grön vision

I Säffle byggs de första stolparna på parkeringsplatsen utanför stadshuset samt på p-platsen vid Hermes på Industrigatan. Den tredje byggs i Svaneholm, närmare bestämt utanför äldreboendet.

– Enligt kommunens gröna vision ska vi övergå till elbilar och då är det logiskt att bygga de första stolparna där det står många kommunala fordon. Men på sikt ska det naturligtvis byggas fler på olika platser, säger Gustaf Andersson.

Kommunen har fått bidrag från Naturvårdsverket som via miljöprojektet Klimatklivet bidrar med halva kostnaden, det vill säga 120 000 kronor. Syftet är att Klimatklivet, med investeringsstöd, ska bidra till att minska utsläppen som påverkar klimatet. I den första beslutsomgången har hittills fyra projekt i Värmland beviljats stöd varav två handlar om just laddstolpar för elfordon.

– Det är positivt att tillgängligheten till laddstationer i länet ökar och att nya områden täcks in, säger Jörgen Persson, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Värmland som handlagt den bidragsansökan som Säffle gjort.

Försäljningen av elfordon har ökat. 2015 registrerades 117 elbilar i Värmland. Av dessa var 47 batterielbilar och 70 laddhybrider. Det är en ökning med 65 procent sedan 2014. Fortfarande står elbilarna dock endast för en dryg procent av den totala bilförsörjningen I Värmland.