2016-03-02 07:42

2016-03-02 09:13

Wermlands Mejeri expanderar

VÄRMLANDS NYSÄTER: Fördubblar produktionen vid mejeriet

Efterfrågan på Wermlandsmjölk växer i de värmländska livsmedelsbutikerna. Styrelsen för Wermlands Mejeri har därför beslutat att utöka produktionen vid mejeriet i Värmlands Nysäter. Det handlar om en fördubbling av dagsproduktionen från 19 000 till strax över 40 000 liter mjölk.
- Det här är en stor satsning. Vi kommer etappvis att nå upp till fördubblingen av produktionen, säger Yngve Gustafsson, vd i Wermlands Mejeri.

Arbetet med att ta in offerter på maskiner och utrustning för utökningen har inletts. Hur omfattande investeringarna blir vill inte Yngve Gustafsson gå in på i dagsläget, men det handlar givetvis om mångmiljonbelopp.

- Vi kan ju inte sitta stilla när mjölken tar slut i butikerna. Samtliga butiker inom Konsum Värmland och Ica i Värmland talar om succé för Wermlandsmjölk, som tar slut lika fort som den kommer in.

Fler leverantörer

För att produktionen skall kunna utökas vid mejeriet krävs det också fler leverantörer.

- Vi har gått ut till en ny grupp mjölkbönder som erbjuds att bli leverantörer till mejeriet. Man kan säga att det antalsmässigt handlar om lika många mjölkbönder som i fjol startade verksamheten.

Mjölkkronan

Det som är gynnsamt för leverantörerna till Wermlands Mejeri är priset som de erbjuds.

- Man kan säga att snittpriset ligger en krona högre än gällande marknadspris. För en mjölkbonde betyder den extra kronan oerhört mycket.

Fördubblingen av produktionen kan också komma att innebära en successiv ökning av antalet anställda.

Nya filprodukter

En annan nyhet är att Wermlands Mejeri också kommer att satsa på tillverkning av filprodukter.

- Vid styrelsens senaste sammanträde fanns detta med som förslag, säger Yngve Gustafsson.

Enligt Yngve Gustafsson har mjölkjätten Arla inte försökt hindra den här utvecklingen.

- Vi har inte märkt att Arla försökt sätta krokben för vår satsning. Vi hoppas självfallet att även den nu beslutade satsningen skall kunna genomföras utan störningar.

Det slog ned som en bomb när NWT i fjol gick ut med nyheten att mejeriet i Värmlands Nysäter, som mer eller mindre låg i malpåse, på nytt skulle komma till heders som ett lokalt mejeri. Bakom satsningen stod Bäcks gård, syskonen Thörner, Haga gård, Yngve Gustavsson och Värmlant.

Arbetet med att ta in offerter på maskiner och utrustning för utökningen har inletts. Hur omfattande investeringarna blir vill inte Yngve Gustafsson gå in på i dagsläget, men det handlar givetvis om mångmiljonbelopp.

- Vi kan ju inte sitta stilla när mjölken tar slut i butikerna. Samtliga butiker inom Konsum Värmland och Ica i Värmland talar om succé för Wermlandsmjölk, som tar slut lika fort som den kommer in.

Fler leverantörer

För att produktionen skall kunna utökas vid mejeriet krävs det också fler leverantörer.

- Vi har gått ut till en ny grupp mjölkbönder som erbjuds att bli leverantörer till mejeriet. Man kan säga att det antalsmässigt handlar om lika många mjölkbönder som i fjol startade verksamheten.

Mjölkkronan

Det som är gynnsamt för leverantörerna till Wermlands Mejeri är priset som de erbjuds.

- Man kan säga att snittpriset ligger en krona högre än gällande marknadspris. För en mjölkbonde betyder den extra kronan oerhört mycket.

Fördubblingen av produktionen kan också komma att innebära en successiv ökning av antalet anställda.

Nya filprodukter

En annan nyhet är att Wermlands Mejeri också kommer att satsa på tillverkning av filprodukter.

- Vid styrelsens senaste sammanträde fanns detta med som förslag, säger Yngve Gustafsson.

Enligt Yngve Gustafsson har mjölkjätten Arla inte försökt hindra den här utvecklingen.

- Vi har inte märkt att Arla försökt sätta krokben för vår satsning. Vi hoppas självfallet att även den nu beslutade satsningen skall kunna genomföras utan störningar.

Det slog ned som en bomb när NWT i fjol gick ut med nyheten att mejeriet i Värmlands Nysäter, som mer eller mindre låg i malpåse, på nytt skulle komma till heders som ett lokalt mejeri. Bakom satsningen stod Bäcks gård, syskonen Thörner, Haga gård, Yngve Gustavsson och Värmlant.