2016-03-02 11:15

2016-03-02 11:15

Nya regler kan leda till att taxorna höjs

SÄFFLE: Många arbetsmiljöaspekter att ta hänsyn till vid slamtömning

Skärpta arbetsmiljöregler kring slamtömning av avloppsanläggningar gör att Säffle kommun ska se över alla hämtställen och informera kunder om reglerna.
– I ett första skede handlar det om att informera kunderna om hur de kan underlätta för chaufförerna.

Det säger Veronica Carlsson Ulff som är renhållningschef i Säffle och Åmål. Teknik- och fritidsförvaltningen anlitar Ragn-Sells AB som entreprenör för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar i de båda kommunerna.

– Det rör sig om cirka 5 800 årliga tömningar av 4 800 anläggningar belägna utanför planerat VA-område, berättar hon.

Arbetsmiljön för de berörda chaufförerna är omdiskuterad och arbetsmiljöverket har sedan ett par år tillbaka skärpt tillsynen av deras arbetsmiljöförhållanden. Det lär i sin tur innebära att kommunerna också måste skärpa sina regler gentemot kunderna.

– När det gäller renhållningsregler har mycket fokus hittills legat på tömning av hushållens sopkärl medan det inte har hänt mycket kring slamtömningen. Det måste vi på sikt förändra men innan dess ska vi informera våra kunder, bland annat om vad själva kan göra för att underlätta för chaufförerna, säger Veronica.

Många underlättar

Arbetsmiljöverket har framför allt fokuserat på tunga lock, långa slangdragning och svårtillgängliga avloppsanläggningar. Johan Samuelsson och Gordon Johansen är två av Ragn-Sells fyra chaufförer och de kan berätta om arbetsförhållanden som kan vara riktigt besvärliga.

– Det finns brunnar som ligger så otillgängligt att man ibland behöver dra slangen 120 meter. Gamla betonglock kan också vara besvärliga att lyfta och ibland är det sly, staket eller annat i vägen som gör att en tömning både tar tid och blir bökig, säger Johan som berättar att man ibland inte ens kan hitta brunnen som ska tömmas.

Men många fastighetsägare gör också allt för att underlätta för chaufförerna när de kommer med sina fordon på 25 ton.

– Det är många som bygger riktig väg ända fram till brunnen, skaffar moderna plastlock eller underlättar på annat sätt, säger Gordon.

Förutom att informera kunderna kan kommunerna även arbeta med dessa frågor genom renhållningsföreskrifter och taxesättning. Många kommuner arbetar fram en taxemodell vilken innebär att kunden får betala extra om exempelvis locket är för tungt eller att lång slang behöver dras fram till anläggningen berättar Veronica.

– Detta är en arbetsmiljöfråga som vi måste ta på allvar och därför hoppas jag att fastighetsägarna med hjälp av informationen börjar fundera gällande sin anläggning och hur de kan underlätta för chaufförerna, säger Veronica.

Det säger Veronica Carlsson Ulff som är renhållningschef i Säffle och Åmål. Teknik- och fritidsförvaltningen anlitar Ragn-Sells AB som entreprenör för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar i de båda kommunerna.

– Det rör sig om cirka 5 800 årliga tömningar av 4 800 anläggningar belägna utanför planerat VA-område, berättar hon.

Arbetsmiljön för de berörda chaufförerna är omdiskuterad och arbetsmiljöverket har sedan ett par år tillbaka skärpt tillsynen av deras arbetsmiljöförhållanden. Det lär i sin tur innebära att kommunerna också måste skärpa sina regler gentemot kunderna.

– När det gäller renhållningsregler har mycket fokus hittills legat på tömning av hushållens sopkärl medan det inte har hänt mycket kring slamtömningen. Det måste vi på sikt förändra men innan dess ska vi informera våra kunder, bland annat om vad själva kan göra för att underlätta för chaufförerna, säger Veronica.

Många underlättar

Arbetsmiljöverket har framför allt fokuserat på tunga lock, långa slangdragning och svårtillgängliga avloppsanläggningar. Johan Samuelsson och Gordon Johansen är två av Ragn-Sells fyra chaufförer och de kan berätta om arbetsförhållanden som kan vara riktigt besvärliga.

– Det finns brunnar som ligger så otillgängligt att man ibland behöver dra slangen 120 meter. Gamla betonglock kan också vara besvärliga att lyfta och ibland är det sly, staket eller annat i vägen som gör att en tömning både tar tid och blir bökig, säger Johan som berättar att man ibland inte ens kan hitta brunnen som ska tömmas.

Men många fastighetsägare gör också allt för att underlätta för chaufförerna när de kommer med sina fordon på 25 ton.

– Det är många som bygger riktig väg ända fram till brunnen, skaffar moderna plastlock eller underlättar på annat sätt, säger Gordon.

Förutom att informera kunderna kan kommunerna även arbeta med dessa frågor genom renhållningsföreskrifter och taxesättning. Många kommuner arbetar fram en taxemodell vilken innebär att kunden får betala extra om exempelvis locket är för tungt eller att lång slang behöver dras fram till anläggningen berättar Veronica.

– Detta är en arbetsmiljöfråga som vi måste ta på allvar och därför hoppas jag att fastighetsägarna med hjälp av informationen börjar fundera gällande sin anläggning och hur de kan underlätta för chaufförerna, säger Veronica.