2016-02-24 13:56

2016-02-24 13:57

Brottsligheten minskar men otryggheten ökar

SÄFFLE: Kommunen samlar krafterna för att skapa ökad trygghet

Trygghet. Otryggheten bland Säffleborna ökar trots att brottsligheten minskar.
– Oavsett om brottsligheten sjunker måste vi ta människors oro på största allvar och därför samlar vi alla krafter för att öka tryggheten, säger Säffles kommunchef Ingemar Rosén.

Nyligen presenterades en stor medborgarundersökning baserad på statistik från Statistiska Centralbyrån. Bland annat kartlades trygghetsaspekter och många av de nästan 600 Säfflebor som deltog i undersökningen, svarade att de inte känner tillräcklig trygghet.

Det handlar bland annat om rädslan av att vistas utomhus på kvällar och nätter, oron för hot, rån, misshandel och inbrott.

Samtidigt visar polisens trygghetsstatistik att brottsligheten i Säffle minskar. Under 2014 sjönk antalet anmälda brott både vad gäller våldsbrott och stölder.

– Det är siffror som säger olika saker men vi måste ha respekt för människors oro och ha det som utgångspunkt i vårt fortsatta arbete med trygghetsfrågor, säger Ingemars Rosén.

Hur kommer kommunen att driva det arbetet?

– Vi är redan i gång med processen att samla alla krafter i samhället för att skapa ett samarbete på bred front. Vi tar frågan på stort allvar och jag tycker att vi har kommit en bit på väg även om vi har mer att göra.

På onsdagen träffade kommunen, tillsammans med Eda och Arvika kommuner, polismyndigheten just för att diskutera trygghet och på tisdag hålls ett större möte i Säffle med bland annat beredskapssamordnaren.

– Det sker mycket arbete i kulisserna, säger Ingemar Rosén.

Fler poliser

Polisens bemanning är en fråga som diskuterats i många år. Urban Bengtsson tillträdde som gruppchef för Säfflepolisen 2013 och berättar att bemanningen sedan dess har förbättrats. I dag finns det i Säffle 8-9 poliser i yttre tjänst och stationens öppettider har förbättrats.

– Det har skett en rejäl förbättring. Att den ökade bemanningen inte syns så mycket utåt beror delvis på att vårt arbetssätt har förändrats. Vi jobbar mer civilklädda och i civila bilar, säger han.

Han berättar också att det är en mycket liten grupp av gärningsmän som står för en stor del av brottsligheten. Det gäller inte bara stölder utan även våldsbrott.

– I höstas dömdes en man i Säffle till fängelse för grov misshandel. När han åkte i fängelse sjönk brottsligheten som en sten i hans bostadsområde.

Djupt berörda

Både hos polisen och i kommunledningen har den senaste veckans tragedi på Industrigatan aktualiserat frågan om trygghet och krishantering

– Oavsett vad som skedde i just det fallet, var det en tragisk händelse som berörde många människor djupt och aktualiserade frågan om hur viktigt det är med korrekt information och kommunikation mellan alla berörda, säger Ingemar Rosén.

Nyligen presenterades en stor medborgarundersökning baserad på statistik från Statistiska Centralbyrån. Bland annat kartlades trygghetsaspekter och många av de nästan 600 Säfflebor som deltog i undersökningen, svarade att de inte känner tillräcklig trygghet.

Det handlar bland annat om rädslan av att vistas utomhus på kvällar och nätter, oron för hot, rån, misshandel och inbrott.

Samtidigt visar polisens trygghetsstatistik att brottsligheten i Säffle minskar. Under 2014 sjönk antalet anmälda brott både vad gäller våldsbrott och stölder.

– Det är siffror som säger olika saker men vi måste ha respekt för människors oro och ha det som utgångspunkt i vårt fortsatta arbete med trygghetsfrågor, säger Ingemars Rosén.

Hur kommer kommunen att driva det arbetet?

– Vi är redan i gång med processen att samla alla krafter i samhället för att skapa ett samarbete på bred front. Vi tar frågan på stort allvar och jag tycker att vi har kommit en bit på väg även om vi har mer att göra.

På onsdagen träffade kommunen, tillsammans med Eda och Arvika kommuner, polismyndigheten just för att diskutera trygghet och på tisdag hålls ett större möte i Säffle med bland annat beredskapssamordnaren.

– Det sker mycket arbete i kulisserna, säger Ingemar Rosén.

Fler poliser

Polisens bemanning är en fråga som diskuterats i många år. Urban Bengtsson tillträdde som gruppchef för Säfflepolisen 2013 och berättar att bemanningen sedan dess har förbättrats. I dag finns det i Säffle 8-9 poliser i yttre tjänst och stationens öppettider har förbättrats.

– Det har skett en rejäl förbättring. Att den ökade bemanningen inte syns så mycket utåt beror delvis på att vårt arbetssätt har förändrats. Vi jobbar mer civilklädda och i civila bilar, säger han.

Han berättar också att det är en mycket liten grupp av gärningsmän som står för en stor del av brottsligheten. Det gäller inte bara stölder utan även våldsbrott.

– I höstas dömdes en man i Säffle till fängelse för grov misshandel. När han åkte i fängelse sjönk brottsligheten som en sten i hans bostadsområde.

Djupt berörda

Både hos polisen och i kommunledningen har den senaste veckans tragedi på Industrigatan aktualiserat frågan om trygghet och krishantering

– Oavsett vad som skedde i just det fallet, var det en tragisk händelse som berörde många människor djupt och aktualiserade frågan om hur viktigt det är med korrekt information och kommunikation mellan alla berörda, säger Ingemar Rosén.