2016-02-24 12:15

2016-02-24 13:57

"Bra sätt att öka tryggheten"

SÄFFLE: Stort intresse för Grannsamverkan

– Grannsamverkan är ett bra sätt att öka tryggheten och förebygga brott.

Det säger Urban Bengtsson som är gruppchef vid polisen i Säffle med anledning av att alltfler vill samarbeta inom projektet Grannsamverkan.

Förra veckan bjöd Säfflepolisen in till ett informationsmöte om Grannsamverkan, som är en brottsförebyggande metod som sker i samarbete mellan polisen och allmänheten. Syftet är att förebygga och minska de så kallade vardagsbrotten som stölder och inbrott.

Metoden är effektiv och har enligt flera analyser minskat inbrottsrisken. Enligt BRÅ (Brottsförebyggande rådet) har inbrottsrisken minskat med i genomsnitt 26 procent om skylten Grannsamverkan syns i ett bostadsområde.

– Det är bra att människor engagerar sig. Syftet med Grannsamverkan är att man med gemensamma krafter ska göra sitt bostadsområde mindre attraktivt för brottslig verksamhet. Det handlar om att skärpa uppmärksamheten och på olika sätt försvåra för tjuven och underlätta för polisen att hitta gärningsmännen, förklarar Urban Bengtsson.

Medvetandet ökar

Till träffen hos polisen kom ett 40-tal representanter för olika grupper som bildats för att gemensamt och i samverkan med polisen – och stöldskyddsföreningen – förebygga brott och skapa ökad trygghet där man bor. Det handlar om allt från små kvartersgrupper och byalag till hela samhällen där de boende gått samman.

– Det finns inga formella regler för hur en grupp ska se ut eller vara organiserad. Syftet är att förebygga brott men också att kunna hjälpa till med registreringsnummer och andra vittnesuppgifter. Sverige har länge varit rena smörgåsbordet för tjuvar och det gäller numera att vara medveten och uppmärksam på ett helt annat sätt, menar Urban Bengtsson.

Skillnaden mot så kallade medborgargarden är stor.

– Medborgargarden vill vi inte ha. Här handlar det om rätt sorts engagemang och att hålla sig på en enkel nivå. Den viljan är stor bland Säffleborna och den hoppas jag ska komma till allt större nytta i takt med att allmänhetens medvetande ökar, säger Urban Bengtsson.

Multikriminellt

Han berättar att tjuvar arbetar organiserat och närmast professionellt, i regel som ligor och ofta i en multikriminell sammansättning. Mönstren är tydliga.

– Ligorna är ofta ute och rekognoserar, de har bra logistik, de är ofta specialiserade på att stjäla exempelvis jordbruksmaskiner, diesel, smycken eller byggmaskiner och de återkommer ofta till brottsplatsen när de vet att försäkringsbolagen har ersatt den bestulne med nya värdesaker som man kan stjäla, berättar Urban Bengtsson.

Men i skuggan av de organiserade ligorna finns fortfarande de vanliga ”gråtjuvarna”.

– Under den senaste stora inbrottsvågen i Säffletrakten 2014 var det en del av de anmälda inbrotten som inte hade utförts av några ligor utan av vardagens ”gråtjuvar”. Den gruppen ska man inte bortse ifrån, säger Urban Bengtsson.

Förra veckan bjöd Säfflepolisen in till ett informationsmöte om Grannsamverkan, som är en brottsförebyggande metod som sker i samarbete mellan polisen och allmänheten. Syftet är att förebygga och minska de så kallade vardagsbrotten som stölder och inbrott.

Metoden är effektiv och har enligt flera analyser minskat inbrottsrisken. Enligt BRÅ (Brottsförebyggande rådet) har inbrottsrisken minskat med i genomsnitt 26 procent om skylten Grannsamverkan syns i ett bostadsområde.

– Det är bra att människor engagerar sig. Syftet med Grannsamverkan är att man med gemensamma krafter ska göra sitt bostadsområde mindre attraktivt för brottslig verksamhet. Det handlar om att skärpa uppmärksamheten och på olika sätt försvåra för tjuven och underlätta för polisen att hitta gärningsmännen, förklarar Urban Bengtsson.

Medvetandet ökar

Till träffen hos polisen kom ett 40-tal representanter för olika grupper som bildats för att gemensamt och i samverkan med polisen – och stöldskyddsföreningen – förebygga brott och skapa ökad trygghet där man bor. Det handlar om allt från små kvartersgrupper och byalag till hela samhällen där de boende gått samman.

– Det finns inga formella regler för hur en grupp ska se ut eller vara organiserad. Syftet är att förebygga brott men också att kunna hjälpa till med registreringsnummer och andra vittnesuppgifter. Sverige har länge varit rena smörgåsbordet för tjuvar och det gäller numera att vara medveten och uppmärksam på ett helt annat sätt, menar Urban Bengtsson.

Skillnaden mot så kallade medborgargarden är stor.

– Medborgargarden vill vi inte ha. Här handlar det om rätt sorts engagemang och att hålla sig på en enkel nivå. Den viljan är stor bland Säffleborna och den hoppas jag ska komma till allt större nytta i takt med att allmänhetens medvetande ökar, säger Urban Bengtsson.

Multikriminellt

Han berättar att tjuvar arbetar organiserat och närmast professionellt, i regel som ligor och ofta i en multikriminell sammansättning. Mönstren är tydliga.

– Ligorna är ofta ute och rekognoserar, de har bra logistik, de är ofta specialiserade på att stjäla exempelvis jordbruksmaskiner, diesel, smycken eller byggmaskiner och de återkommer ofta till brottsplatsen när de vet att försäkringsbolagen har ersatt den bestulne med nya värdesaker som man kan stjäla, berättar Urban Bengtsson.

Men i skuggan av de organiserade ligorna finns fortfarande de vanliga ”gråtjuvarna”.

– Under den senaste stora inbrottsvågen i Säffletrakten 2014 var det en del av de anmälda inbrotten som inte hade utförts av några ligor utan av vardagens ”gråtjuvar”. Den gruppen ska man inte bortse ifrån, säger Urban Bengtsson.