2016-02-18 06:00

2016-02-18 06:00

Nu ska kommunen sälja fastigheten

SÄFFLE: Detaljplanen för Slussvaktarbostaden görs om

Om några månader kommer ett speciellt objekt ut till försäljning. Kommunen har fattat beslut om att sälja Slussvaktarbostaden.

Det har tagit lite tid, men nu är beslutet fattat. Slussvaktarbostaden ska inte längre vara i Säffle kommuns ägo.

Det var i maj 2014 som Sverigedemokraten Olof Olzén lämnade in en motion till kommunfullmäktige.

– Slussvaktarbostaden håller på att förfalla medan det finns potentiella köpare. Därför vore det väl lämpligt att kommunen säljer fastigheten till en person som vill renovera den så den bevaras för framtiden samtidigt som det blir en intäkt för kommunen, skrev han i motionen.

Han yrkade att kommunen skulle sälja byggnaden snarast och det är alltså vad som ska hända nu.

I januari tog kommunstyrelsen beslutet att ge tummen upp för en ändrad detaljplan. Miljö- och byggnadsnämnden fick uppdraget att genomföra planändringen och nyligen sammanträdde nämnden. Då var ärendet uppe.

Politikerna beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen. Ändringen ska finansieras inom ramen för årets investeringsanslag för planarbete. Nu tas steg framåt för att kunna sälja fastigheten, som ligger precis bredvid slussen intill Kanalvillan.

– För att kunna sälja måste vi ändra detaljplanen. Det ligger en gammal plan nu som behöver ändras, säger Peter Pettersson, enhetschef på miljö och bygg i Säffle kommun.

Hur ser tidsplanen ut?

– Det tar några månader med processen, bland annat ska detta ut på samråd. Men till sommaren borde den komma ut till försäljning, avslutar han.

Det har tagit lite tid, men nu är beslutet fattat. Slussvaktarbostaden ska inte längre vara i Säffle kommuns ägo.

Det var i maj 2014 som Sverigedemokraten Olof Olzén lämnade in en motion till kommunfullmäktige.

– Slussvaktarbostaden håller på att förfalla medan det finns potentiella köpare. Därför vore det väl lämpligt att kommunen säljer fastigheten till en person som vill renovera den så den bevaras för framtiden samtidigt som det blir en intäkt för kommunen, skrev han i motionen.

Han yrkade att kommunen skulle sälja byggnaden snarast och det är alltså vad som ska hända nu.

I januari tog kommunstyrelsen beslutet att ge tummen upp för en ändrad detaljplan. Miljö- och byggnadsnämnden fick uppdraget att genomföra planändringen och nyligen sammanträdde nämnden. Då var ärendet uppe.

Politikerna beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen. Ändringen ska finansieras inom ramen för årets investeringsanslag för planarbete. Nu tas steg framåt för att kunna sälja fastigheten, som ligger precis bredvid slussen intill Kanalvillan.

– För att kunna sälja måste vi ändra detaljplanen. Det ligger en gammal plan nu som behöver ändras, säger Peter Pettersson, enhetschef på miljö och bygg i Säffle kommun.

Hur ser tidsplanen ut?

– Det tar några månader med processen, bland annat ska detta ut på samråd. Men till sommaren borde den komma ut till försäljning, avslutar han.