2016-02-17 16:33

2016-02-17 16:33

Gammal tall blir naturminne

SÄFFLE: "Jag har beundrat den i 40 år"

I närheten av Ström, norr om Knöstad, växer en ståtlig tall som är flera hundra år gammal. Nu har markägaren sett till att tallen skyddas även i framtiden.

Det var markägaren själv, Carl-Axel Rönnbo, 80 år, som skickade en ansökan till länsstyrelsen om att den gamla tallen skulle skyddas även för kommande generationer.

– En tall av den storleken har ett väldigt stort värde. Jag har beundrat den i 40 år. Det glädjer varje människa som går förbi den att den får vara kvar, ett så urgammal träd, säger Carl-Axel Rönnbo och berättar att han fått papper som bekräftar att tallen blir naturminne.

Hur gammal tallen är vet man inte, ingen har borrat i den för att kontrollera saken. Men länsstyrelsen uppskattar att den är mer än 200 år gammal och Carl-Axel Rönnbo själv tror att den är drygt 400 år.

Lars Furuholm som arbetar på länsstyrelsen berättar att det inte är så vanligt att enstaka träd skyddas på det här sättet, men att det förekommer då och då. Att tallen blir ett naturminne innebär att den inte får huggas ned och att den fortsätter att skyddas även den dag som den dör.

– Alla gamla träd kan ha ett värde då de får stå solbelysta. I gamla tallar, till exempel de vid marknadsbodarna i Värmlands Nysäter har man hittat skalbaggar som trivs i riktigt gamla träd. Sådana skalbaggar kan även komma till ett sådant här träd. Även om tallen dör har den ett värde för vissa insekter och fåglar, till exempel hackspettar kan bygga bo i den, säger Lars Furuholm.

Det var markägaren själv, Carl-Axel Rönnbo, 80 år, som skickade en ansökan till länsstyrelsen om att den gamla tallen skulle skyddas även för kommande generationer.

– En tall av den storleken har ett väldigt stort värde. Jag har beundrat den i 40 år. Det glädjer varje människa som går förbi den att den får vara kvar, ett så urgammal träd, säger Carl-Axel Rönnbo och berättar att han fått papper som bekräftar att tallen blir naturminne.

Hur gammal tallen är vet man inte, ingen har borrat i den för att kontrollera saken. Men länsstyrelsen uppskattar att den är mer än 200 år gammal och Carl-Axel Rönnbo själv tror att den är drygt 400 år.

Lars Furuholm som arbetar på länsstyrelsen berättar att det inte är så vanligt att enstaka träd skyddas på det här sättet, men att det förekommer då och då. Att tallen blir ett naturminne innebär att den inte får huggas ned och att den fortsätter att skyddas även den dag som den dör.

– Alla gamla träd kan ha ett värde då de får stå solbelysta. I gamla tallar, till exempel de vid marknadsbodarna i Värmlands Nysäter har man hittat skalbaggar som trivs i riktigt gamla träd. Sådana skalbaggar kan även komma till ett sådant här träd. Även om tallen dör har den ett värde för vissa insekter och fåglar, till exempel hackspettar kan bygga bo i den, säger Lars Furuholm.