2016-02-17 16:44

2016-02-17 18:12

Beslut om hyra för det framtida LSS-boendet

SÄFFLE: Vad händer med LSS-boendet?

Byggstarten av ett nytt LSS-boende ligger ännu en bit in i framtiden. Socialnämnden har nyligen tagit beslutet om att gå vidare med tomten Rosen 14 i korsningen Näsvägen-Trädgårdsgatan.

Det har varit en minst sagt utdragen och slingrig process och ännu så är alla beslut i alla instanser inte fattade.

Men vid socialnämndens senaste möte så togs ytterligare några steg framåt. Den styrande alliansen i nämnden klubbade ett tredelat beslut som krattar vägen inför framtiden.

* Antagande av Säfflebostäders hyra på 1,1 miljoner kronor årligen som en del av ett tioårigt avtal.

* Förslag om att kommunfullmäktige beslutar om byggnation av ett nytt LSS-boende på tomten Rosen 14.

* Dessutom ska Säbo tillsammans med socialförvaltningen inleda planering av ytterligare ett boende. Vegagatans och Industrigatans gruppbostäder ska, enligt nämndbeslutet, avvecklas i slutet av 2016.

Helen Agdén, Sjukvårdspartiet, är ordförande i socialnämnden.

Hon har tidigare gett uttryck för att hela ärendet och hanteringen har tagit för lång tid.

– Nu måste vi se till att den här processen inte drar ut på tiden mer än vad den redan har gjort, säger hon.

Det var inte en enig socialnämnd som tog beslutet. Socialdemokraterna lämnade in en anteckning till protokollet där man bland annat vänder sig mot det framtida boendets lokalisering.

Partiet reserverar sig mot att Säffle kommun ska köpa in privatägd tomt när kommunen redan äger mark på Sund som skulle kunna fungera för LSS-boende.

Frågan vandrar nu vidare till kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige. Enligt Helen Agdén så kan ärendet komma att behandlas i fullmäktige 4 april.

När alla politiska beslut är tagna så kan Säfflebostäder gå vidare med ett förvärv av den aktuella tomten. En muntlig överenskommelse finns med tomtägaren, det har Säbos Gustaf Andersson tidigare klargjort i Säffle-Tidningen.

Med tanke på att det tidigare legat en handelsträdgård på fastigheten så ska det göras en markundersökning och eventuellt också en marksanering om det behovet uppstår.

Det har varit en minst sagt utdragen och slingrig process och ännu så är alla beslut i alla instanser inte fattade.

Men vid socialnämndens senaste möte så togs ytterligare några steg framåt. Den styrande alliansen i nämnden klubbade ett tredelat beslut som krattar vägen inför framtiden.

* Antagande av Säfflebostäders hyra på 1,1 miljoner kronor årligen som en del av ett tioårigt avtal.

* Förslag om att kommunfullmäktige beslutar om byggnation av ett nytt LSS-boende på tomten Rosen 14.

* Dessutom ska Säbo tillsammans med socialförvaltningen inleda planering av ytterligare ett boende. Vegagatans och Industrigatans gruppbostäder ska, enligt nämndbeslutet, avvecklas i slutet av 2016.

Helen Agdén, Sjukvårdspartiet, är ordförande i socialnämnden.

Hon har tidigare gett uttryck för att hela ärendet och hanteringen har tagit för lång tid.

– Nu måste vi se till att den här processen inte drar ut på tiden mer än vad den redan har gjort, säger hon.

Det var inte en enig socialnämnd som tog beslutet. Socialdemokraterna lämnade in en anteckning till protokollet där man bland annat vänder sig mot det framtida boendets lokalisering.

Partiet reserverar sig mot att Säffle kommun ska köpa in privatägd tomt när kommunen redan äger mark på Sund som skulle kunna fungera för LSS-boende.

Frågan vandrar nu vidare till kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige. Enligt Helen Agdén så kan ärendet komma att behandlas i fullmäktige 4 april.

När alla politiska beslut är tagna så kan Säfflebostäder gå vidare med ett förvärv av den aktuella tomten. En muntlig överenskommelse finns med tomtägaren, det har Säbos Gustaf Andersson tidigare klargjort i Säffle-Tidningen.

Med tanke på att det tidigare legat en handelsträdgård på fastigheten så ska det göras en markundersökning och eventuellt också en marksanering om det behovet uppstår.