2016-02-16 07:57

2016-02-16 07:57

En av kommunerna som satsar mest

SÄFFLE: Så mycket satsar Säffle på idrotts- och fritidsanläggningar

Säffle är en av de kommuner i landet som lägger ned mest pengar per invånare på idrotts- och fritidsanläggningar. Med 2 161 kronor per invånare och år är det bara tio andra kommuner i landet som satsar mer än Säffle.

2014 uppgick Säffle kommuns kostnader för idrotts- och fritidsanläggningar till ett belopp som motsvarar 2 161 kronor per invånare. Det är en ökning med 11 procentenheter jämfört med året innan och en kraftig ökning om man går ytterligare några åt tillbaka i tiden. 2005 uppgick beloppet nämligen till 600 kronor.

Inge Larsson som är fritidschef i Säffle kommun tycker det är välinvesterade pengar.

– Det är roligt att vi ligger så bra till i jämförelse med övriga kommuner. Undersökningen bekräftar att kommunen strategiskt har valt att satsa mycket på fritid, rörelse och folkhälsa och att vi har ett rikt och varierande föreningsliv, säger han.

Men det är mycket pengar jämfört med många andra kommuner?

– Ja, genomsnittet hade naturligtvis varit lägre om befolkningsutvecklingen sett annorlunda ut. Men vi har ett mycket brett utbud av anläggningar med många stora sporthallar, ishall, konstgräsplaner, simhall, bowlinghall, badplatser, småbåtshamnar, skidspår och mycket mer, svarar Inge Larsson.

Säffle är en av de kommuner i landet som har högst kostnader för idrotts- och fritidsanläggningar. På den lista, som Nyhetsbyrås Sirén har sammanställt, hamnar Säffle nämligen på 11:e plats i landet. Torsby är allra bäst. Listan bygger på de senaste siffrorna från kommun- och landstingsdatabasen.

Folkhälsoperspektiv

Att Säffle hamnar så högt upp på listan tycker Inge Larsson är positivt. Han menar att det ger en tydlig signal.

– Ur folkhälsoperspektiv är det viktigt att det finns möjligheter till mångfald. Vi har många anläggningar med väldigt hög besöksfrekvens vilket visar att anläggningarna är väl utnyttjade, säger han.

Skillnaderna mellan kommunernas kostnader är stora. I några kommuner med mycket få anläggningar handlar det enligt statistiken om några enstaka hundralappar i utgifter per invånare och år.

Också inom Värmland är skillnaderna stora. Munkfors har de lägsta kostnaderna med 207 kronor per invånare och år.

Tittar man på ST:s spridningsområde ser man att den genomsnittliga årskostnaden i Grums uppgår till 1286 kronor, i Årjäng till 910 kronor och i Åmål till 1 416.

Listan baseras på kommunernas bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting och rör kommunernas idrotts- och fritidsanläggningar såsom idrottsplatser, sporthallar, bad, frilufts- och fritidsanläggningar samt småbåtshamnar.

2014 uppgick Säffle kommuns kostnader för idrotts- och fritidsanläggningar till ett belopp som motsvarar 2 161 kronor per invånare. Det är en ökning med 11 procentenheter jämfört med året innan och en kraftig ökning om man går ytterligare några åt tillbaka i tiden. 2005 uppgick beloppet nämligen till 600 kronor.

Inge Larsson som är fritidschef i Säffle kommun tycker det är välinvesterade pengar.

– Det är roligt att vi ligger så bra till i jämförelse med övriga kommuner. Undersökningen bekräftar att kommunen strategiskt har valt att satsa mycket på fritid, rörelse och folkhälsa och att vi har ett rikt och varierande föreningsliv, säger han.

Men det är mycket pengar jämfört med många andra kommuner?

– Ja, genomsnittet hade naturligtvis varit lägre om befolkningsutvecklingen sett annorlunda ut. Men vi har ett mycket brett utbud av anläggningar med många stora sporthallar, ishall, konstgräsplaner, simhall, bowlinghall, badplatser, småbåtshamnar, skidspår och mycket mer, svarar Inge Larsson.

Säffle är en av de kommuner i landet som har högst kostnader för idrotts- och fritidsanläggningar. På den lista, som Nyhetsbyrås Sirén har sammanställt, hamnar Säffle nämligen på 11:e plats i landet. Torsby är allra bäst. Listan bygger på de senaste siffrorna från kommun- och landstingsdatabasen.

Folkhälsoperspektiv

Att Säffle hamnar så högt upp på listan tycker Inge Larsson är positivt. Han menar att det ger en tydlig signal.

– Ur folkhälsoperspektiv är det viktigt att det finns möjligheter till mångfald. Vi har många anläggningar med väldigt hög besöksfrekvens vilket visar att anläggningarna är väl utnyttjade, säger han.

Skillnaderna mellan kommunernas kostnader är stora. I några kommuner med mycket få anläggningar handlar det enligt statistiken om några enstaka hundralappar i utgifter per invånare och år.

Också inom Värmland är skillnaderna stora. Munkfors har de lägsta kostnaderna med 207 kronor per invånare och år.

Tittar man på ST:s spridningsområde ser man att den genomsnittliga årskostnaden i Grums uppgår till 1286 kronor, i Årjäng till 910 kronor och i Åmål till 1 416.

Listan baseras på kommunernas bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting och rör kommunernas idrotts- och fritidsanläggningar såsom idrottsplatser, sporthallar, bad, frilufts- och fritidsanläggningar samt småbåtshamnar.

Värmland 2014

Kostnader per invånare/år

Torsby 2676 kr

Säffle 2161 kr

Karlstad 1507 kr

Hammarö 1327 kr

Grums 1286 kr

Forshaga 1098 kr

Kristinehamn 1096 kr

Sunne 1028 kr

Årjäng 910 kr

Hagfors 857 kr

Arvika 800 kr

Eda 679 kr

Kil 570 kr

Filipstad 433 kr

Storfors 398 kr

Munkfors 207 kr

Källa: Nyhetsbyråns Sirén