2016-02-10 12:20

2016-02-10 12:20

Bollhallens framtid är osäker

VÄRMLANDSBRO: Moelven Byggmodul behöver fotbollshallen för ökad produktion

Moelven Byggmodul vill gärna ha tillbaka den hall som Säffle kommun för tio år sedan byggde om till fotbollshall. Men hyresavtalet går inte ut förrän nästa sommar och nu pågår diskussioner mellan parterna.

Säffle kommun sålde en gång den stora fabrikshallen i Värmlandsbro till Moelven Byggmodul AB som i sin tur hyrde ut en del av hallen till Säffle kommun i syfte att bygga en inomhushall med konstgräs för fotboll.

Det skedde under en period då företaget inte hade eget bruk för hallen. Sedan dess har konjunkturen vänt och verksamheten i fabriken går sedan länge för högtryck.

Invigdes 2007

Den populära fotbollshallen invigdes 2007 och har sedan dess varit flitigt använd då den skapar mycket bra träningsmöjligheter för Säffles fotbollsklubbar.

– Satsningen på en inomhushall har varit väldigt lyckad och det förmånliga avtalet med Moelven har gjort att hallen blivit billig, både att bygga och i drift, säger Inge Larsson som är fritidschef i Säffles och Åmåls gemensamma teknik- och fritidsförvaltning.

Gäller till 2017

Moelven Byggmoduls kraftiga expansion betyder emellertid att företaget behöver hallen för sin produktion av trähus. Men hyresavtalet med Säffle kommun gäller till den sista juni 2017.

– Vi har inte tillräcklig kapacitet för vår produktion och tittar på olika möjligheter. Någon nybyggnation är knappast aktuell. Att använda fotbollshallen i produktionen är därför ett alternativ som vi funderat på men det är en sak vi måste lösa tillsammans med kommunen, säger företagets vd Johan Samuelsson.

Företaget och Säffle kommun har därför inlett diskussioner om hur man ska lösa det hela. Inge Larsson berättar att man från fritidsförvaltningens sida kan tänka sig att flytta fotbollsplanen till Sporthälla.

– Gräsmattan kan man sannolikt flytta dit utan större kostnader. Vid Sporthälla löser man också frågan om omklädningsrum på bästa sätt. Vad det skulle kosta att bygga tak över planen har vi däremot inte undersökt ännu eftersom frågan ännu bara befinner sig på diskussionsstadiet och inte har blivit en fråga för våra politiker, säger han.

Säffle kommun sålde en gång den stora fabrikshallen i Värmlandsbro till Moelven Byggmodul AB som i sin tur hyrde ut en del av hallen till Säffle kommun i syfte att bygga en inomhushall med konstgräs för fotboll.

Det skedde under en period då företaget inte hade eget bruk för hallen. Sedan dess har konjunkturen vänt och verksamheten i fabriken går sedan länge för högtryck.

Invigdes 2007

Den populära fotbollshallen invigdes 2007 och har sedan dess varit flitigt använd då den skapar mycket bra träningsmöjligheter för Säffles fotbollsklubbar.

– Satsningen på en inomhushall har varit väldigt lyckad och det förmånliga avtalet med Moelven har gjort att hallen blivit billig, både att bygga och i drift, säger Inge Larsson som är fritidschef i Säffles och Åmåls gemensamma teknik- och fritidsförvaltning.

Gäller till 2017

Moelven Byggmoduls kraftiga expansion betyder emellertid att företaget behöver hallen för sin produktion av trähus. Men hyresavtalet med Säffle kommun gäller till den sista juni 2017.

– Vi har inte tillräcklig kapacitet för vår produktion och tittar på olika möjligheter. Någon nybyggnation är knappast aktuell. Att använda fotbollshallen i produktionen är därför ett alternativ som vi funderat på men det är en sak vi måste lösa tillsammans med kommunen, säger företagets vd Johan Samuelsson.

Företaget och Säffle kommun har därför inlett diskussioner om hur man ska lösa det hela. Inge Larsson berättar att man från fritidsförvaltningens sida kan tänka sig att flytta fotbollsplanen till Sporthälla.

– Gräsmattan kan man sannolikt flytta dit utan större kostnader. Vid Sporthälla löser man också frågan om omklädningsrum på bästa sätt. Vad det skulle kosta att bygga tak över planen har vi däremot inte undersökt ännu eftersom frågan ännu bara befinner sig på diskussionsstadiet och inte har blivit en fråga för våra politiker, säger han.