2016-02-06 12:00

2016-02-06 12:00

Moelvens husfabrik går på högtryck

VÄRMLANDSBRO: Över 2 100 husmoduler byggdes i fabriken förra året

Moelvens husfabrik i Värmlandsbro har länge gått för högtryck och en välfylld orderstock pekar på att det blir högsta växeln i minst två år till.
– Det ser riktigt bra ut. Vi behöver faktiskt öka kapaciteten ännu mer, berättar företagets vd Johan Samuelsson.

Moelven ByggModul AB har en orderstock som gör att företagets alla fyra fabriker – varav tre i Värmland – är helt fullbokade för hela 2016 och förhandsbokningar finns även för stora delar 2017

Fabriken i Värmlandsbro är den enhet som bolaget prioriterar som sin huvudenhet och Johan Samuelsson berättar att företagsledningen spekulerar med att det kommer att vara fullbokat i Värmlandsbro också 2018.

600 miljoner

Värmlandsbro står för hälften av företagets omsättning vilket motsvarar cirka 600 miljoner kronor. Förra året lämnade drygt 2 100 moduler fabriken.

– Det ger ett snitt på 1,2 moduler per timme. I år kommer den siffran att öka, säger Krister Sundgren som är platschef i Värmlandsbro.

Moelven ByggModul hade en dipp 2009 men sedan har man vänt trenden och omsättningen har ökat varje år. Ifjol ökade omsättningen med hela 25 procent.

– Det skedde trots att vi har viss kapacitetsbrist. Nu tittar företagsledningen på möjligheterna att göra investeringar för att öka kapaciteten, framför allt för att säkerställa servicen åt våra trogna kunder, förklarar Johan Samuelsson.

Stora investeringar

Kapacitetsbristen får effekter. 2016 handlade var det 400-600 moduler som man inte fick in i produktionen. Det problemet vill man nu lösa.

Under de fem senaste åren har företaget investerat närmare 40 miljoner kronor i bland annat lokaler, produktionsutrustning och energiteknik. I somras dubblade man kapaciteten på en produktionslinje samtidigt som man ökade produktionen på den första.

Under samma period har antalet anställda också ökat i snabb takt. Under det senaste året har antalet anställda ökat med 30 personer.

– Idag är totalt 220 anställda och fler har vi aldrig varit. Fast egentligen sysselsätter vi ännu fler om vi även räknar in underleverantörer, säger Krister Sundgren.

Det finns flera orsaker till framgångarna och att företaget stått emot alla konjunktursvängningar.

– En orsak är att vi i goda tider har valt att lägga fokus på kapaciteten. Det har gjort oss till en bra och trygg samarbetspartner. En annan mycket viktig orsak är att vi har den kunskap och kompetens som gjort att vi blivit marknadsledande och en trygg affärspartner, säger Johan Samuelsson.

Sexvåningshus

När staten förändrade regler och riktlinjer för trähustillverkning på höjden, öppnade sig nämligen nya möjligheter för Moelven ByggModul som sedan dess har genomfört en rad stora projekt med fokus på flerbostadshus – en del ända upp till sex våningar. Moelven har genomfört flera uppmärksammade projekt runt om i landet, inte minst i Stockholmsregionen.

Just nu är företaget inne i sitt största enskilda projekt hittills.

– Det handlar om 360 studentlägenheter i Huddinge. Vi levererar sammanlagt 458 moduler, berättar Krister Sundgren.

Projektet inleddes i september och avslutas till sommaren.

Komplext system

Sättet att tillverka husmoduler bygger på ett komplext system som omfattar en rad olika yrkesgrupper – snickare, installatörer av el, rör och ventilation, plattsättare, målare och så vidare. Logistiken är vältrimmad och företaget har bra avtal med underleverantörer som gör att produktionen löper enligt plan.

Moelven ByggModul AB har en orderstock som gör att företagets alla fyra fabriker – varav tre i Värmland – är helt fullbokade för hela 2016 och förhandsbokningar finns även för stora delar 2017

Fabriken i Värmlandsbro är den enhet som bolaget prioriterar som sin huvudenhet och Johan Samuelsson berättar att företagsledningen spekulerar med att det kommer att vara fullbokat i Värmlandsbro också 2018.

600 miljoner

Värmlandsbro står för hälften av företagets omsättning vilket motsvarar cirka 600 miljoner kronor. Förra året lämnade drygt 2 100 moduler fabriken.

– Det ger ett snitt på 1,2 moduler per timme. I år kommer den siffran att öka, säger Krister Sundgren som är platschef i Värmlandsbro.

Moelven ByggModul hade en dipp 2009 men sedan har man vänt trenden och omsättningen har ökat varje år. Ifjol ökade omsättningen med hela 25 procent.

– Det skedde trots att vi har viss kapacitetsbrist. Nu tittar företagsledningen på möjligheterna att göra investeringar för att öka kapaciteten, framför allt för att säkerställa servicen åt våra trogna kunder, förklarar Johan Samuelsson.

Stora investeringar

Kapacitetsbristen får effekter. 2016 handlade var det 400-600 moduler som man inte fick in i produktionen. Det problemet vill man nu lösa.

Under de fem senaste åren har företaget investerat närmare 40 miljoner kronor i bland annat lokaler, produktionsutrustning och energiteknik. I somras dubblade man kapaciteten på en produktionslinje samtidigt som man ökade produktionen på den första.

Under samma period har antalet anställda också ökat i snabb takt. Under det senaste året har antalet anställda ökat med 30 personer.

– Idag är totalt 220 anställda och fler har vi aldrig varit. Fast egentligen sysselsätter vi ännu fler om vi även räknar in underleverantörer, säger Krister Sundgren.

Det finns flera orsaker till framgångarna och att företaget stått emot alla konjunktursvängningar.

– En orsak är att vi i goda tider har valt att lägga fokus på kapaciteten. Det har gjort oss till en bra och trygg samarbetspartner. En annan mycket viktig orsak är att vi har den kunskap och kompetens som gjort att vi blivit marknadsledande och en trygg affärspartner, säger Johan Samuelsson.

Sexvåningshus

När staten förändrade regler och riktlinjer för trähustillverkning på höjden, öppnade sig nämligen nya möjligheter för Moelven ByggModul som sedan dess har genomfört en rad stora projekt med fokus på flerbostadshus – en del ända upp till sex våningar. Moelven har genomfört flera uppmärksammade projekt runt om i landet, inte minst i Stockholmsregionen.

Just nu är företaget inne i sitt största enskilda projekt hittills.

– Det handlar om 360 studentlägenheter i Huddinge. Vi levererar sammanlagt 458 moduler, berättar Krister Sundgren.

Projektet inleddes i september och avslutas till sommaren.

Komplext system

Sättet att tillverka husmoduler bygger på ett komplext system som omfattar en rad olika yrkesgrupper – snickare, installatörer av el, rör och ventilation, plattsättare, målare och så vidare. Logistiken är vältrimmad och företaget har bra avtal med underleverantörer som gör att produktionen löper enligt plan.