2016-02-04 08:06

2016-02-04 08:06

Båt till Åmål i sommar?

SÄFFLE: Nytt förslag om båttrafik i sommar

Båttrafiken till Duse blev inte av alls förra sommaren.
Nu jobbas det för en ny form av trafik till sjöss kommande säsong.
Om allt går som det är tänkt så kommer det att bli möjligt att åka båt mellan Säffle och Åmål i samband med olika arrangemang.

Kommunstyrelsen i Säffle tog förra året ett beslut om att satsa på båttrafik mellan Säffle och Duse under sommarsäsongen. 130 000 kronor budgeterades årligen under 2015-2017.

Pengarna skulle ge en fortsättning på den försöksverksamhet som rullat de tre åren dessförinnan. I stället för en fortsättning så blev det – ingenting. Upphandlingen misslyckades, man hittade ingen entreprenör som var villig att ta hand om sommarturerna till Duse.

Nu har tjänstemän från såväl Säffle och Åmål arbetat fram en ny modell som är tänkt att sjösättas till sommaren. Det handlar om ett begränsat antal turer, tio stycken, som ska köras torsdag och lördag under sommarens mest intensiva veckor.

Turerna kommer att gå mellan Säffle och Åmål med stopp på campingplatserna i respektive kommun, Duse och Örnäs.

Tanken är att båtturerna ska kunna kopplas till olika större arrangemang, exempelvis Torgfesten i Säffle och Åmåls bluesfest.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog beslut om att den föreslagna båttrafiken ska upphandlas och om det vill säg väl komma i gång redan i sommar.

KS-ordförande Dag Rogne hoppas och tror att den nya modellen är rätt väg att gå.

– Det fanns väl inte riktigt någon ekonomisk bärighet i den tidigare trafiken. Nu ska vi prova det här och utvärdera efter säsongen, säger han.

Verksamheten kommer att bekostas av de medel som sedan tidigare budgeterats.

Kostnaden för den nya trafiken beräknas till 200 000 kronor, 150 000 för själva båttrafiken och 50 000 som ska gå till marknadsförning.

Säffle kommun ska stå för hälften av denna summa.

Kommunstyrelsen i Säffle tog förra året ett beslut om att satsa på båttrafik mellan Säffle och Duse under sommarsäsongen. 130 000 kronor budgeterades årligen under 2015-2017.

Pengarna skulle ge en fortsättning på den försöksverksamhet som rullat de tre åren dessförinnan. I stället för en fortsättning så blev det – ingenting. Upphandlingen misslyckades, man hittade ingen entreprenör som var villig att ta hand om sommarturerna till Duse.

Nu har tjänstemän från såväl Säffle och Åmål arbetat fram en ny modell som är tänkt att sjösättas till sommaren. Det handlar om ett begränsat antal turer, tio stycken, som ska köras torsdag och lördag under sommarens mest intensiva veckor.

Turerna kommer att gå mellan Säffle och Åmål med stopp på campingplatserna i respektive kommun, Duse och Örnäs.

Tanken är att båtturerna ska kunna kopplas till olika större arrangemang, exempelvis Torgfesten i Säffle och Åmåls bluesfest.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog beslut om att den föreslagna båttrafiken ska upphandlas och om det vill säg väl komma i gång redan i sommar.

KS-ordförande Dag Rogne hoppas och tror att den nya modellen är rätt väg att gå.

– Det fanns väl inte riktigt någon ekonomisk bärighet i den tidigare trafiken. Nu ska vi prova det här och utvärdera efter säsongen, säger han.

Verksamheten kommer att bekostas av de medel som sedan tidigare budgeterats.

Kostnaden för den nya trafiken beräknas till 200 000 kronor, 150 000 för själva båttrafiken och 50 000 som ska gå till marknadsförning.

Säffle kommun ska stå för hälften av denna summa.