2016-01-30 12:00

2016-01-30 12:00

Toppbetyg till omtyckta vårdcentraler

VÄRMLANDS NYSÄTER: "Ett kvitto på att vi gör bra saker för våra patienter"

Landstingets vårdcentraler i Säffle och Värmlands Nysäter får högst betyg i Värmland enligt en patientenkät som gjordes i höstas.

Varje år genomförs en nationell enkät där patienter får svara på frågor om hur de upplevde sitt läkarbesök på vårdcentralen. Frågorna handlar bland annat om bemötande, tillgänglighet och vilken information patienten fått. När det gäller helhetsintrycket så fick landstingets vårdcentraler i Säffle och i Värmlands Nysäter högst betyg i Värmland, och delar förstaplatsen tillsammans med Töcksforspraktiken som fick lika många poäng. Även Svea vårdcentral i Säffle som drivs av Praktikertjänst hamnade högt upp i rankningen, på plats 4.

Firade med tårta

Vårdcentralen i Värmlands Nysäter har tidigare uppmärksammats för att vara omtyckt bland patienterna och när resultatet på årets undersökning kom firade man med tårta.

– Vi är väldigt glada, det är ett kvitto på att vi gör bra saker för våra patienter, säger Klara Gustavsson, ST-läkare.

Den nationella patientenkäten visar att vårdcentraler med fastanställda läkare generellt får högre betyg, medan det drar ner betyget om det är många olika hyrläkare. Både i Säffle och i Värmlands Nysäter har man fast personal, berättar Niklas Dannberg, enhetschef.

– Det är jätteviktigt. Sedan har vi ett bra bemötande och visar respekt för de som kommer, säger han.

För många vårdcentraler är det svårt att ha fast personal, vad är det som gör att ni har lyckats här?

– Det är olika steg i läkarutbildningen, du ska ju göra AT-tjänstgöring och ST-tjänstgöring. Vi har många läkare under utbildning i verksamheten som vi försökt fånga upp.

Bra service

Att vårdcentralen i Värmlands Nysäter är liten tror han också många patienter upplever som positivt.

– Det är en bra service till medborgarna, ett litet ställe där man lätt får kontakt med sjukvården och där de som jobbar tar ett stort ansvar. Litenheten gör nog att det blir personligare, säger Niklas Dannberg.

Bland alla landets vårdcentraler i patientenkäten hamnade Säffle-Nysäter på plats 140 av 1159.

Varje år genomförs en nationell enkät där patienter får svara på frågor om hur de upplevde sitt läkarbesök på vårdcentralen. Frågorna handlar bland annat om bemötande, tillgänglighet och vilken information patienten fått. När det gäller helhetsintrycket så fick landstingets vårdcentraler i Säffle och i Värmlands Nysäter högst betyg i Värmland, och delar förstaplatsen tillsammans med Töcksforspraktiken som fick lika många poäng. Även Svea vårdcentral i Säffle som drivs av Praktikertjänst hamnade högt upp i rankningen, på plats 4.

Firade med tårta

Vårdcentralen i Värmlands Nysäter har tidigare uppmärksammats för att vara omtyckt bland patienterna och när resultatet på årets undersökning kom firade man med tårta.

– Vi är väldigt glada, det är ett kvitto på att vi gör bra saker för våra patienter, säger Klara Gustavsson, ST-läkare.

Den nationella patientenkäten visar att vårdcentraler med fastanställda läkare generellt får högre betyg, medan det drar ner betyget om det är många olika hyrläkare. Både i Säffle och i Värmlands Nysäter har man fast personal, berättar Niklas Dannberg, enhetschef.

– Det är jätteviktigt. Sedan har vi ett bra bemötande och visar respekt för de som kommer, säger han.

För många vårdcentraler är det svårt att ha fast personal, vad är det som gör att ni har lyckats här?

– Det är olika steg i läkarutbildningen, du ska ju göra AT-tjänstgöring och ST-tjänstgöring. Vi har många läkare under utbildning i verksamheten som vi försökt fånga upp.

Bra service

Att vårdcentralen i Värmlands Nysäter är liten tror han också många patienter upplever som positivt.

– Det är en bra service till medborgarna, ett litet ställe där man lätt får kontakt med sjukvården och där de som jobbar tar ett stort ansvar. Litenheten gör nog att det blir personligare, säger Niklas Dannberg.

Bland alla landets vårdcentraler i patientenkäten hamnade Säffle-Nysäter på plats 140 av 1159.