2016-01-28 06:00

2016-01-28 06:00

Inga nya flyktingar i Säffle

SÄFFLE: Länsstyrelsens förslag till Migrationsverket

Värmland ska ta emot ytterligare 509 flyktingar. Ingen av dem kommer dock att placeras i Säffle.
– Det finns flera orsaker till det, säger kommunalrådet Dag Rogne (C).

Migrationsverket ska placera ytterligare 509 flyktingar i Värmland och därför samlade Länsstyrelsen nyligen de värmländska kommunerna för att diskutera på vilken sätt flyktingarna ska fördelas mellan de olika kommunerna.

Samtalen mynnade ut i att Säffle inte kommer att ta emot fler flyktingar den här gången.

– Länsstyrelsen konstaterade att vi är några kommuner som redan har tagit ett stort ansvar och att det nu är läge för andra kommuner att ta ett ökat ansvar, säger kommunalrådet Dag Rogne.

Inte heller Hagfors och Filipstad behöver ta emot några fler flyktingar den här gången. Karlstad kommun kommer däremot att få ta emot 220 flyktingar.

Att Säffle sedan tidigare tagit ett stort ansvar är inte enda orsaken till att det inte blir fler flyktingar den här gången.

– Utöver den höga belastning som vi redan har, så tar man också hänsyn till att arbetsmarknadsläget i Säffle är ansträngt och att vi har problem att få fram fler bostäder, säger Dag Rogne.

34 miljoner

Länsstyrelsen med landshövdingen i spetsen har överlämnat en lista med den nya fördelningen till regeringen som i sin tur gett Migrationsverket direktiv om hur fördelningen i Värmland ska se ut.

Säffle kommun har fått 34 miljoner kronor extra av regeringen som stöd att lösa flyktingmottagningen. Hur kommer de pengarna att användas?

– Jag vill inte kommentera detaljerna innan ärendet kommer upp i kommunstyrelsens arbetsutskott på måndag. Men självklart kommer tyngdpunkten att ligga på skolan och arbetsmarknadsenheten, säger Dag Rogne.

Migrationsverket ska placera ytterligare 509 flyktingar i Värmland och därför samlade Länsstyrelsen nyligen de värmländska kommunerna för att diskutera på vilken sätt flyktingarna ska fördelas mellan de olika kommunerna.

Samtalen mynnade ut i att Säffle inte kommer att ta emot fler flyktingar den här gången.

– Länsstyrelsen konstaterade att vi är några kommuner som redan har tagit ett stort ansvar och att det nu är läge för andra kommuner att ta ett ökat ansvar, säger kommunalrådet Dag Rogne.

Inte heller Hagfors och Filipstad behöver ta emot några fler flyktingar den här gången. Karlstad kommun kommer däremot att få ta emot 220 flyktingar.

Att Säffle sedan tidigare tagit ett stort ansvar är inte enda orsaken till att det inte blir fler flyktingar den här gången.

– Utöver den höga belastning som vi redan har, så tar man också hänsyn till att arbetsmarknadsläget i Säffle är ansträngt och att vi har problem att få fram fler bostäder, säger Dag Rogne.

34 miljoner

Länsstyrelsen med landshövdingen i spetsen har överlämnat en lista med den nya fördelningen till regeringen som i sin tur gett Migrationsverket direktiv om hur fördelningen i Värmland ska se ut.

Säffle kommun har fått 34 miljoner kronor extra av regeringen som stöd att lösa flyktingmottagningen. Hur kommer de pengarna att användas?

– Jag vill inte kommentera detaljerna innan ärendet kommer upp i kommunstyrelsens arbetsutskott på måndag. Men självklart kommer tyngdpunkten att ligga på skolan och arbetsmarknadsenheten, säger Dag Rogne.