2016-01-26 08:26

2016-01-26 08:32

"Det känns spännande"

SÄFFLE: Nu har avtalet om Duse klubbats av kommunstyrelsen

TURISM. Efter årsskiftet har det gått snabbt, minst sagt.
4 januari hade man första mötet och så i går så skrev Säffle kommun och Orsa Grönklitt under hyresavtalet för campingen på Duse.
– Det här känns bra och vi ser stora utvecklingsmöjligheter, säger Grönklittsgruppens vd Mark Baljeu.

Säffle kommun och Grönklitts-gruppen är överens. På måndagen så skrev parterna under ett treårigt hyresavtal som innebär att ett samarbete inleds inom kort.

Grönklittsgruppens vd Mark Baljeu var på plats i Säffle och informerade politikerna i KS om bolaget, strategierna i stort och tankarna om Säffle och Duse på kort och lång sikt.

– Det känns väldigt spännande att etablera oss på en ny ort och vi har haft Värmland i fokus under flera år. Nu blir Säffle först för oss i Värmland och vi tror på det här, säger han.

Han tryckte flera gånger på hur han och bolaget ser på samarbetet med Säffle kommun, det lokala näringslivet, föreningar och organisationer. Att detta är en nyckel till framgång.

– Det är jätteviktigt att vi har hela kommunen med oss. Och det finns ingen anledning till oro för att campingen ska bli mindre öppen för Säffleborna. Det är precis tvärtom, vi vill verkligen att ortsbefolkningen ska vara givna gäster hos oss.

Särskilt ingående kunde han ännu inte redogöra för vilka satsningar som kan bli aktuella och hur anläggningen ska utvecklas. Första året handlar mycket om att ”bo in sig”, som han uttryckte det.

– Något vi ser redan nu är att beläggningen behöver öka. Vi skulle behöva komma upp till 400-500 platser för att det ska funka med året runt-personal, säger han.

Anläggningen kommer att få det formella namnet Säffle Duse Camping. Mark Baljeu tror starkt på att placera Säffle först i varumärket, något annat har inte varit aktuellt, berättar han. Och att faktiskt lyfta fram hela Säffle som besöksmål blir något som man kommer jobba hårt för i samarbete med andra turistaktörer i kommunen.

– Att driva utvecklingen av Säffle som ort är jätteviktigt för oss, säger Mark Baljeu.

Det var en enig kommunstyrelse som tog beslutet att godkänna hyresavtalet. Sverigedemokraterna lade till en anteckning i protokollet. SD, genom Billy Johansson, ville att det skulle ingå en skrivelse i avtalet om att Grönklittsgruppen inte ska kunna öppna ett flyktingboende på campingen.

Kommunstyrelsens ordförande Dag Rogne (C) framhöll att det i avtalet finns en skrivning om att Orsa Grönklitt ska bedriva campingverksamhet på Duse och att Säffle kommun kan säga nej till annan typ av verksamhet.

Innan avtalet formellt träder i kraft så ska protokollet från måndagens möte i kommunstyrelsen justeras. Därefter så finns det möjlighet att överklaga beslutet under tre veckors tid.

Mer om innehållet i hyresavtalet presenterar vi i tidningen på torsdag.

Säffle kommun och Grönklitts-gruppen är överens. På måndagen så skrev parterna under ett treårigt hyresavtal som innebär att ett samarbete inleds inom kort.

Grönklittsgruppens vd Mark Baljeu var på plats i Säffle och informerade politikerna i KS om bolaget, strategierna i stort och tankarna om Säffle och Duse på kort och lång sikt.

– Det känns väldigt spännande att etablera oss på en ny ort och vi har haft Värmland i fokus under flera år. Nu blir Säffle först för oss i Värmland och vi tror på det här, säger han.

Han tryckte flera gånger på hur han och bolaget ser på samarbetet med Säffle kommun, det lokala näringslivet, föreningar och organisationer. Att detta är en nyckel till framgång.

– Det är jätteviktigt att vi har hela kommunen med oss. Och det finns ingen anledning till oro för att campingen ska bli mindre öppen för Säffleborna. Det är precis tvärtom, vi vill verkligen att ortsbefolkningen ska vara givna gäster hos oss.

Särskilt ingående kunde han ännu inte redogöra för vilka satsningar som kan bli aktuella och hur anläggningen ska utvecklas. Första året handlar mycket om att ”bo in sig”, som han uttryckte det.

– Något vi ser redan nu är att beläggningen behöver öka. Vi skulle behöva komma upp till 400-500 platser för att det ska funka med året runt-personal, säger han.

Anläggningen kommer att få det formella namnet Säffle Duse Camping. Mark Baljeu tror starkt på att placera Säffle först i varumärket, något annat har inte varit aktuellt, berättar han. Och att faktiskt lyfta fram hela Säffle som besöksmål blir något som man kommer jobba hårt för i samarbete med andra turistaktörer i kommunen.

– Att driva utvecklingen av Säffle som ort är jätteviktigt för oss, säger Mark Baljeu.

Det var en enig kommunstyrelse som tog beslutet att godkänna hyresavtalet. Sverigedemokraterna lade till en anteckning i protokollet. SD, genom Billy Johansson, ville att det skulle ingå en skrivelse i avtalet om att Grönklittsgruppen inte ska kunna öppna ett flyktingboende på campingen.

Kommunstyrelsens ordförande Dag Rogne (C) framhöll att det i avtalet finns en skrivning om att Orsa Grönklitt ska bedriva campingverksamhet på Duse och att Säffle kommun kan säga nej till annan typ av verksamhet.

Innan avtalet formellt träder i kraft så ska protokollet från måndagens möte i kommunstyrelsen justeras. Därefter så finns det möjlighet att överklaga beslutet under tre veckors tid.

Mer om innehållet i hyresavtalet presenterar vi i tidningen på torsdag.