2016-01-23 10:00

2016-01-23 10:00

SD håller fast vid sitt nej

SÄFFLE: KS har tagit beslut om föreningsbidragen

Kommunstyrelsen har tagit beslut om fördelningen av föreningsbidrag.

Med bland bidragen även denna gång är Centrumkyrkan och än en gång så har Sverigedemokraterna gått emot majoritetens beslut.

Historien upprepar sig. När kommunstyrelsen vid sitt senaste möte klubbade föreningsbidragen för 2016 så handlade det totalt om lite mer än 3,5 miljoner kronor.

Centrumkyrkan beviljades 206 000 kronor och dessa pengar ska täcka kostnaderna för de lägenheter man hyr av Säfflebostäder. Lägenheter som utgör natthärbärge för de EU-migranter som befinner sig i Säffle.

I höstas så togs motsvarande beslut av kommunstyrelsen och då blev reaktionerna starka.

Sverigedemokraterna beskrev det hela som ”vansinne” och överklagade beslutet till förvaltningsrätten, en överklagan som ännu inte har avgjorts.

På KS-mötet i förra veckan så tillstyrkte SD det nya beslutet när det gäller samtliga föreningsbidrag bortsett från det till Centrumkyrkan.

– Vår ståndpunkt har inte förändrats och vi yrkade på att ärendet skulle bordläggas tills dess att vi får ett svar från förvaltningsrätten, säger en av SD:s ledamöter i KS, Anders Anderberg.

Kommunstyrelsens ordförande Dag Rogne ser inte beslutet i KS som särskilt anmärkningsvärt. Trots att det väntas en dom utifrån den överklagan som Sverigedemokraterna lämnade in under fjolåret.

– Vi var tvungna att ta ett beslut. Om samhället skulle stanna upp på grund av en sådan här anmälan så skulle vi inte komma någon vart. Det har ju heller inte begärts någon inhibition av rätten i väntan på avgörande.

I beslutet gällande föreningsbidraget till Centrumkyrkan så finns det med en skrivning om att det med kort varsel kan dras in och pengarna betalas ut månadsvis.

– Om behovet av ett härbärge försvinner så kommer inte föreningsbidraget till Centrumkyrkan att fortsätta betalas ut, säger Dag Rogne.

Historien upprepar sig. När kommunstyrelsen vid sitt senaste möte klubbade föreningsbidragen för 2016 så handlade det totalt om lite mer än 3,5 miljoner kronor.

Centrumkyrkan beviljades 206 000 kronor och dessa pengar ska täcka kostnaderna för de lägenheter man hyr av Säfflebostäder. Lägenheter som utgör natthärbärge för de EU-migranter som befinner sig i Säffle.

I höstas så togs motsvarande beslut av kommunstyrelsen och då blev reaktionerna starka.

Sverigedemokraterna beskrev det hela som ”vansinne” och överklagade beslutet till förvaltningsrätten, en överklagan som ännu inte har avgjorts.

På KS-mötet i förra veckan så tillstyrkte SD det nya beslutet när det gäller samtliga föreningsbidrag bortsett från det till Centrumkyrkan.

– Vår ståndpunkt har inte förändrats och vi yrkade på att ärendet skulle bordläggas tills dess att vi får ett svar från förvaltningsrätten, säger en av SD:s ledamöter i KS, Anders Anderberg.

Kommunstyrelsens ordförande Dag Rogne ser inte beslutet i KS som särskilt anmärkningsvärt. Trots att det väntas en dom utifrån den överklagan som Sverigedemokraterna lämnade in under fjolåret.

– Vi var tvungna att ta ett beslut. Om samhället skulle stanna upp på grund av en sådan här anmälan så skulle vi inte komma någon vart. Det har ju heller inte begärts någon inhibition av rätten i väntan på avgörande.

I beslutet gällande föreningsbidraget till Centrumkyrkan så finns det med en skrivning om att det med kort varsel kan dras in och pengarna betalas ut månadsvis.

– Om behovet av ett härbärge försvinner så kommer inte föreningsbidraget till Centrumkyrkan att fortsätta betalas ut, säger Dag Rogne.

Föreningsbidrag i Säffle

Följande organisationer och föreningar tilldelas bidrag:

RIA (200 000 kr)

Brottsofferjouren (92 000)

Värmlands läns kalkningsförbund (11 000)

Friskvården i Värmland

(354 000)

Ölseruds bygdegård

(35 000)

Stiftelsen Glaskogens naturreservat (92 000)

PRO Säffle (30 000)

Kvinnojouren Frida (80 000)

Säffleklotet (35 000)

Säffle flygklubb (76 000)

UF (60 000)

Samordningsförbundet BÅDESÅ (410 000)

Centrumkyrkan (206 000)

Länkarna (20 000)

SPF (25 000)

Vänerns vattenvårdsförbund (28 000)

SKL (386 000)

Region Värmland (708 000).

Totalt så fördelas omkring 3,5 miljoner kronor.

Källa: