2016-01-20 14:11

2016-01-20 14:11

Tillåtande attityd till cannabis bland unga

SÄFFLE: "Upp till var och en"

En undersökning bland ungdomar i Säffle visar att många tycker att det är upp till var och en om man använder drogen cannabis eller inte, något som oroar Marie Eriksson, ANDT-samordnare på kommunen.

I undersökningen som gjordes i höstas, har 122 elever i årskurs 9 och andra året på gymnasiet i Säffle svarat på frågor om alkohol och droger. 31 procent av eleverna svarade att det är upp till var och en om man vill använda cannabis eller inte och 42 procent höll delvis med om att det är upp till var och en. Bara 27 procent svarade att det inte är okej.

– Det är oroväckande att man inte riktigt bryr sig om varandra, att man tycker att det är upp till var och en och att man inte vill lägga sig i. Föräldrar behöver sätta sig ner och prata med sina barn, inte bara om cannabis, men om att vara mer rädda om varandra. Hur gör man om en kompis hamnar i en knivig situation? Det handlar om att skapa en relation och lyssna på vad ungdomar har att säga, för ungdomar är väldigt kloka, säger Marie Eriksson, ANDT-samordnare på Säffle kommun, som arbetar förebyggande mot alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Cannabis och spice

De vanligaste drogerna bland ungdomar är cannabis och den syntetiska drogen spice. 2014 rapporterades det om många ungdomar som kollapsade efter att ha rökt spice och beslagen av polis och tull ökade dramatiskt. Men det senaste året verkar användningen av spice ha minskat bland ungdomar.

– Man gör mer beslag igen av cannabis. Dels för polisens arbete, men också för att ungdomarna märker att man inte vet vad effekten av spice blir, säger Marie Eriksson.

Många vuxna tycker det är svårt att prata om droger och alkohol med unga, och därför kommer nu ett nätverk av värmländska kommuner, där Säffle ingår, tillsammans ta fram ett utbildningsmaterial riktat till föräldrar, pedagoger och andra som möter ungdomar i sin vardag för att öka kunskapen om alkohol och droger och hur man kan prata om det.

– Vi tittar just nu på hur ett sådant material ska se ut, säger Marie Eriksson.

Fler tar inte droger

Men trots att en mer tolerant inställning till cannabis, verkar det inte som att fler unga använder droger än tidigare. Bland eleverna i Säffle uppgav sex procent av de som deltog i undersökningen att de använt narkotika, vilket är i nivå med hur det sett ut tidigare. 87 procent som svarade på enkäten uppgav att de inte blivit erbjudna att prova och 89 procent svarade att de bestämt säger nej om de blir erbjudna narkotika.

Inte heller drickandet av alkohol har ökat, enligt undersökningen. 39 procent svarade att de druckit alkohol den senaste månaden, och 41 procent uppgav att de aldrig druckit alkohol.

– Forskning visar generellt att ungdomar dricker mindre och börjar senare, säger Marie Eriksson.

Ungdomarna i undersökningen fick också svara på frågan om deras föräldrar vet var de befinner sig på fredagar och lördag. 90 procent svarade då att föräldrarna vet.

– Det tycker jag är positivt, för det visar att man kommunicerar med sina barn, säger Marie Eriksson.

I undersökningen som gjordes i höstas, har 122 elever i årskurs 9 och andra året på gymnasiet i Säffle svarat på frågor om alkohol och droger. 31 procent av eleverna svarade att det är upp till var och en om man vill använda cannabis eller inte och 42 procent höll delvis med om att det är upp till var och en. Bara 27 procent svarade att det inte är okej.

– Det är oroväckande att man inte riktigt bryr sig om varandra, att man tycker att det är upp till var och en och att man inte vill lägga sig i. Föräldrar behöver sätta sig ner och prata med sina barn, inte bara om cannabis, men om att vara mer rädda om varandra. Hur gör man om en kompis hamnar i en knivig situation? Det handlar om att skapa en relation och lyssna på vad ungdomar har att säga, för ungdomar är väldigt kloka, säger Marie Eriksson, ANDT-samordnare på Säffle kommun, som arbetar förebyggande mot alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Cannabis och spice

De vanligaste drogerna bland ungdomar är cannabis och den syntetiska drogen spice. 2014 rapporterades det om många ungdomar som kollapsade efter att ha rökt spice och beslagen av polis och tull ökade dramatiskt. Men det senaste året verkar användningen av spice ha minskat bland ungdomar.

– Man gör mer beslag igen av cannabis. Dels för polisens arbete, men också för att ungdomarna märker att man inte vet vad effekten av spice blir, säger Marie Eriksson.

Många vuxna tycker det är svårt att prata om droger och alkohol med unga, och därför kommer nu ett nätverk av värmländska kommuner, där Säffle ingår, tillsammans ta fram ett utbildningsmaterial riktat till föräldrar, pedagoger och andra som möter ungdomar i sin vardag för att öka kunskapen om alkohol och droger och hur man kan prata om det.

– Vi tittar just nu på hur ett sådant material ska se ut, säger Marie Eriksson.

Fler tar inte droger

Men trots att en mer tolerant inställning till cannabis, verkar det inte som att fler unga använder droger än tidigare. Bland eleverna i Säffle uppgav sex procent av de som deltog i undersökningen att de använt narkotika, vilket är i nivå med hur det sett ut tidigare. 87 procent som svarade på enkäten uppgav att de inte blivit erbjudna att prova och 89 procent svarade att de bestämt säger nej om de blir erbjudna narkotika.

Inte heller drickandet av alkohol har ökat, enligt undersökningen. 39 procent svarade att de druckit alkohol den senaste månaden, och 41 procent uppgav att de aldrig druckit alkohol.

– Forskning visar generellt att ungdomar dricker mindre och börjar senare, säger Marie Eriksson.

Ungdomarna i undersökningen fick också svara på frågan om deras föräldrar vet var de befinner sig på fredagar och lördag. 90 procent svarade då att föräldrarna vet.

– Det tycker jag är positivt, för det visar att man kommunicerar med sina barn, säger Marie Eriksson.

Undersökningen

Undersökningen ”Ungdomars drogvanor i Värmland” är ett samarbete mellan landstinget, länsstyrelsen och skolor.

I Värmland har totalt 3881 elever svarat på frågor. I Säffle deltog 122 elever.

Källa: