2016-01-17 06:00

2016-01-17 06:00

2 451 har skrivit på – hittills

SÄFFLE/FYRBODAL: Protestlista mot försämrade pendlingsmöjligheter

2 451 personer har skrivit på namnlistan med krav på bättre tågtrafik mellan Karlstad och Göteborg. I torsdags överlämnades protestlistan till Kommunalförbundet.

Dalslandspendeln kallar sig den grupp som tagit strid mot de försämrade pendlingsmöjligheterna med tåg genom Dalsland. I ett upprop, som man gått ut med i bland annat Säffle, kräver man bland annat att det sista kvällståget, som avgår från Vänersborg ska fortsätta till Säffle alla dagar i veckan.

Man kräver också att det varje morgon ska avgå ett direkttåg per timme för att möjliggöra anslutning vidare till Stockholm, Malmö och andra orter.

– Stödet bland pendlarna är massivt. Vi genomförde en namninsamling mellan den 4 och 11 januari och fick 2 451 namnunderskrifter, berättar Lars-Gunnar Larsson i Dalslandspendeln.

Måste agera

Underskrifterna överlämnades i torsdags till Kommunalförbundet Fyrbodal som arbetar med kollektivtrafikfrågor.

– De tackade för denna demokratiska viljeyttring och lovade att arbeta vidare med materialet på lämpligt sätt, berättar Lars-Gunnar Larsson.

Han säger att det krävs fortsatt hårt arbete för att påverka kommuner och regionen.

– Fungerande pendling till arbete och studier är en ödesfråga för vår region där befolkningen stadigt minskat under två decennier. Under 2017 måste det till en tydlig förbättring och vi har de konkreta förslagen.

Kommunernas möjlighet att påverka tidtabellerna för 2017 stängs snart.

– Därför krävs aktion från dem som styr över tågtrafiken, menar Lars-Gunnar Larsson.

Dalslandspendeln kallar sig den grupp som tagit strid mot de försämrade pendlingsmöjligheterna med tåg genom Dalsland. I ett upprop, som man gått ut med i bland annat Säffle, kräver man bland annat att det sista kvällståget, som avgår från Vänersborg ska fortsätta till Säffle alla dagar i veckan.

Man kräver också att det varje morgon ska avgå ett direkttåg per timme för att möjliggöra anslutning vidare till Stockholm, Malmö och andra orter.

– Stödet bland pendlarna är massivt. Vi genomförde en namninsamling mellan den 4 och 11 januari och fick 2 451 namnunderskrifter, berättar Lars-Gunnar Larsson i Dalslandspendeln.

Måste agera

Underskrifterna överlämnades i torsdags till Kommunalförbundet Fyrbodal som arbetar med kollektivtrafikfrågor.

– De tackade för denna demokratiska viljeyttring och lovade att arbeta vidare med materialet på lämpligt sätt, berättar Lars-Gunnar Larsson.

Han säger att det krävs fortsatt hårt arbete för att påverka kommuner och regionen.

– Fungerande pendling till arbete och studier är en ödesfråga för vår region där befolkningen stadigt minskat under två decennier. Under 2017 måste det till en tydlig förbättring och vi har de konkreta förslagen.

Kommunernas möjlighet att påverka tidtabellerna för 2017 stängs snart.

– Därför krävs aktion från dem som styr över tågtrafiken, menar Lars-Gunnar Larsson.