2016-01-09 06:00

2016-01-09 06:00

Vilka kommer driva Duse?

SÄFFLE: Willy Skjeggerud och Ragnhild Nöland lämnar campingen

Kommunens förslag till nytt avtal har inte accepterats och Willy Skjeggerud och Ragnhild Nöland lämnar Duse.

Nu återstår frågan om en eventuell ekonomisk kompensation och hur driften av campingplatsen ska hanteras i framtiden.

Följetången om Duse camping går vidare. Det var under förra våren som ett nytt förslag till avtal presenterades för Krokstad Herrgård AB då det gällande avtalet var inne på sista året.

Ett fortsatt hyresavtal som skulle ha gällt över tre år och med en årshyra på 600 000 kronor att jämföras med den tidigare hyran som länge hade legat på 150 000 kronor årligen. Hyreshöjningen var, enligt Säffle kommun, ett sätt att balansera de underhållskostnader som man hade för Duse. Krokstad Herrgård AB menade att det nya avtalsförslaget var oskäligt.

Detta ledde fram till att hela ärendet landade i Hyresnämnden för medling. Under hösten har det dock klarnat att parterna inte har kunnat enas om hur en eventuell fortsättning skulle se ut.

Tomträttsavtal

Säffle kommun lade fram ett något reviderat avtalsförslag i slutet av november där avtalstiden hade förlängts med två år.

Willy Skjeggerud och Ragnhild Nöland hade önskat ett så kallat tomträttsavtal och ett ännu längre tidsperspektiv än fem år.

Denna utveckling innebär att det i dag finns två frågeställningar som inte är besvarade.

Vem eller vilka ska driva campingplatsen på Duse i framtiden och hur mycket kan det komma att kosta Säffle kommun att ”köpa ut” de tidigare arrendatorerna?

Kommunchefen Ingemar Rosén kan och vill inte ge några klara svar på någon av dessa frågor i dagsläget. Att det nu åtminstone har blivit tydligt att den framtida driften är ett oskrivet blad, ser han dock som positivt.

– Hade vi kommit överens om ett nytt avtal med Krokstad Herrgård AB så hade detta också gett klarhet inför framtiden. Nu blev det inte så men det är skönt att vi nu ändå vet vad som gäller och därmed går in i ett nytt läge i processen, säger Rosén.

Några detaljer är han inte beredd att avslöja ännu, men det har uppenbarligen inletts diskussioner och det finns tankar i stadshuset om hur fortsättningen kommer att se ut.

– För att vi ska vara förberedda så har vi på tjänstemannanivå tittat på det här. Det är jätteviktigt att Duse kan utvecklas positivt och bli en riktig tillgång för gäster utifrån och för Säffleborna själva, säger han.

Avflyttning

Det tidigare hyresavtalet löpte alltså ut vid årsskiftet och inom kort så kommer avflyttning ske. Tills dess att en ny lösning är på plats så kommer Säffle kommun ta hand om anläggningen.

– Krokstad Herrgård AB har begärt att få dröja lite med avflyttningen. Vi har dock för avsikt att så snart som möjligt ta över driften, säger Ingemar Rosén.

En annan följd av den uppkomna situationen kan mycket väl bli ett utdraget rättsligt efterspel gällande skadestånd.

I det tidigare avtalet, som först undertecknades 2003, så finns det med skrivningar som rör uppsägning av ett avtal mot hyresgästens vilja.

I avtalet så står det att upplåtaren, Säffle kommun i det här fallet, ska lösa ut campingvärden med driftsvärdet av verksamheten.

Ingemar Rosén är medveten om att det kan vänta en rättslig prövning runt hörnet.

Han är dock tydlig med att detta måste ses som en helt separat del kopplad till de tidigare entreprenörernas och kommunens relation.

– Det är jätteviktigt att dessa två delar hålls isär och att en rättslig process inte hindrar en positiv utveckling för Duse, säger Ingemar Rosén.

Politikerna i kommunstyrelsen ska få information om situationen gällande Duse på det kommande mötet på måndag.

Säffle-Tidningen har varit i kontakt med Fredrik Norburg som är advokat för Krokstad Herrgård AB. Han vill inte ge några kommenterar i nuläget.

Följetången om Duse camping går vidare. Det var under förra våren som ett nytt förslag till avtal presenterades för Krokstad Herrgård AB då det gällande avtalet var inne på sista året.

Ett fortsatt hyresavtal som skulle ha gällt över tre år och med en årshyra på 600 000 kronor att jämföras med den tidigare hyran som länge hade legat på 150 000 kronor årligen. Hyreshöjningen var, enligt Säffle kommun, ett sätt att balansera de underhållskostnader som man hade för Duse. Krokstad Herrgård AB menade att det nya avtalsförslaget var oskäligt.

Detta ledde fram till att hela ärendet landade i Hyresnämnden för medling. Under hösten har det dock klarnat att parterna inte har kunnat enas om hur en eventuell fortsättning skulle se ut.

Tomträttsavtal

Säffle kommun lade fram ett något reviderat avtalsförslag i slutet av november där avtalstiden hade förlängts med två år.

Willy Skjeggerud och Ragnhild Nöland hade önskat ett så kallat tomträttsavtal och ett ännu längre tidsperspektiv än fem år.

Denna utveckling innebär att det i dag finns två frågeställningar som inte är besvarade.

Vem eller vilka ska driva campingplatsen på Duse i framtiden och hur mycket kan det komma att kosta Säffle kommun att ”köpa ut” de tidigare arrendatorerna?

Kommunchefen Ingemar Rosén kan och vill inte ge några klara svar på någon av dessa frågor i dagsläget. Att det nu åtminstone har blivit tydligt att den framtida driften är ett oskrivet blad, ser han dock som positivt.

– Hade vi kommit överens om ett nytt avtal med Krokstad Herrgård AB så hade detta också gett klarhet inför framtiden. Nu blev det inte så men det är skönt att vi nu ändå vet vad som gäller och därmed går in i ett nytt läge i processen, säger Rosén.

Några detaljer är han inte beredd att avslöja ännu, men det har uppenbarligen inletts diskussioner och det finns tankar i stadshuset om hur fortsättningen kommer att se ut.

– För att vi ska vara förberedda så har vi på tjänstemannanivå tittat på det här. Det är jätteviktigt att Duse kan utvecklas positivt och bli en riktig tillgång för gäster utifrån och för Säffleborna själva, säger han.

Avflyttning

Det tidigare hyresavtalet löpte alltså ut vid årsskiftet och inom kort så kommer avflyttning ske. Tills dess att en ny lösning är på plats så kommer Säffle kommun ta hand om anläggningen.

– Krokstad Herrgård AB har begärt att få dröja lite med avflyttningen. Vi har dock för avsikt att så snart som möjligt ta över driften, säger Ingemar Rosén.

En annan följd av den uppkomna situationen kan mycket väl bli ett utdraget rättsligt efterspel gällande skadestånd.

I det tidigare avtalet, som först undertecknades 2003, så finns det med skrivningar som rör uppsägning av ett avtal mot hyresgästens vilja.

I avtalet så står det att upplåtaren, Säffle kommun i det här fallet, ska lösa ut campingvärden med driftsvärdet av verksamheten.

Ingemar Rosén är medveten om att det kan vänta en rättslig prövning runt hörnet.

Han är dock tydlig med att detta måste ses som en helt separat del kopplad till de tidigare entreprenörernas och kommunens relation.

– Det är jätteviktigt att dessa två delar hålls isär och att en rättslig process inte hindrar en positiv utveckling för Duse, säger Ingemar Rosén.

Politikerna i kommunstyrelsen ska få information om situationen gällande Duse på det kommande mötet på måndag.

Säffle-Tidningen har varit i kontakt med Fredrik Norburg som är advokat för Krokstad Herrgård AB. Han vill inte ge några kommenterar i nuläget.