2016-01-02 06:00

2016-01-02 06:00

Medis entré fick ny look

SÄFFLE: Återinvigning och avtäckning av konstverk i Medis

I samband med att Medborgarhuset under nyårsafton fyllde 60 år, avtäcktes och återinvigdes den Säffle-födda konstnären och formgivaren Karin Björquists stora relief.

Det blev ett minst sagt lyckat event som lockade många till Medborgarhuset på nyårsafton. Idén till projektet med Björquists konstverk har varit igång sedan 2014, och nu var det äntligen dags för avtäckning i Medis entré, där den hädanefter kommer att hänga.

1962 prydde konstverket väggarna i en annan känd Säffle-byggnad, nämligen Domus-huset, där det fanns fram till i mitten av 90-talet innan det plockades ner. Sedan dess har det förvarats i ett magasin i anslutning till Herrgårdsskolan. Detta ända tills projektet startade och reliefen tagits om hand för att saneras och sedan restaureras.

Invigningen började med att Ingegerd Wellin-Fogelberg hälsade välkommen och berömde samarbetet mellan förvaltning och politik. Näst ut av dagens talare var kulturchefen Katarina Kristoffersson som berättade om processen som lett fram till invigningen, och hon passade på att tacka alla som på ett eller annat sätt hjälpt till med projektet. Ett speciellt tack riktades bland annat till Arno Saarnak, den som först uppmärksammade att reliefen fanns i kommunens lokaler. Hon fortsatte sedan med att berätta om några nyheter, nämligen att flera reservplattor till konstverket skänkts till kommunen och att dessa kommer att göra konstverket näst intill komplett under 2016.

Föredrag av Saarnak

Ansvaret för själva invigningen och avtäckningen överlämnades därefter till Käthy Nilsson, intendent vid von Echstedtska gården. Hon talade bland annat om vikten av fantasi.

– Fantasin finner vi hos barnen, men ofta försvinner den med åldern. De som har den kvar är konstnärerna, sa hon från scenen.

Därefter avtäcktes Björquists konstverk, och framöver kommer den alltså att kunna skådas i Medborgarhusets entré.

Dagen avslutades lite senare med att Arno Saarnak höll ett föredrag med tillhörande bildspel om dagens huvudperson, formgivaren och konstnären Karin Björquist.

Det blev ett minst sagt lyckat event som lockade många till Medborgarhuset på nyårsafton. Idén till projektet med Björquists konstverk har varit igång sedan 2014, och nu var det äntligen dags för avtäckning i Medis entré, där den hädanefter kommer att hänga.

1962 prydde konstverket väggarna i en annan känd Säffle-byggnad, nämligen Domus-huset, där det fanns fram till i mitten av 90-talet innan det plockades ner. Sedan dess har det förvarats i ett magasin i anslutning till Herrgårdsskolan. Detta ända tills projektet startade och reliefen tagits om hand för att saneras och sedan restaureras.

Invigningen började med att Ingegerd Wellin-Fogelberg hälsade välkommen och berömde samarbetet mellan förvaltning och politik. Näst ut av dagens talare var kulturchefen Katarina Kristoffersson som berättade om processen som lett fram till invigningen, och hon passade på att tacka alla som på ett eller annat sätt hjälpt till med projektet. Ett speciellt tack riktades bland annat till Arno Saarnak, den som först uppmärksammade att reliefen fanns i kommunens lokaler. Hon fortsatte sedan med att berätta om några nyheter, nämligen att flera reservplattor till konstverket skänkts till kommunen och att dessa kommer att göra konstverket näst intill komplett under 2016.

Föredrag av Saarnak

Ansvaret för själva invigningen och avtäckningen överlämnades därefter till Käthy Nilsson, intendent vid von Echstedtska gården. Hon talade bland annat om vikten av fantasi.

– Fantasin finner vi hos barnen, men ofta försvinner den med åldern. De som har den kvar är konstnärerna, sa hon från scenen.

Därefter avtäcktes Björquists konstverk, och framöver kommer den alltså att kunna skådas i Medborgarhusets entré.

Dagen avslutades lite senare med att Arno Saarnak höll ett föredrag med tillhörande bildspel om dagens huvudperson, formgivaren och konstnären Karin Björquist.

  • Robin Widing

Karin Björquist

Född 1927 i Säffle

Tekniska skolan Stockholm 1945-1950

Formgivare vid Gustavsberg 1950-1994

Designer av Nobelservisen 1991