2015-12-11 11:59

2015-12-11 12:01

Rogne invald i kungligt sällskap

SÄFFLE/STOCKHOLM: Ska jobba med frågor om jord- och skogsbruk

Dag Rogne, Säffle har valts in som ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens allmänna avdelning.

Akademiens Allmänna avdelning arbetar med övergripande frågor som berör naturresurser, naturvård, miljö, landskap, forskningspolitik, kunskapsförmedling och samhällsplanering – och även frågor inom näringar och vetenskaper som inte specifikt hör hemma inom jordbruk respektive skogsbruk, såsom, fiske och vattenbruk.

Akademiens Allmänna avdelning arbetar med övergripande frågor som berör naturresurser, naturvård, miljö, landskap, forskningspolitik, kunskapsförmedling och samhällsplanering – och även frågor inom näringar och vetenskaper som inte specifikt hör hemma inom jordbruk respektive skogsbruk, såsom, fiske och vattenbruk.