2015-12-01 06:00

2015-12-01 06:00

Konsum beredd att sälja till kommunen

SÄFFLE: Tomten i korsningen Karlstadvägen - Östra Storgatan i fokus

Den länge omdiskuterade ödetomten i Karlbergskorsningen mitt emot ICA-fastigheten, är på väg att få ny ägare. Konsum Värmland har för avsikt att sälja tomten och för en dialog med kommunen.

– Vi har fått ett muntligt besked från Konsum Värmland om att fastigheten är till salu men har inte inlett några förhandlingar, säger kommunalrådet Dag Rogne.

Konsum Värmland har bekräftat att den omdiskuterade fastigheten i korsningen Karlstadvägen - Östra Storgatan kommer att säljas.

– Vi för just nu en dialog med kommunen och vi har för avsikt att sälja den, säger Klas Olsson, som är informationschef på Konsum Värmland.

Flera frågor

Säffle kommunalråd Dag Rogne bekräftar att man fått beskedet från Konsum Värmland men att parterna inte kommit mycket längre än en inledande diskussion.

– Politiskt tror jag nog vi är eniga om att något måste ske med fastigheten som ju inte är någon vacker entré till vårt nya centrum. Däremot finns det en hel del frågor som vi måste redan ut med våra experter på miljö- och byggförvaltningen, säger han.

Priset viktigt

Det gäller bland annat frågan om markens beskaffenhet och eventuella restriktioner kring detta. På platsen har det i många år legat bland annat bilverkstäder och bussgarage och det är osäkert om detta innebär några miljökonsekvenser.

– En annan fråga är om tomten ska användas för parkeringsplatser, parkområde eller bostadsbyggande. Naturligtvis är prisfrågan också en viktig sak att diskutera, säger Dag Rogne.

Konsum Värmland köpte fastigheten på 1980-talet då man hade planer på att bygga en butik på tomten. Sedan dess har inget hänt och markägare har fått mycket kritik för hur fastigheten har fått förfalla. I samband med den stora satsning som Konsum Värmland nu genomför på Pekås-butiken vid Stortorget har man beslutat att inte behålla den aktuella fastigheten vilket öppnar möjligheter som kommunen tidigare har saknat.

Konsum Värmland har bekräftat att den omdiskuterade fastigheten i korsningen Karlstadvägen - Östra Storgatan kommer att säljas.

– Vi för just nu en dialog med kommunen och vi har för avsikt att sälja den, säger Klas Olsson, som är informationschef på Konsum Värmland.

Flera frågor

Säffle kommunalråd Dag Rogne bekräftar att man fått beskedet från Konsum Värmland men att parterna inte kommit mycket längre än en inledande diskussion.

– Politiskt tror jag nog vi är eniga om att något måste ske med fastigheten som ju inte är någon vacker entré till vårt nya centrum. Däremot finns det en hel del frågor som vi måste redan ut med våra experter på miljö- och byggförvaltningen, säger han.

Priset viktigt

Det gäller bland annat frågan om markens beskaffenhet och eventuella restriktioner kring detta. På platsen har det i många år legat bland annat bilverkstäder och bussgarage och det är osäkert om detta innebär några miljökonsekvenser.

– En annan fråga är om tomten ska användas för parkeringsplatser, parkområde eller bostadsbyggande. Naturligtvis är prisfrågan också en viktig sak att diskutera, säger Dag Rogne.

Konsum Värmland köpte fastigheten på 1980-talet då man hade planer på att bygga en butik på tomten. Sedan dess har inget hänt och markägare har fått mycket kritik för hur fastigheten har fått förfalla. I samband med den stora satsning som Konsum Värmland nu genomför på Pekås-butiken vid Stortorget har man beslutat att inte behålla den aktuella fastigheten vilket öppnar möjligheter som kommunen tidigare har saknat.