2015-11-26 06:00

2015-11-26 08:12

Stabilitet och bredd nyckeln för Somas

SÄFFLE: Från bestick till gigantiska ventiler under 70 år

NÄRINGSLIV. 1945, just efter andra världskrigets slut så grundades Sliperi och mekaniska arbeten i Säffle.

Namnet kom att förkortas Somas och i dag, 70 år senare, så står verksamheten stabilt på en bred grund.

Att lyfta fram Somas som Säffles tryggaste och mest stabila företag är rimligt av flera skäl. Anställningstryggheten är en faktor som talar sitt tydliga språk. När vi träffar vd:n Peter Hägg så berättar han att under sina dryga 20 år på vd-posten har ingen Somas-anställd sagts upp.

– Så är det. Vi kan nog även slå fast att företaget aldrig, under de 70 åren, har sagt upp någon på grund av arbetsbrist, säger han.

Detta ”facit” är ju med tanke på det långa perspektivet och svängningar i branscher och konjunktur snudd på osannolikt. Det speciella med Somas ligger i hur bolaget faktiskt har hanterat upp- och nergångar.

”Bygga lager”

Det handlar om långsiktighet, tålamod och det lokala ägandet.

– Självklart har vi gått igenom perioder då det varit tuffare. Men i de lägena så har vi valt att bygga lager och vänta på att det vänder. Detta har varit en lyckosam strategi många gånger.

En annan mycket tydlig utveckling för Somas är den kontinuerliga breddningen av verksamheten. Allt startade med polering och slipning av bestick för 70 år sedan.

Under lång tid så blev pappersindustrin ”födkroken” för Somas. Tillverkningen av ventiler till små och stora pappersbruk i vårt närområde var det som initialt skapade företagets expansion.

Sedan dess har dock mycket hänt. Teknikutvecklingen inom företaget har tagit rejäl fart och åtskilliga nya branscher har kommit att läggas till den stabila grunden som Somas i dag befinner sig på.

En följd av denna utveckling syns inte minst i det faktum att Somas sedan många år verkar på en global marknad.

– Omkring 80 procent av vår försäljning i dag går till utlandet och 20 procent levereras inom Sverige. Tidigare när vi i huvudsak sålde till pappersindustrin så var förhållandet det omvända, säger Peter Hägg.

Bra i Kina

Joachim Johanesson är marknadschef på Somas och han ser väldigt positivt på framtiden. En fortsatt gynnsam utveckling är definitivt möjlig, menar han, och inte minst på den kinesiska marknaden så har det hänt saker det senaste året.

Han och bolaget känner dessutom att det finns en fortsatt stor utvecklingspotential.

– Vi har funnits i Kina sedan 2000 ungefär och det senaste året så har vår verksamhet där fördubblats. Samtidigt är vi bara i början som jag ser det. Inte minst när det gäller avgasrening för stora dieselmotorer till fartygsindustrin, säger Joachim Johannesson.

Bokslutet för det senaste räkenskapsåret är ännu inte sammanställt och offentligt.

Peter Hägg vill innan det är klart inte lämna ut några uppgifter om hur bra Somas tuffar på för närvarande. Att man kan blicka tillbaka på ett riktigt bra år står dock klart och i den femårsplan man jobbar med så finns bibehållen tillväxt med.

– Det gångna året är snudd på ett rekordår, det näst bästa som vi någonsin har gjort. Och inför nästa år så har vi spänt bågen lite till, säger Peter Hägg.

På hemmaplan

Samtidigt som marknadsandelar, expansion och utveckling globalt har varit viktigt för Somas så har bolaget också alltid haft fokus på hemmaplanen och ursprunget.

– Det har varit viktigt för oss som ägare hur vi uppfattas lokalt. Vi har genom åren jobbat med vårt varumärke på olika sätt, exempelvis ishallen och Herrgårdsskolan, säger Peter Hägg.

Hur verksamheten kommer att se ut om ytterligare 70 år är det såklart ingen som kan veta med säkerhet. Men att Somas kommer fortsätta stå för trygghet och stabilitet i Säffle under många år framöver, ja det är knappast någon vågad gissning.

Att lyfta fram Somas som Säffles tryggaste och mest stabila företag är rimligt av flera skäl. Anställningstryggheten är en faktor som talar sitt tydliga språk. När vi träffar vd:n Peter Hägg så berättar han att under sina dryga 20 år på vd-posten har ingen Somas-anställd sagts upp.

– Så är det. Vi kan nog även slå fast att företaget aldrig, under de 70 åren, har sagt upp någon på grund av arbetsbrist, säger han.

Detta ”facit” är ju med tanke på det långa perspektivet och svängningar i branscher och konjunktur snudd på osannolikt. Det speciella med Somas ligger i hur bolaget faktiskt har hanterat upp- och nergångar.

”Bygga lager”

Det handlar om långsiktighet, tålamod och det lokala ägandet.

– Självklart har vi gått igenom perioder då det varit tuffare. Men i de lägena så har vi valt att bygga lager och vänta på att det vänder. Detta har varit en lyckosam strategi många gånger.

En annan mycket tydlig utveckling för Somas är den kontinuerliga breddningen av verksamheten. Allt startade med polering och slipning av bestick för 70 år sedan.

Under lång tid så blev pappersindustrin ”födkroken” för Somas. Tillverkningen av ventiler till små och stora pappersbruk i vårt närområde var det som initialt skapade företagets expansion.

Sedan dess har dock mycket hänt. Teknikutvecklingen inom företaget har tagit rejäl fart och åtskilliga nya branscher har kommit att läggas till den stabila grunden som Somas i dag befinner sig på.

En följd av denna utveckling syns inte minst i det faktum att Somas sedan många år verkar på en global marknad.

– Omkring 80 procent av vår försäljning i dag går till utlandet och 20 procent levereras inom Sverige. Tidigare när vi i huvudsak sålde till pappersindustrin så var förhållandet det omvända, säger Peter Hägg.

Bra i Kina

Joachim Johanesson är marknadschef på Somas och han ser väldigt positivt på framtiden. En fortsatt gynnsam utveckling är definitivt möjlig, menar han, och inte minst på den kinesiska marknaden så har det hänt saker det senaste året.

Han och bolaget känner dessutom att det finns en fortsatt stor utvecklingspotential.

– Vi har funnits i Kina sedan 2000 ungefär och det senaste året så har vår verksamhet där fördubblats. Samtidigt är vi bara i början som jag ser det. Inte minst när det gäller avgasrening för stora dieselmotorer till fartygsindustrin, säger Joachim Johannesson.

Bokslutet för det senaste räkenskapsåret är ännu inte sammanställt och offentligt.

Peter Hägg vill innan det är klart inte lämna ut några uppgifter om hur bra Somas tuffar på för närvarande. Att man kan blicka tillbaka på ett riktigt bra år står dock klart och i den femårsplan man jobbar med så finns bibehållen tillväxt med.

– Det gångna året är snudd på ett rekordår, det näst bästa som vi någonsin har gjort. Och inför nästa år så har vi spänt bågen lite till, säger Peter Hägg.

På hemmaplan

Samtidigt som marknadsandelar, expansion och utveckling globalt har varit viktigt för Somas så har bolaget också alltid haft fokus på hemmaplanen och ursprunget.

– Det har varit viktigt för oss som ägare hur vi uppfattas lokalt. Vi har genom åren jobbat med vårt varumärke på olika sätt, exempelvis ishallen och Herrgårdsskolan, säger Peter Hägg.

Hur verksamheten kommer att se ut om ytterligare 70 år är det såklart ingen som kan veta med säkerhet. Men att Somas kommer fortsätta stå för trygghet och stabilitet i Säffle under många år framöver, ja det är knappast någon vågad gissning.

Somas Instrument

Bolaget grundades 1945 av Sven Ragnar Hägg och Folke Carlén.

Ventiltillverkningen inleddes i slutet av 1940-talet i första hand till pappers- och cellulosaindustrin.

I dag tillverkar Somas ventiler till en mängd olika branscher.

Det familjeägda företaget har huvudkontor och produktion i Säffle.

135 anställda finns på hemmaplan och omkring 15 anställda finns på säljkontor i Frankrike, Tyskland, Norge och Kina.

Källa: www.somas.se