2015-11-23 15:14

2015-11-23 15:52

Skolrankingen där Säffle är bäst

SÄFFLE: Bäst i landet enligt ny undersökning

Säffle är bäst i landet när SKL (Sveriges kommuner och landsting) kartlägger gymnasielevernas prestationer utifrån deras förutsättningar och hur stor andel som tar examen inom tre år.

SKL har gjort en omfattande granskning av landets kommunala gymnasieskolor ur olika perspektiv. Bland annat har man kartlagt hur eleverna lyckats utifrån förutsättningar som kön, föräldrarnas inkomst och utbildningsnivå samt familjens behov av ekonomiskt bistånd.

Rapporten visar att Säffle är den svenska kommun vars elever presterar bäst resultat utifrån sin socioekonomiska bakgrund sett till andelen elever som tar examen inom tre år.

Förstaplatsen på rankinglistan innebär att Säffle är den kommun som bäst har kompenserat för elevernas socioekonomiska förutsättningar. 19,4 procentenheter fler elever än förväntat uppnådde examen inom tre år. Notabelt är att Åmål är tvåa på listan med 17,9 procent.

Generellt är det flera mindre landsortskommuner med små gymnasieskolor och färre elevantal som visar bäst resultat i undersökningen. Karin Hedin, utredare på SKL, tycker att elevernas bakgrundsfaktorer ger en mer rättvis jämförelse mellan kommunala gymnasieskolor.

– Analysmetoden tar fram rättvisa värden för jämförelse mellan kommunerna. Men kommunerna får själva dra slutsatser av det, säger hon.

SKL har gjort en omfattande granskning av landets kommunala gymnasieskolor ur olika perspektiv. Bland annat har man kartlagt hur eleverna lyckats utifrån förutsättningar som kön, föräldrarnas inkomst och utbildningsnivå samt familjens behov av ekonomiskt bistånd.

Rapporten visar att Säffle är den svenska kommun vars elever presterar bäst resultat utifrån sin socioekonomiska bakgrund sett till andelen elever som tar examen inom tre år.

Förstaplatsen på rankinglistan innebär att Säffle är den kommun som bäst har kompenserat för elevernas socioekonomiska förutsättningar. 19,4 procentenheter fler elever än förväntat uppnådde examen inom tre år. Notabelt är att Åmål är tvåa på listan med 17,9 procent.

Generellt är det flera mindre landsortskommuner med små gymnasieskolor och färre elevantal som visar bäst resultat i undersökningen. Karin Hedin, utredare på SKL, tycker att elevernas bakgrundsfaktorer ger en mer rättvis jämförelse mellan kommunala gymnasieskolor.

– Analysmetoden tar fram rättvisa värden för jämförelse mellan kommunerna. Men kommunerna får själva dra slutsatser av det, säger hon.