2015-11-22 06:00

2015-11-22 06:00

Kostpersonalen står upp för sin matlagning

SÄFFLE: "Skolmaten är bättre i dag än för tio år sedan"

Trenden har varit tydlig under flera år, de kommunala produktionsköken blir fler och maten lagas närmare verksamheterna. I framtiden så kommer skolmaten i kommunen att tillagas på varje enskild skola, det är förhoppningen.
– Det är en positiv utveckling som ska fortsätta, säger kostchefen Carina Nisén.

I Säffle-Tidningen så publicerades det en insändare för en tid sedan. En insändare med åsikten att fler privata mataktörer skulle släppas in i den kommunala världen. Skolköket i Nysäter, som sedan något år tillbaka lagts ut på entreprenad, lyftes som ett positivt exempel.

På Facebook kritiserades skolmaten på Tegnér på olika sätt och kostchefen Carina Nisén upplevde att kritiken i många fall var ogrundad och felaktig.

Alla skolelever i Säffle får en näringsriktig och varierad mat varje dag, slår Nisén fast.

– Visst finns det alltid saker som kan bli bättre och vi jobbar hela tiden för att utveckla oss. Men jag känner mig helt trygg med att vi serverar bra mat i Säffle, säger Carina.

En anledning till att många har uppfattningen att den kommunala skolmaten är mindre bra tror hon är traditionellt bundet. Elevernas föräldrar kanske själva har negativa minnen från sin skolgång och det lever kvar en uppfattning att inget har förändrats.

– Jag tycker verkligen att föräldrar borde komma till oss och prova maten innan man bestämmer sig hur den är. Det finns med en kupong på matsedeln som skickas ut varje halvår, säger Carina Nisén.

Upphandling

En verklighet som en kommunal verksamhet måsta förhålla sig till är LOU, lagen om offentlig upphandling. Detta regelverk slipper en privat aktör som betydligt mer fritt kan vända sig till lokala livsmedelsproducenter i större utsträckning.

Carina Nisén är dock nöjd med kommunens nuvarande livsmedelsavtal som löper på fram till 2018. Tillsammans med Årjängs kommun och de fem kommunerna i Dalsland så har Säffle också en livsmedelspolicy som innehåller högt ställda krav på djurskydd, antibiotikaanvändning, miljöhänsyn och mycket annat.

– Livsmedelspolicyn är bra och vi har ett avtal som fungerar väl i dag. Vi handlar exempelvis bara ekologisk mjölk och 89 procent av allt kött som vi använder har svenskt ursprung.

Jeanette Fredriksson är kock med ledningsansvar för produktionsköket på Herrgårdsgymnasiet. Lotta Stenholm har samma befattning på Tegnérskolan och de båda står upp för den mat som de serverar i skolrestaurangerna.

– Vi lagar mycket mat från grunden och råvarorna är bättre i dag än tidigare. Det är riktigt kul att jobba som matmorsa i dag, det är världens bästa jobb, säger Jeanette.

– Jag håller med, vi har jättekul tillsammans i köket, säger Lotta Stenholm.

Tydlig trend

En tydlig trend och en förändring jämfört med hur det normalt har sett ut i Säffle under lång tid är fler mindre produktionskök närmare verksamheterna.

Denna trend kommer att fortsätta om kostchefen Carina Nisén får som hon vill – hon ser flera tydliga fördelar med en sådan utveckling.

– Maten blir ju helt nylagad och det blir enklare att laga från grunden. Sedan minskas matsvinnet och vi behöver inte transportera maten. Det är bara positivt och jag hoppas att vi kan öppna ett produktionskök på Höglunda nästa år, säger Nisén.

Ola Nyström är biträdande rektor på Tegnérskolan och mångårig lärare inom Säffle kommun. Han äter regelbundet skolmaten och han har sin uppfattning klar för sig.

– En av de största positiva förändringarna inom skolan de senaste åren är just kosten. Skolmaten i dag håller högre kvalitet än för tio år sedan. Den uppfattningen står jag för, säger Ola Nyström.

I Säffle-Tidningen så publicerades det en insändare för en tid sedan. En insändare med åsikten att fler privata mataktörer skulle släppas in i den kommunala världen. Skolköket i Nysäter, som sedan något år tillbaka lagts ut på entreprenad, lyftes som ett positivt exempel.

På Facebook kritiserades skolmaten på Tegnér på olika sätt och kostchefen Carina Nisén upplevde att kritiken i många fall var ogrundad och felaktig.

Alla skolelever i Säffle får en näringsriktig och varierad mat varje dag, slår Nisén fast.

– Visst finns det alltid saker som kan bli bättre och vi jobbar hela tiden för att utveckla oss. Men jag känner mig helt trygg med att vi serverar bra mat i Säffle, säger Carina.

En anledning till att många har uppfattningen att den kommunala skolmaten är mindre bra tror hon är traditionellt bundet. Elevernas föräldrar kanske själva har negativa minnen från sin skolgång och det lever kvar en uppfattning att inget har förändrats.

– Jag tycker verkligen att föräldrar borde komma till oss och prova maten innan man bestämmer sig hur den är. Det finns med en kupong på matsedeln som skickas ut varje halvår, säger Carina Nisén.

Upphandling

En verklighet som en kommunal verksamhet måsta förhålla sig till är LOU, lagen om offentlig upphandling. Detta regelverk slipper en privat aktör som betydligt mer fritt kan vända sig till lokala livsmedelsproducenter i större utsträckning.

Carina Nisén är dock nöjd med kommunens nuvarande livsmedelsavtal som löper på fram till 2018. Tillsammans med Årjängs kommun och de fem kommunerna i Dalsland så har Säffle också en livsmedelspolicy som innehåller högt ställda krav på djurskydd, antibiotikaanvändning, miljöhänsyn och mycket annat.

– Livsmedelspolicyn är bra och vi har ett avtal som fungerar väl i dag. Vi handlar exempelvis bara ekologisk mjölk och 89 procent av allt kött som vi använder har svenskt ursprung.

Jeanette Fredriksson är kock med ledningsansvar för produktionsköket på Herrgårdsgymnasiet. Lotta Stenholm har samma befattning på Tegnérskolan och de båda står upp för den mat som de serverar i skolrestaurangerna.

– Vi lagar mycket mat från grunden och råvarorna är bättre i dag än tidigare. Det är riktigt kul att jobba som matmorsa i dag, det är världens bästa jobb, säger Jeanette.

– Jag håller med, vi har jättekul tillsammans i köket, säger Lotta Stenholm.

Tydlig trend

En tydlig trend och en förändring jämfört med hur det normalt har sett ut i Säffle under lång tid är fler mindre produktionskök närmare verksamheterna.

Denna trend kommer att fortsätta om kostchefen Carina Nisén får som hon vill – hon ser flera tydliga fördelar med en sådan utveckling.

– Maten blir ju helt nylagad och det blir enklare att laga från grunden. Sedan minskas matsvinnet och vi behöver inte transportera maten. Det är bara positivt och jag hoppas att vi kan öppna ett produktionskök på Höglunda nästa år, säger Nisén.

Ola Nyström är biträdande rektor på Tegnérskolan och mångårig lärare inom Säffle kommun. Han äter regelbundet skolmaten och han har sin uppfattning klar för sig.

– En av de största positiva förändringarna inom skolan de senaste åren är just kosten. Skolmaten i dag håller högre kvalitet än för tio år sedan. Den uppfattningen står jag för, säger Ola Nyström.

Kostenheten

Tegnérs centralkök är det klart största köket i Säffle. Här lagas mat till elever på Tegnérskolan, Tingvalla, Lugnadal, Saturnus, Tveta samt Björkbacken, Kaptensgården och korttidsboendet.

Produktionskök finns också på Värmlandsbro skola, Herrgårdsgymnasiet, Svanskogs skola och Botilsäters skola.

Verksamheten har totalt 29 anställda.