2015-11-13 11:43

2015-11-13 13:00

Säffle får 34,2 miljoner

SÄFFLE: Nya miljoner från regeringen till kommunerna

På torsdagen så presenterade regeringen en ändringsbudget med anledning av flyktingsituationen i landet. För Säffles del så innebär detta att 34,2 miljoner kronor kommer att finnas tillgängliga i december.
– Det här naturligtvis positivt för oss, säger Säffles kommunchef Ingemar Rosén.

Regeringens ändringsbudget för 2015 innebär ökade utgifter för staten med 11 miljarder kronor. Beskedet på torsdagen är en följd av den överenskommelse som regeringen och allianspartierna enades om den 23 oktober.

Den klart största delen av de 11 miljarderna tillförs som engångsmedel till kommuner och landsting, 9,8 miljarder handlar detta om. 200 miljoner betalas ut till civilsamhällets organisationer och 961 miljoner går till höjda ersättningar gällande asylsökandes boendekostnader.

”Bättre möjligheter”

Flyktingsituationen runt om i Sverige medför just nu att kommuner och landsting är satta under hårt tryck. Säffle är inget undantag och kommunchefen Ingemar Rosén är nöjd med att Säffle kommun nu får 34,2 miljoner kronor extra.

– Pengarna ger oss förbättrade möjligheter att fortsätta hantera flyktingfrågan på ett bra sätt.

Exakt hur pengarna betalas ut och hur de kommer att kunna fördelas på olika verksamheter har han ännu inte full överblick över.

– Det här har ju gått väldigt snabbt, även på nationell nivå. Nu inväntar vi anvisningar om hur medlen kan och får användas.

Att det finns verksamheter i kommunen som är ansträngda råder det ingen tvekan om. SFI-utbildningen, grundskolan, socialtjänsten och överförmyndarverksamheten är pressade.

Det är svårt att hitta behörig personal inom skolan till exempel. De signalerna får Säffle-Tidningen kontinuerligt och Ingemar Rosén håller med om att det är en ett ständigt pågående arbete med att få allt att fungera.

– Det är ingen tvekan om att vi står inför utmaningar. Samtidigt ska man inte glömma de positiva effekterna. Många som kommer till oss är högutbildade och det svenska samhället har inte haft några kostnader för deras utbildning. Handeln påverkas också positivt och det ger ökade arbetstillfällen.

Familjehem behövs

Att erbjuda plats till ett stort antal ensamkommande barn och ungdomar är en annan av de stora frågorna som kommunen har att hantera just nu. Än så länge så har man i Säffle kunnat ta emot alla som har anvisats hit. Ingemar Rosén vädjar dock till Säfflebor med tid, plats och vilja att hjälpa till en i svår situation.

– Att engagera sig som god man eller ställa upp och erbjuda familjhem för ensamkommande. Detta är något som verkligen får en direkt positiv effekt, säger Ingemar Rosén.

Regeringens ändringsbudget för 2015 innebär ökade utgifter för staten med 11 miljarder kronor. Beskedet på torsdagen är en följd av den överenskommelse som regeringen och allianspartierna enades om den 23 oktober.

Den klart största delen av de 11 miljarderna tillförs som engångsmedel till kommuner och landsting, 9,8 miljarder handlar detta om. 200 miljoner betalas ut till civilsamhällets organisationer och 961 miljoner går till höjda ersättningar gällande asylsökandes boendekostnader.

”Bättre möjligheter”

Flyktingsituationen runt om i Sverige medför just nu att kommuner och landsting är satta under hårt tryck. Säffle är inget undantag och kommunchefen Ingemar Rosén är nöjd med att Säffle kommun nu får 34,2 miljoner kronor extra.

– Pengarna ger oss förbättrade möjligheter att fortsätta hantera flyktingfrågan på ett bra sätt.

Exakt hur pengarna betalas ut och hur de kommer att kunna fördelas på olika verksamheter har han ännu inte full överblick över.

– Det här har ju gått väldigt snabbt, även på nationell nivå. Nu inväntar vi anvisningar om hur medlen kan och får användas.

Att det finns verksamheter i kommunen som är ansträngda råder det ingen tvekan om. SFI-utbildningen, grundskolan, socialtjänsten och överförmyndarverksamheten är pressade.

Det är svårt att hitta behörig personal inom skolan till exempel. De signalerna får Säffle-Tidningen kontinuerligt och Ingemar Rosén håller med om att det är en ett ständigt pågående arbete med att få allt att fungera.

– Det är ingen tvekan om att vi står inför utmaningar. Samtidigt ska man inte glömma de positiva effekterna. Många som kommer till oss är högutbildade och det svenska samhället har inte haft några kostnader för deras utbildning. Handeln påverkas också positivt och det ger ökade arbetstillfällen.

Familjehem behövs

Att erbjuda plats till ett stort antal ensamkommande barn och ungdomar är en annan av de stora frågorna som kommunen har att hantera just nu. Än så länge så har man i Säffle kunnat ta emot alla som har anvisats hit. Ingemar Rosén vädjar dock till Säfflebor med tid, plats och vilja att hjälpa till en i svår situation.

– Att engagera sig som god man eller ställa upp och erbjuda familjhem för ensamkommande. Detta är något som verkligen får en direkt positiv effekt, säger Ingemar Rosén.

Värmland

Kommun Miljoner

Arvika 17,3

Eda 3,9

Filipstad 50,6

Forshaga 8,3

Grums 11,5

Hagfors 27,7

Hammarö 1,9

Karlstad 30,3

Kil 3,9

Kristinehamn 64,0

Munkfors 10,4

Storfors 9,0

Sunne 33,0

Säffle 34,2

Torsby 35,2

Årjäng 12,6

Källa: