2015-11-05 08:00

2015-11-05 08:00

Stimulanspengar ger fler jobb

SÄFFLE: Timvikarier inom kommunens äldreomsorg erbjuds längre vikariat

Runt 25 timvikarier inom äldreomsorgen i Säffle kommun har blivit erbjudna heltidsvikariat på ett år. Detta finansieras av stimulanspengar som betalas ut av regeringen.

ST har tidigare berättat om stimulanspengar som betalas ut till kommuners äldreomsorg.

För Säffles del rör det sig om 2,15 miljoner kronor för resten av året.

Eftersom beslutet kom så sent och pengarna ska användas under 2015 gällde det att fatta snabba beslut för att hinna nyttja så mycket som möjligt av summan innan året är slut.

– Målsättningen är att pengarna ska komma under 2015-2018 men regeringen tar beslut för ett år i taget, säger Ann-Louise Caesar som är äldreomsorgschef i Säffle kommun.

Långa vikariat

Stimulanspengarna har tre huvudsyften.

Det handlar om att öka tryggheten, kvaliteten och kontinuiteten inom äldreomsorgen.

Socialnämnden har nu fattat beslut om hur en del av pengarna ska fördelas.

Alla vikarier inom äldreomsorgen som finns med på kommunens vikarielista och som har rätt kompetens har blivit erbjudna ett längre vikariat.

– Alla har fått erbjudande om ett vikariat på ett år. Vi tror att det kommer pengar ytterligare ett år och skulle det inte vara så så behöver vi dem ändå. På det viset visar vi för dem att vi behöver deras kompetens och att vi vill att de stannar hos oss, säger Ann-Louise Caesar.

Tio har tackat ja

Med rätt kompetens menas att man har gått omvårdnadsprogrammet och har godkänt i samtliga ämnen och att man har körkort. Det rör sig om totalt runt 25 personer som har blivit erbjudna ett vikariat på ett år. De flesta av dem har tidigare varit timvikarier och blivit inringda. Nu har de vanliga scheman att gå efter och kan på det viset lättare planera sina liv. Samtliga har fått möjlighet att välja om de vill jobba 75 eller 100 procent. Det är runt tio personer som har tackat ja till erbjudandet och de påbörjade sina vikariat för någon vecka sedan.

Ann-Louise Caesar upplever att erbjudandet om ett längre vikariat togs emot väl av vikarierna.

– Jag upplevde att det var positivt. Det är skönt att rakt igenom veta när man jobbar och veta att man får en viss lön varje månad, säger hon.

Ökad kvalitet

De vikarier som har rätt utbildning men som saknar körkort har enligt Ann-Louise Caesar fått löfte om att bli erbjudna längre vikariat om de tar körkort.

Vikarierna placeras i en personalgrupp som i första hand enligt turordningsregler ska gå in och ersätta när ordinarie personal är borta.

– Det ökar kontinuiteten om en som tillhör gruppen går in och ersätter, säger Ann-Louise Caesar.

Påverka mer

Ann-Louise Caesar tror och hoppas att även brukarna kommer att märka av den ökade bemanningen. Med den ökade bemanningen kommer de bland annat att kunna sätta mer fokus på arbetet med genomförandeplaner.

– Enskilda ska få vara med och påverka mer om när och hur insatser ska genomföras, säger Ann-Louise Caesar.

Tanken och förhoppningen är att stimulanspengarna ska fortsätta att betalas ut under de kommande åren.

– Vi påbörjar arbetet i år men vi fortsätter sedan arbetet för att det ska bli riktigt bra för våra brukare i Säffle kommun, säger Ann-Louise Caesar.

ST har tidigare berättat om stimulanspengar som betalas ut till kommuners äldreomsorg.

För Säffles del rör det sig om 2,15 miljoner kronor för resten av året.

Eftersom beslutet kom så sent och pengarna ska användas under 2015 gällde det att fatta snabba beslut för att hinna nyttja så mycket som möjligt av summan innan året är slut.

– Målsättningen är att pengarna ska komma under 2015-2018 men regeringen tar beslut för ett år i taget, säger Ann-Louise Caesar som är äldreomsorgschef i Säffle kommun.

Långa vikariat

Stimulanspengarna har tre huvudsyften.

Det handlar om att öka tryggheten, kvaliteten och kontinuiteten inom äldreomsorgen.

Socialnämnden har nu fattat beslut om hur en del av pengarna ska fördelas.

Alla vikarier inom äldreomsorgen som finns med på kommunens vikarielista och som har rätt kompetens har blivit erbjudna ett längre vikariat.

– Alla har fått erbjudande om ett vikariat på ett år. Vi tror att det kommer pengar ytterligare ett år och skulle det inte vara så så behöver vi dem ändå. På det viset visar vi för dem att vi behöver deras kompetens och att vi vill att de stannar hos oss, säger Ann-Louise Caesar.

Tio har tackat ja

Med rätt kompetens menas att man har gått omvårdnadsprogrammet och har godkänt i samtliga ämnen och att man har körkort. Det rör sig om totalt runt 25 personer som har blivit erbjudna ett vikariat på ett år. De flesta av dem har tidigare varit timvikarier och blivit inringda. Nu har de vanliga scheman att gå efter och kan på det viset lättare planera sina liv. Samtliga har fått möjlighet att välja om de vill jobba 75 eller 100 procent. Det är runt tio personer som har tackat ja till erbjudandet och de påbörjade sina vikariat för någon vecka sedan.

Ann-Louise Caesar upplever att erbjudandet om ett längre vikariat togs emot väl av vikarierna.

– Jag upplevde att det var positivt. Det är skönt att rakt igenom veta när man jobbar och veta att man får en viss lön varje månad, säger hon.

Ökad kvalitet

De vikarier som har rätt utbildning men som saknar körkort har enligt Ann-Louise Caesar fått löfte om att bli erbjudna längre vikariat om de tar körkort.

Vikarierna placeras i en personalgrupp som i första hand enligt turordningsregler ska gå in och ersätta när ordinarie personal är borta.

– Det ökar kontinuiteten om en som tillhör gruppen går in och ersätter, säger Ann-Louise Caesar.

Påverka mer

Ann-Louise Caesar tror och hoppas att även brukarna kommer att märka av den ökade bemanningen. Med den ökade bemanningen kommer de bland annat att kunna sätta mer fokus på arbetet med genomförandeplaner.

– Enskilda ska få vara med och påverka mer om när och hur insatser ska genomföras, säger Ann-Louise Caesar.

Tanken och förhoppningen är att stimulanspengarna ska fortsätta att betalas ut under de kommande åren.

– Vi påbörjar arbetet i år men vi fortsätter sedan arbetet för att det ska bli riktigt bra för våra brukare i Säffle kommun, säger Ann-Louise Caesar.