2015-10-27 10:16

2015-10-27 10:16

Enigt KS om nytt HVB-hem

SÄFFLE: Extra kommunstyrelse beslutade om Jägargården

1 december ska ett nytt HVB-hem öppna i anslutning till Krokstad.
I går kväll så löste kommunstyrelsens politiker finansieringen vid ett extra möte.
880 000 kronor tas från årets investeringsbudget för att anpassa den aktuella lokalen.

Strömmen av ensamkommande barn och ungdomar till Sverige ökar stadigt och situationen är minst sagt pressad runt om i landet.

Säffle liksom övriga kommuner blir tilldelade flyktingar och enligt lag så finns inte möjligheten att tacka nej.

Det befintliga HVB-hemmet Gränden är i dag i princip helt fullt, som Säffle-Tidningen berättade i förra veckan.

Mot denna bakgrund så samlades kommunstyrelsen till ett extra möte på måndagskvällen. En enda punkt på dagordningen fanns, finansiering och omdisponering av medel från årets investeringsbudget.

Det är den så kallade Jägargården vid Krokstad, tidigare ett vandrarhem, som ska byggas om för att kunna ta emot ensamkommande.

880 000 kronor är ombyggnationen beräknad att kosta. Det handlar om att brandskyddet ska förbättras, en modulbyggnad med kök ska dockas med byggnaden och en invändig trappa ska installeras.

Pengarna tas ifrån investeringsbudgeten för Duse.

– Behovet finns, det är bråttom och verksamheten som sådan är positiv till placeringen på Krokstad. Då kan inte vi politiker säga nej till det här, sade Sjukvårdspartiets Leif Pettersson och detta sammanfattade ganska väl hur diskussionen fördes och vad den mynnade ut i på mötet.

Politikerna i kommunstyrelsen blev också till slut helt eniga om beslutet.

Den senaste tiden så har ett stort antal bränder blossat upp vid planerade flyktingboenden runt om i landet och misstankar om att det varit anlagda eldsvådor finns i nästan samtliga fall.

Så sent som på måndagskvällen brann det vid ett boende i Oskarshamn och även i Lund så blossade en brand upp vid en lokal som används för mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Säffles kommunchef Ingemar Rosén berättar att säkerhetsfrågan när det gäller det nya HVB-hemmet vid Krokstad diskuteras fortlöpande i Stadshuset.

– Det är självklart en jätteviktig fråga för oss och jag vet att även polisen fokuserar på detta just nu. Det finns visserligen inga direkta indikationer på att det skulle hände något just här, men det har det ju heller inte funnits på de andra platserna i Sverige, säger Ingemar Rosén.

Strömmen av ensamkommande barn och ungdomar till Sverige ökar stadigt och situationen är minst sagt pressad runt om i landet.

Säffle liksom övriga kommuner blir tilldelade flyktingar och enligt lag så finns inte möjligheten att tacka nej.

Det befintliga HVB-hemmet Gränden är i dag i princip helt fullt, som Säffle-Tidningen berättade i förra veckan.

Mot denna bakgrund så samlades kommunstyrelsen till ett extra möte på måndagskvällen. En enda punkt på dagordningen fanns, finansiering och omdisponering av medel från årets investeringsbudget.

Det är den så kallade Jägargården vid Krokstad, tidigare ett vandrarhem, som ska byggas om för att kunna ta emot ensamkommande.

880 000 kronor är ombyggnationen beräknad att kosta. Det handlar om att brandskyddet ska förbättras, en modulbyggnad med kök ska dockas med byggnaden och en invändig trappa ska installeras.

Pengarna tas ifrån investeringsbudgeten för Duse.

– Behovet finns, det är bråttom och verksamheten som sådan är positiv till placeringen på Krokstad. Då kan inte vi politiker säga nej till det här, sade Sjukvårdspartiets Leif Pettersson och detta sammanfattade ganska väl hur diskussionen fördes och vad den mynnade ut i på mötet.

Politikerna i kommunstyrelsen blev också till slut helt eniga om beslutet.

Den senaste tiden så har ett stort antal bränder blossat upp vid planerade flyktingboenden runt om i landet och misstankar om att det varit anlagda eldsvådor finns i nästan samtliga fall.

Så sent som på måndagskvällen brann det vid ett boende i Oskarshamn och även i Lund så blossade en brand upp vid en lokal som används för mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Säffles kommunchef Ingemar Rosén berättar att säkerhetsfrågan när det gäller det nya HVB-hemmet vid Krokstad diskuteras fortlöpande i Stadshuset.

– Det är självklart en jätteviktig fråga för oss och jag vet att även polisen fokuserar på detta just nu. Det finns visserligen inga direkta indikationer på att det skulle hände något just här, men det har det ju heller inte funnits på de andra platserna i Sverige, säger Ingemar Rosén.