2015-10-23 09:03

2015-10-23 09:04

Ny lagerlösningför miljöns skull

SÄFFLE: Miljöförbättring på Nordic Paper

Nordic Paper har bytt lagerlösning för sitt färdiga papper som ett led i sitt arbete med miljöförbättringar.
– V arbetar hela tiden aktivt och målmedvetet med miljöförbättringar, säger Marie Stenquist på Nordic Paper.

Genom att byta lagerlösning för färdigt papper, som ska vidare på export, minskar företaget sin transportsträcka på vägarna med 8 100 mil per år.

Det innebär en besparing på en miljon tonkilometer per år vilket i sin tur betyder en minskning med 120 000 kilo koldioxid-utsläpp per år.

Få tomma bilar

Bakgrunden är att koncernen har gjort ett byte av lagerleverantör från Vänerhamn till DFDS, gällande Greaseproof- papper. Pappret, som i det här fallet tillverkas i Säffle har tidigare lagrats i Karlstad innan det transporterats vidare till hamnen i Göteborg.

– Med vår nya lagerleverantör transporteras nu pappret raka vägen från Säffle till hamnen där det sedan skeppas vidare ut i vida världen. Det resulterar i en kraftigt minskad transportsträcka på våra vägar, säger Marie Stenquist, som är kommunikationsansvarig på Nordic Paper.

Dessutom har Nordic Paper med den nya lagerleverantören sett till att det sällan går tomma lastbilar, vilket normalt sett är vanligt. Det innebär besparingar både miljö- och pengamässigt även åt andra företag.

– Det här är oerhört positivt, både för oss och miljön, säger Tomas Gustén, logistikchef.

Genom att byta lagerlösning för färdigt papper, som ska vidare på export, minskar företaget sin transportsträcka på vägarna med 8 100 mil per år.

Det innebär en besparing på en miljon tonkilometer per år vilket i sin tur betyder en minskning med 120 000 kilo koldioxid-utsläpp per år.

Få tomma bilar

Bakgrunden är att koncernen har gjort ett byte av lagerleverantör från Vänerhamn till DFDS, gällande Greaseproof- papper. Pappret, som i det här fallet tillverkas i Säffle har tidigare lagrats i Karlstad innan det transporterats vidare till hamnen i Göteborg.

– Med vår nya lagerleverantör transporteras nu pappret raka vägen från Säffle till hamnen där det sedan skeppas vidare ut i vida världen. Det resulterar i en kraftigt minskad transportsträcka på våra vägar, säger Marie Stenquist, som är kommunikationsansvarig på Nordic Paper.

Dessutom har Nordic Paper med den nya lagerleverantören sett till att det sällan går tomma lastbilar, vilket normalt sett är vanligt. Det innebär besparingar både miljö- och pengamässigt även åt andra företag.

– Det här är oerhört positivt, både för oss och miljön, säger Tomas Gustén, logistikchef.