2015-10-20 07:52

2015-10-20 07:54

"De försökte mörklägga"

SÄFFLE: Socialförvaltningen anmäld efter 86-årig kvinnas död

86-åriga Gunvor föll illa i sitt hem och bröt lårbenet. Hemsjukvården var med när hon föll men det var inte förrän sonen Henry ett dygn senare upptäckte vad som hänt, som Gunvor fick vård. En månad senare dog hon. Nu slåss Henry för att få veta vad som skedde.
– Olyckor kan hända men jag kan inte acceptera att socialförvaltningen försökt mörklägga händelsen, säger han.

Händelsen som slutade så tragiskt har blivit anmäld till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

– När mamma kom till Centralsjukhuset i Karlstad upptäckte läkarna hur svårt skadad hon var och vilka svåra smärtor hon haft. Då beslutade de direkt för att göra en anmälan till IVO. De tyckte att jag också skulle göra en anmälan, berättar Henry Johansson.

Tappade livslusten

Hans mamma avled i augusti i sviterna efter olyckan som inträffade i hennes och makens hus i Säffle en månad tidigare.

– Mamma fick ett mycket ovärdigt slut och kände sig sviken av dem hon litade mest på, nämligen hemtjänstens personal. Hennes sista tid blev ett enda trauma, hon förlorade gnistan och livslusten rann ur henne, säger Henry upprört.

En utredning om händelsen pågår men Henry har redan fått en klar bild av vad som inträffade och menar att det skett ett försök till mörkläggning från ansvarigt håll.

– Jag har hälsat på henne i stort dagligen och just den här dagen ringde hemtjänstens personal och berättade att mamma verkade medtagen. När jag kom dit såg jag att hon hade stora blåmärken på armarna och frågade vad som hänt. Hon sa att de där blåmärkena inte var någonting emot hur ont hon hade i höften sa hon och visade sin skadade höft och låret. Då insåg jag att hon behövde omedelbar ambulanstransport och akut läkarvård, berättar Henry.

Fanns ingen rapport

Han har själv jobbat inom hemsjukvården och visste därför att han skulle titta i Gunvors pärm för att se i avvikelserapporten om vad som hänt Gunvor dagen innan. Där stod ingenting. Men när läkarna berättade om skadornas allvar – benbrottet var komplicerat och behövde skruvas ihop – insåg Henry att det hade hänt något allvarligt och kontaktade sjuksköterskan och begärde full insyn i ärendet.

– Hon förklarade att ”mamma hade knäat i hallen” dagen innan och att det var en händelse som inte behövde dokumenteras. Men självklart skulle det ha dokumenterats. Jag insåg att förklaringarna inte stämde och att det pågick en mörkläggning, berättar Henry.

Henry ilsknade till och begärde att full insyn i ärendet. Han ringde runt för att själv ta reda på vad som hänt. Han berättar att många samtal var obehagliga, att han fick ett dåligt bemötande och bollades runt till olika personer som inte ville berätta. Trots att ingen ville redogöra för vad som hänt hemma hos Gunvor fick Henry en klar uppfattning om vad som skett. Den uppfattningen stöds bland annat av den avvikelserapport som upprättades långt senare.

Föll in i elementet

I den rapporten framgår att det vid olyckstillfället fanns både en undersköterska och en sjuksköterska i Gunvors lägenhet. Gunvor hade tagit sin rullator för att gå på toaletten. En undersköterska hjälpte henne in på toaletten. Plötsligt föll Gunvor handlöst in i elementet och slog sig mycket illa. Hon fick hjälp att ta sig upp på toalettstolen och sjuksköterskan fastslog att det var en händelse som inte behövde dokumenteras.

– Jag vet att det händer olyckor inom omsorgen, olyckor som ingen kan rå för. Men jag blir upprörd när man försöker mörka en händelse och inte tar sitt ansvar. De flesta som jobbar inom omsorgen är bra och gör ett fint arbete men jag tycker den här problematiken måste belysas. För vad händer den som inte har någon anhörig?

– Jag hade inte rivit upp himmel och jord om man från början hade berättat vad som hänt i stället för att ljuga mig rakt upp i ansiktet och prata en massa strunt, säger Henry.

Har fått ett brev

Henry Johansson har fått ett brev från den socialt ansvarige verksamhetsutvecklaren som medger att man gjort misstag:

– Våra rutiner är att alltid upprätta avvikelserapporter och föra löpande dokumentation vid fall. I detta fall har detta missats, vilket innebär att vi måste se över våra rutiner, står det i brevet.

Ansvariga inom socialförvaltningen har avböjt att kommentera artikelns innehåll.

Händelsen som slutade så tragiskt har blivit anmäld till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

– När mamma kom till Centralsjukhuset i Karlstad upptäckte läkarna hur svårt skadad hon var och vilka svåra smärtor hon haft. Då beslutade de direkt för att göra en anmälan till IVO. De tyckte att jag också skulle göra en anmälan, berättar Henry Johansson.

Tappade livslusten

Hans mamma avled i augusti i sviterna efter olyckan som inträffade i hennes och makens hus i Säffle en månad tidigare.

– Mamma fick ett mycket ovärdigt slut och kände sig sviken av dem hon litade mest på, nämligen hemtjänstens personal. Hennes sista tid blev ett enda trauma, hon förlorade gnistan och livslusten rann ur henne, säger Henry upprört.

En utredning om händelsen pågår men Henry har redan fått en klar bild av vad som inträffade och menar att det skett ett försök till mörkläggning från ansvarigt håll.

– Jag har hälsat på henne i stort dagligen och just den här dagen ringde hemtjänstens personal och berättade att mamma verkade medtagen. När jag kom dit såg jag att hon hade stora blåmärken på armarna och frågade vad som hänt. Hon sa att de där blåmärkena inte var någonting emot hur ont hon hade i höften sa hon och visade sin skadade höft och låret. Då insåg jag att hon behövde omedelbar ambulanstransport och akut läkarvård, berättar Henry.

Fanns ingen rapport

Han har själv jobbat inom hemsjukvården och visste därför att han skulle titta i Gunvors pärm för att se i avvikelserapporten om vad som hänt Gunvor dagen innan. Där stod ingenting. Men när läkarna berättade om skadornas allvar – benbrottet var komplicerat och behövde skruvas ihop – insåg Henry att det hade hänt något allvarligt och kontaktade sjuksköterskan och begärde full insyn i ärendet.

– Hon förklarade att ”mamma hade knäat i hallen” dagen innan och att det var en händelse som inte behövde dokumenteras. Men självklart skulle det ha dokumenterats. Jag insåg att förklaringarna inte stämde och att det pågick en mörkläggning, berättar Henry.

Henry ilsknade till och begärde att full insyn i ärendet. Han ringde runt för att själv ta reda på vad som hänt. Han berättar att många samtal var obehagliga, att han fick ett dåligt bemötande och bollades runt till olika personer som inte ville berätta. Trots att ingen ville redogöra för vad som hänt hemma hos Gunvor fick Henry en klar uppfattning om vad som skett. Den uppfattningen stöds bland annat av den avvikelserapport som upprättades långt senare.

Föll in i elementet

I den rapporten framgår att det vid olyckstillfället fanns både en undersköterska och en sjuksköterska i Gunvors lägenhet. Gunvor hade tagit sin rullator för att gå på toaletten. En undersköterska hjälpte henne in på toaletten. Plötsligt föll Gunvor handlöst in i elementet och slog sig mycket illa. Hon fick hjälp att ta sig upp på toalettstolen och sjuksköterskan fastslog att det var en händelse som inte behövde dokumenteras.

– Jag vet att det händer olyckor inom omsorgen, olyckor som ingen kan rå för. Men jag blir upprörd när man försöker mörka en händelse och inte tar sitt ansvar. De flesta som jobbar inom omsorgen är bra och gör ett fint arbete men jag tycker den här problematiken måste belysas. För vad händer den som inte har någon anhörig?

– Jag hade inte rivit upp himmel och jord om man från början hade berättat vad som hänt i stället för att ljuga mig rakt upp i ansiktet och prata en massa strunt, säger Henry.

Har fått ett brev

Henry Johansson har fått ett brev från den socialt ansvarige verksamhetsutvecklaren som medger att man gjort misstag:

– Våra rutiner är att alltid upprätta avvikelserapporter och föra löpande dokumentation vid fall. I detta fall har detta missats, vilket innebär att vi måste se över våra rutiner, står det i brevet.

Ansvariga inom socialförvaltningen har avböjt att kommentera artikelns innehåll.