2015-10-17 06:00

2015-10-17 06:00

Tre platser finns för nytt LSS-boende

SÄFFLE: Var ska LSS-boendet byggas?

Byggstarten för ett nytt LSS-boende i Säffle närmar sig. Socialnämnden har tagit ställning till tre lokaliseringar för det nya boendet.
Säfflebostäder står redo att sätta i gång och byggtiden är omkring ett år.

Behovet av ett nytt, gärna centralt beläget LSS-boende för ungdomar är stort i kommunen. Säffle-Tidningen berättade så sent som i tisdags om oroade och frustrerade föräldrar som tycker att Säffle kommun tar för lång tid på sig att komma till skott.

Nu verkar det dock som om saker och ting kan vara på väg att lossna.

Vid socialnämndens senaste möte så behandlades frågan och resultatet blev att det nu finns tre möjliga placeringar för det framtida boendet. Samtliga mer eller mindre centralt belägna.

Fler boenden

Dessutom så vill nämnden att kommunstyrelsen ska ge Säfflebostäder uppdraget att se över möjligheterna att bygga ytterligare boenden i framtiden och var dessa skulle kunna placeras.

LSS-boendet som, av allt att döma, byggs nästa år ger sex nya platser och detta täcker inte in det behov som finns.

– Det skulle behöva byggas ytterligare ett boende för att möta volymökningen. Dessutom har vi boenden som inte uppfyller standarden i dag och det finns ett politiskt beslut på att dessa ska avvecklas, säger Karin Krönenstedt, socialchef i Säffle.

Helene Agdén (SIV) är ordförande i socialnämnden och hon medger villigt att behovet av nya LSS-platser är stort. Samtidigt ser hon positivt på att man i nämnden nu har tagit ett rejält kliv framåt.

– Den här processen har ju pågått länge, för länge, och det har blivit en långbänk av det. Nu hoppas vi att det här ska rulla på så att det nya boendet kan stå klart nästa år, säger Agdén.

De lokaliseringar som är aktuella är delvis kända sedan tidigare. Det handlar dels om Sunds-gärdet och dessutom om mark som kommunen äger i närheten av Björkbacken.

I sista stund har det dock dykt upp ett tredje alternativ. En mer centralt belägen tomt som i dag är i privat ägo. Det är också denna tomt som socialnämnden förordade i sitt beslut på mötet i veckan.

Ger vinster

Vilken tomten är vill de inte säga i dagsläget.

– Den här tomten ägs ju inte av kommunen så vi vill inte gå in på det ännu. Men vi kan säga att ett centralt läge har jättemånga vinster för de boende, säger Helene Agdén.

Gustaf Andersson, Säfflebostäders vd, vill heller inte gå in på vilken den ”hetaste” tomten är i nuläget. Dels för att den alltså för närvarande är ägd av en privatperson i kommunen. Det kan också komma att krävas planjusteringar när det gäller den tomten, menar Gustaf Andersson.

– Det är ju vissa saker som måste till för att detta ska falla på plats så vi får återkomma till detta längre fram, säger han.

Att man från bostadsbolagets sida står redo att sätta i gång förhållandevis snabbt när politikerna har tagit besluten står klart

– Det finns ritningar som togs fram för tomten Domaren och kan dessa bara översättas till den nya placeringen så kan det går ganska fort. Byggtiden är sedan planerade till ett år, säger Gustaf Andersson.

Behovet av ett nytt, gärna centralt beläget LSS-boende för ungdomar är stort i kommunen. Säffle-Tidningen berättade så sent som i tisdags om oroade och frustrerade föräldrar som tycker att Säffle kommun tar för lång tid på sig att komma till skott.

Nu verkar det dock som om saker och ting kan vara på väg att lossna.

Vid socialnämndens senaste möte så behandlades frågan och resultatet blev att det nu finns tre möjliga placeringar för det framtida boendet. Samtliga mer eller mindre centralt belägna.

Fler boenden

Dessutom så vill nämnden att kommunstyrelsen ska ge Säfflebostäder uppdraget att se över möjligheterna att bygga ytterligare boenden i framtiden och var dessa skulle kunna placeras.

LSS-boendet som, av allt att döma, byggs nästa år ger sex nya platser och detta täcker inte in det behov som finns.

– Det skulle behöva byggas ytterligare ett boende för att möta volymökningen. Dessutom har vi boenden som inte uppfyller standarden i dag och det finns ett politiskt beslut på att dessa ska avvecklas, säger Karin Krönenstedt, socialchef i Säffle.

Helene Agdén (SIV) är ordförande i socialnämnden och hon medger villigt att behovet av nya LSS-platser är stort. Samtidigt ser hon positivt på att man i nämnden nu har tagit ett rejält kliv framåt.

– Den här processen har ju pågått länge, för länge, och det har blivit en långbänk av det. Nu hoppas vi att det här ska rulla på så att det nya boendet kan stå klart nästa år, säger Agdén.

De lokaliseringar som är aktuella är delvis kända sedan tidigare. Det handlar dels om Sunds-gärdet och dessutom om mark som kommunen äger i närheten av Björkbacken.

I sista stund har det dock dykt upp ett tredje alternativ. En mer centralt belägen tomt som i dag är i privat ägo. Det är också denna tomt som socialnämnden förordade i sitt beslut på mötet i veckan.

Ger vinster

Vilken tomten är vill de inte säga i dagsläget.

– Den här tomten ägs ju inte av kommunen så vi vill inte gå in på det ännu. Men vi kan säga att ett centralt läge har jättemånga vinster för de boende, säger Helene Agdén.

Gustaf Andersson, Säfflebostäders vd, vill heller inte gå in på vilken den ”hetaste” tomten är i nuläget. Dels för att den alltså för närvarande är ägd av en privatperson i kommunen. Det kan också komma att krävas planjusteringar när det gäller den tomten, menar Gustaf Andersson.

– Det är ju vissa saker som måste till för att detta ska falla på plats så vi får återkomma till detta längre fram, säger han.

Att man från bostadsbolagets sida står redo att sätta i gång förhållandevis snabbt när politikerna har tagit besluten står klart

– Det finns ritningar som togs fram för tomten Domaren och kan dessa bara översättas till den nya placeringen så kan det går ganska fort. Byggtiden är sedan planerade till ett år, säger Gustaf Andersson.