2015-10-16 09:12

2016-03-17 08:52

"Visst är det ett misslyckande"

SÄFFLE: Erik Blakstad om bristande måluppfyllelse och risken för en framtida lärarflykt

Måluppfyllelsen är inte tillräckligt god och samtidigt varnar Lärarförbundet för en framtida lärarflykt från Säffle kommun.

Skolpolitikerna i Säffle har mycket att fundera på i dag och under de kommande åren.
– Det är allvarligt om lärare väljer andra kommuner för att lönerna är bättre där, säger Erik Blakstad (M).

Det var i torsdagens ST som Lärarförbundets lokala styrelse gick ut med budskapet att löneläget i Säffles lärarkår är för lågt. Detta i samband med att fackförbundet centralt presenterade den årliga granskningen Sveriges bästa skolkommun.

När det skiljer tusenlappar i lön mellan Säffle och flera närliggande kommuner så är risken uppenbar att kompetenta lärare väljer bort Säffle kommun som arbetsgivare. Detta sker redan i dag och Lärarförbundets ståndpunkt är att det krävs en rejäl satsning på höjda löner för att stoppa utvecklingen.

Medveten

Erik Blakstad, barn och utbildningsnämndens ordförande, är medveten om att löneläget i Säffle inte når upp till angränsande kommuner och att detta är något som behöver förändras.

– Det är naturligtvis inte alls bra och jag är bekymrad över att lärare lämnar oss. Löneläget är för lågt i Säffle och jag skulle önska att vi åtminstone kom upp i en medelnivå för Värmland, säger han.

Lärarlönerna i Åmåls kommun, exempelvis, ligger åtminstone ett par tusenlappar över Säffle. Att jämna ut den skillnaden skulle innebära en rejäl höjning av skolans lönebudget, sannolikt mer än 10 miljoner kronor årligen.

– Jag förstår mycket väl Lärarförbundets oro. Sedan är detta inget jag råder över. Det skulle krävas en rejäl höjning av ramanslaget, det kan man konstatera och det är en politisk process som måste till.

I Lärarförbundets rapport fanns det också med statistik över elevernas resultat och kunskapsmål. Rapporten grundade sig på läsåret 2013/2014 och Säffle klättrade faktiskt många placeringar gällande meritvärdena i nian.

Den färskaste statistiken, den som gäller förra läsåret, visar att resultaten har sjunkit återigen. Endast 72 procent av eleverna i nionde klass nådde upp till godkända betyg i alla ämnen och på gymnasiet så var det nästan var femte elev som inte nådde målen.

– Det är ett misslyckande när en elev får ett F i betyg och vi måste göra allt vi kan för att vända runt det här. Efter att ha tidigare jobbat med att få ordning på ekonomin så lägger vi nu all fokus på få upp resultaten, säger Blakstad.

Säffle har en ny utvecklingschef för grundskolan, Christer Carlsson.

Han har fått uppdraget att kartlägga vad som ligger bakom de låga resultaten och vilka åtgärder som behöver sättas in.

– Det är nödvändigt att vi tar reda på varför det ser ut som det gör. Sedan måste vi också vara medvetna om att det kommer att ta tid, säger Erik Blakstad.

Utmaning

En stor utmaning för skolorna i Säffle, liksom i hela landet, är det stora antalet nyanlända barn och ungdomar som ska snabbt ska komma in i en fungerande skolmiljö.

Erik Blakstad väljer att se detta som en stor möjlighet.

– Vi måste känna så. Om vi tar hand om alla de som kommer till oss nu så kommer de bli en fantastisk resurs för Säffle i framtiden, säger Blakstad.

Det var i torsdagens ST som Lärarförbundets lokala styrelse gick ut med budskapet att löneläget i Säffles lärarkår är för lågt. Detta i samband med att fackförbundet centralt presenterade den årliga granskningen Sveriges bästa skolkommun.

När det skiljer tusenlappar i lön mellan Säffle och flera närliggande kommuner så är risken uppenbar att kompetenta lärare väljer bort Säffle kommun som arbetsgivare. Detta sker redan i dag och Lärarförbundets ståndpunkt är att det krävs en rejäl satsning på höjda löner för att stoppa utvecklingen.

Medveten

Erik Blakstad, barn och utbildningsnämndens ordförande, är medveten om att löneläget i Säffle inte når upp till angränsande kommuner och att detta är något som behöver förändras.

– Det är naturligtvis inte alls bra och jag är bekymrad över att lärare lämnar oss. Löneläget är för lågt i Säffle och jag skulle önska att vi åtminstone kom upp i en medelnivå för Värmland, säger han.

Lärarlönerna i Åmåls kommun, exempelvis, ligger åtminstone ett par tusenlappar över Säffle. Att jämna ut den skillnaden skulle innebära en rejäl höjning av skolans lönebudget, sannolikt mer än 10 miljoner kronor årligen.

– Jag förstår mycket väl Lärarförbundets oro. Sedan är detta inget jag råder över. Det skulle krävas en rejäl höjning av ramanslaget, det kan man konstatera och det är en politisk process som måste till.

I Lärarförbundets rapport fanns det också med statistik över elevernas resultat och kunskapsmål. Rapporten grundade sig på läsåret 2013/2014 och Säffle klättrade faktiskt många placeringar gällande meritvärdena i nian.

Den färskaste statistiken, den som gäller förra läsåret, visar att resultaten har sjunkit återigen. Endast 72 procent av eleverna i nionde klass nådde upp till godkända betyg i alla ämnen och på gymnasiet så var det nästan var femte elev som inte nådde målen.

– Det är ett misslyckande när en elev får ett F i betyg och vi måste göra allt vi kan för att vända runt det här. Efter att ha tidigare jobbat med att få ordning på ekonomin så lägger vi nu all fokus på få upp resultaten, säger Blakstad.

Säffle har en ny utvecklingschef för grundskolan, Christer Carlsson.

Han har fått uppdraget att kartlägga vad som ligger bakom de låga resultaten och vilka åtgärder som behöver sättas in.

– Det är nödvändigt att vi tar reda på varför det ser ut som det gör. Sedan måste vi också vara medvetna om att det kommer att ta tid, säger Erik Blakstad.

Utmaning

En stor utmaning för skolorna i Säffle, liksom i hela landet, är det stora antalet nyanlända barn och ungdomar som ska snabbt ska komma in i en fungerande skolmiljö.

Erik Blakstad väljer att se detta som en stor möjlighet.

– Vi måste känna så. Om vi tar hand om alla de som kommer till oss nu så kommer de bli en fantastisk resurs för Säffle i framtiden, säger Blakstad.