2015-10-16 15:31

2015-10-16 15:31

"Beslutet var felaktigt"

SÄFFLE: Länsstyrelsen riktar skarp kritik mot socialnämndens arbetsutskott

Kontroversen om Stenmagasinets serveringstillstånd går vidare. Nu riktar länsstyrelsen skarp kritik mot Säffle kommun.
Beslutet i våras där krögarna gavs permanent tillstånd var inte förenligt med alkohollagstiftningen, enligt myndigheten.

Det var i slutet av mars som socialnämndens arbetsutskott tog beslutet att bevilja bolaget Kaloneco AB, som bland annat står bakom Stenmagasinet, permanent serveringstillstånd.

I och med beslutet så gick politikerna emot sina egna tjänstemän och utredningen som genomförts kring ärendet.

Tjänstemannaförslaget var tydligt, serveringstillstånd borde inte beviljas.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet när det gäller frågor som rör alkohollagstiftningen.

I en granskning av kommunens hantering och slutligen beslutet om serveringstillstånd så riktar nu myndigheten allvarlig kritik mot Säffle kommun och socialnämndens arbetsutskott.

Sköntaxering

I tjänstemännens utredning så framkom det att bolaget inte kunnat redovisa vilka pengar som använts för att betala skulder vid en sköntaxering. Den inlämnade restaurangrapporten för 2014 var felaktig och bokföringen har varit bristfällig.

Detta borde ha lett fram till att serveringstilstånd inte beviljades, enligt socialförvaltningen.

Majoriteten av politikerna i arbetsutskottet gjorde en helt annan bedömning. Anita Karlsson (C) satt som ordförande vid det aktuella mötet.

– Det här handlar ju alltid om bedömningar och vi kom till andra slutsatser än tjänstemännen utifrån det underlag som fanns, säger hon.

Opinion

Det fanns en väldigt stark allmän opinion omkring Stenmagasinet och deras serveringstillstånd vid beslutstillfället.

Att detta skulle ha varit en faktor för beslutsfattarna när de beviljade tillstånd slår Anita Karlsson ifrån sig.

– Så var det absolut inte. Jag och flera med mig var också nya i nämnden och vi blev inte påverkade på något sätt, säger hon.

Länsstyrelsens yttrande får inga direkta effekter på det tagna beslutet och det gällande serveringstillståndet. Inte heller vid framtida tillsyn av verksamheten ska kritiken spela någon roll, enligt Anita Karlsson.

– Stenmagasinet som alla andra näringsidkare i Säffle får ju kontinuerlig tillsyn men den här kritiken gäller beslutet som togs i våras och inte framtida bedömningar.

Det är allvarlig kritik ni får, kommer den få någon betydelse alls?

– Vi måste ju trots allt ta till oss detta. I den fortsatta bedömningen så kanske vi behöver vara ännu mer noggranna och verkligen förvissa oss om att vi har ryggen fri, säger Anita Karlsson.

Lillie Karlsson (S) är andra vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott. Hon satt med på mötet i våras och hon och hennes parti gick emot den styrande majoriteten.

– Det var inte ett enigt beslut och nu har det visat sig att det också var felaktigt. Att arbetsutskottet nu får så här tung kritik från länsstyrelsen ser jag som mycket allvarligt, säger Lillie Karlsson.

Det var i slutet av mars som socialnämndens arbetsutskott tog beslutet att bevilja bolaget Kaloneco AB, som bland annat står bakom Stenmagasinet, permanent serveringstillstånd.

I och med beslutet så gick politikerna emot sina egna tjänstemän och utredningen som genomförts kring ärendet.

Tjänstemannaförslaget var tydligt, serveringstillstånd borde inte beviljas.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet när det gäller frågor som rör alkohollagstiftningen.

I en granskning av kommunens hantering och slutligen beslutet om serveringstillstånd så riktar nu myndigheten allvarlig kritik mot Säffle kommun och socialnämndens arbetsutskott.

Sköntaxering

I tjänstemännens utredning så framkom det att bolaget inte kunnat redovisa vilka pengar som använts för att betala skulder vid en sköntaxering. Den inlämnade restaurangrapporten för 2014 var felaktig och bokföringen har varit bristfällig.

Detta borde ha lett fram till att serveringstilstånd inte beviljades, enligt socialförvaltningen.

Majoriteten av politikerna i arbetsutskottet gjorde en helt annan bedömning. Anita Karlsson (C) satt som ordförande vid det aktuella mötet.

– Det här handlar ju alltid om bedömningar och vi kom till andra slutsatser än tjänstemännen utifrån det underlag som fanns, säger hon.

Opinion

Det fanns en väldigt stark allmän opinion omkring Stenmagasinet och deras serveringstillstånd vid beslutstillfället.

Att detta skulle ha varit en faktor för beslutsfattarna när de beviljade tillstånd slår Anita Karlsson ifrån sig.

– Så var det absolut inte. Jag och flera med mig var också nya i nämnden och vi blev inte påverkade på något sätt, säger hon.

Länsstyrelsens yttrande får inga direkta effekter på det tagna beslutet och det gällande serveringstillståndet. Inte heller vid framtida tillsyn av verksamheten ska kritiken spela någon roll, enligt Anita Karlsson.

– Stenmagasinet som alla andra näringsidkare i Säffle får ju kontinuerlig tillsyn men den här kritiken gäller beslutet som togs i våras och inte framtida bedömningar.

Det är allvarlig kritik ni får, kommer den få någon betydelse alls?

– Vi måste ju trots allt ta till oss detta. I den fortsatta bedömningen så kanske vi behöver vara ännu mer noggranna och verkligen förvissa oss om att vi har ryggen fri, säger Anita Karlsson.

Lillie Karlsson (S) är andra vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott. Hon satt med på mötet i våras och hon och hennes parti gick emot den styrande majoriteten.

– Det var inte ett enigt beslut och nu har det visat sig att det också var felaktigt. Att arbetsutskottet nu får så här tung kritik från länsstyrelsen ser jag som mycket allvarligt, säger Lillie Karlsson.