2015-10-15 09:40

2015-10-16 09:12

"Lönerna måste höjas"

SÄFFLE: Lärarförbundet oroas över löneläge och lärarflykt

Lärarförbundets årliga rankning av svenska skolkommuner ger anledning till oro i Säffle. En del positivt finns men dessvärre också mycket som kan och bör förbättras.
– Det handlar framför allt om att lärarlönerna måste höjas, säger fackordförande Christer Szczepanski.

Meritvärdena i nian har gått upp, lärartätheten är god och högskolebehörigheten höjdes. När Lärarförbundet i veckan presenterade sin årliga kartläggning av Sveriges skolkommuner så fanns det absolut ett och annat av positiv karaktär att lyfta fram i Säffles fall.

När det gäller lärartätheten, exempelvis, så hamnade Säffle i det absoluta toppskiktet i Värmland och på en total 16:e plats i landet i stort.

Glädjande enligt Lärarförbundets ordförande i Säffle, Christer Szczepanski.

– Visst är det positivt och bra, lärartätheten är viktig och vi hoppas att vi ska kunna behålla den på en hög nivå, säger han.

Meritvärdena i nionde klass lyfte sig rejält underläsåret 2013/2014 jämfört med året dessförinnan, också det positivt självklart. Något som framkommer tydligt just när det gäller måluppfyllelsen efter slutförd grundskola är dock att det pendlar väldigt kraftigt från år till år.

Plats 86 år 2013, 280 år 2014 och så nu plats 168 i årets ranking. Den allra färskaste statistiken, som ST ska presentera i lördagens tidning, visar dessutom att det har vänt nedåt återigen.

Två kriterier

Lärarförbundets undersökning listar 14 olika kriterier (se faktaruta).

När ST träffar delar av förbundets lokala styrelse i Säffle så är det framför allt två kriterier som lyfts fram som särskilt negativa.

Det handlar om ”Friska lärare”, en omskrivning av ohälsan inom lärarkåren. Trots att lärartätheten alltså är god så ökade ohälsotalen bland lärarna och plats 243 av 290 ger helt klart utrymme till förbättringar och eftertanke.

– Det har ju med belastning och arbetsmiljön att göra och det är självklart inte bra att det ser ut som det gör, säger Maria Edvardsson.

Det som mer än någonting annat oroar lärarförbundets representanter i Säffle är löneläget i kommunen. Generellt så är lönenivån för lärare i hela länet lågt och Säffle ligger långt bak i kön i en jämförelse med andra Värmlandskommuner.

Detta faktum måste ändras och det måste satsas rejält från kommunens sida, menar Kristel Larsson, vice ordförande i lokalavdelningen.

– Vi är mycket oroade över utvecklingen och situationen. Detta har vi också framfört tydligt till arbetsgivaren, säger hon.

Säffle kommun hamnar på plats 283 i landet och bara Munkfors ligger sämre till i Värmland. De negativa effekterna av att halka efter i löneligan syns redan i dag och kommer att öka ännu mer om inget görs, menar de förtroendevalda fackombuden.

– Vi tappar redan duktiga lärare till grannkommunerna, framför allt Åmål. Andra kommuner i vårt område satsar mer på lärarlönerna än vad Säffle gör, säger Kristel.

Den satsning som ändå görs just nu i Säffle, det handlar om 4,5 miljoner kronor på tre år är för lite och för sent. Inte heller statliga reformer på förstelärare och liknande råder bot på de grundläggande utmaningarna i Säffle, menar Lärarförbundet.

– Lärarlönerna måste höjas kollektivt i Säffle, så enkelt är det, säger Christer Szczepanski.

– Det krävs en storsatsning för att vända utvecklingen. Det är jätteviktigt att vi har en attraktiv skola i Säffle och då krävs det att lärarnas löner prioriteras, säger Maria Edvardsson.

Meritvärdena i nian har gått upp, lärartätheten är god och högskolebehörigheten höjdes. När Lärarförbundet i veckan presenterade sin årliga kartläggning av Sveriges skolkommuner så fanns det absolut ett och annat av positiv karaktär att lyfta fram i Säffles fall.

När det gäller lärartätheten, exempelvis, så hamnade Säffle i det absoluta toppskiktet i Värmland och på en total 16:e plats i landet i stort.

Glädjande enligt Lärarförbundets ordförande i Säffle, Christer Szczepanski.

– Visst är det positivt och bra, lärartätheten är viktig och vi hoppas att vi ska kunna behålla den på en hög nivå, säger han.

Meritvärdena i nionde klass lyfte sig rejält underläsåret 2013/2014 jämfört med året dessförinnan, också det positivt självklart. Något som framkommer tydligt just när det gäller måluppfyllelsen efter slutförd grundskola är dock att det pendlar väldigt kraftigt från år till år.

Plats 86 år 2013, 280 år 2014 och så nu plats 168 i årets ranking. Den allra färskaste statistiken, som ST ska presentera i lördagens tidning, visar dessutom att det har vänt nedåt återigen.

Två kriterier

Lärarförbundets undersökning listar 14 olika kriterier (se faktaruta).

När ST träffar delar av förbundets lokala styrelse i Säffle så är det framför allt två kriterier som lyfts fram som särskilt negativa.

Det handlar om ”Friska lärare”, en omskrivning av ohälsan inom lärarkåren. Trots att lärartätheten alltså är god så ökade ohälsotalen bland lärarna och plats 243 av 290 ger helt klart utrymme till förbättringar och eftertanke.

– Det har ju med belastning och arbetsmiljön att göra och det är självklart inte bra att det ser ut som det gör, säger Maria Edvardsson.

Det som mer än någonting annat oroar lärarförbundets representanter i Säffle är löneläget i kommunen. Generellt så är lönenivån för lärare i hela länet lågt och Säffle ligger långt bak i kön i en jämförelse med andra Värmlandskommuner.

Detta faktum måste ändras och det måste satsas rejält från kommunens sida, menar Kristel Larsson, vice ordförande i lokalavdelningen.

– Vi är mycket oroade över utvecklingen och situationen. Detta har vi också framfört tydligt till arbetsgivaren, säger hon.

Säffle kommun hamnar på plats 283 i landet och bara Munkfors ligger sämre till i Värmland. De negativa effekterna av att halka efter i löneligan syns redan i dag och kommer att öka ännu mer om inget görs, menar de förtroendevalda fackombuden.

– Vi tappar redan duktiga lärare till grannkommunerna, framför allt Åmål. Andra kommuner i vårt område satsar mer på lärarlönerna än vad Säffle gör, säger Kristel.

Den satsning som ändå görs just nu i Säffle, det handlar om 4,5 miljoner kronor på tre år är för lite och för sent. Inte heller statliga reformer på förstelärare och liknande råder bot på de grundläggande utmaningarna i Säffle, menar Lärarförbundet.

– Lärarlönerna måste höjas kollektivt i Säffle, så enkelt är det, säger Christer Szczepanski.

– Det krävs en storsatsning för att vända utvecklingen. Det är jätteviktigt att vi har en attraktiv skola i Säffle och då krävs det att lärarnas löner prioriteras, säger Maria Edvardsson.

Säffles placeringar

2015 2014 2013

Totalt 186 243 159

Resurser 193 80 122

Utbildade lärare 153 101 87

Lärartäthet 16 68 75

Friska lärare 243 187 267

Lön 283 278 259

Avtalspart 208 252 238

Andel i förskola 92 79 110

Meritvärde År 9 168 280 86

Godkända År 9 163 288 147

Gymn. inom 3 år 99 12 61

Behörighet/Högskola 105 73 142

Övergång/Högskola 262 264 228

Årets skolrankning grundar sig på statistik från läsåret 2013/2014.

Källa: www.lr.se