2015-10-14 09:34

2015-10-14 09:34

"Vi kämpar för demokrati"

SÄFFLE: Nybildad Eritreansk förening i Säffle

Frihet för oss svenskar är ett begrepp så självklart att det nästan har blivit urvattnat. I Eritrea betyder det något helt annat.

I landet på Afrikas östkust så är mänskliga rättigheter, jämlikhet och rätten att yttra sig en dröm som människor dör för.

– Omvärlden behöver få upp ögonen för hur det verkligen är i Eritrea, säger Mohamed Saeed.

Vad vet vi svenskar och världen i stort egentligen om Eritrea? Vet vi att landet var en krigszon under mer än 30 år på slutet av 1900-talet. Vet vi att landet beskrivs som ett av världens mest militariserade samhällen och att det styrs med järnhand av en diktator. Vet vi att landet helt saknar pressfrihet och rankas på sista plats i världen av Reportrar utan gränser?

Allt detta och mycket därtill är smärtsamt bekant för de många eritreaner som i dag finns i Säffle. Några av dem, det handlar om ett 30-tal, har nyligen bildat en gemensam förening.

Man vill skapa en samlingsplats för sina landsmän men även för personer av annan nationalitet och helst av allt också människor med svensk bakgrund.

– Vi söker efter en lokal som föreningen kan vara i nu. Där skulle vi kunna träffas och bjuda in människor från andra kulturer, säger Mohamed Saeed.

Vill vara en röst

Samtidigt som föreningens medlemmar ”jobbar” på för att skapa sig fungerande liv i sitt nya hemland så går dock tankarna ständigt tillbaks till Eritrea. Till vänner och anhöriga som är kvar i landet.

Vänner och anhöriga som inte kan och inte vågar kämpa för mänskliga rättigheter av rädsla för att fängslas och torteras.

– Vi vill vara en röst för alla Eritreaner som inte kan berätta hur situationen är i landet. Det finns ingen demokrati i vårt land, ingen frihet och det vill vi kämpa för, säger Tedros Zeru som är en av initiativtagarna till den nya föreningen i Säffle.

– Alla är rädda i Eritrea, ingen vågar säga något, fortsätter Okbay Fikak.

Att kraftsamla i Säffle ser föreningen som en möjlighet att faktiskt påverka situationen i hemlandet.

– Vi eritreaner som finns i Sverige måste förena oss. Här i Säffle, i Värmland och i hela landet. Vi måste tillsammans visa att vi vill ha omvärldens stöd för en förändring i Eritrea, säger Tedros.

Hur framtiden ser ut är det ingen som vet. Någon omedelbar ljusning och förändring i hemlandet verkar inte vara på gång. Samtidigt så har de allihop hoppet om att Isaias Afewerki, som diktatorn heter, ska försvinna.

– Han är en diktator som bestämmer allt och därför måste landet bli fritt från honom, säger Zerihun Salasebew.

– Vi måste kämpa för det. Ingen diktator kan hålla sig kvar för evigt. Till slut så faller dom, säger Mohamed.

– För att ens kunna tänka på en framtid i Eritrea så måste landet förändras. När det blir fred och demokrati då finns det en möjlighet att återvända, fortsätter Okbay.

Det är också tydligt att medlemmarna i föreningen, i synnerhet de fem som Säffle-Tidningen träffar, ser en möjlig framtid även i Sverige. De har varit i Säffle i ett år eller mer och de vill komma in i samhället, bli ännu bättre på svenska språket och på olika sätt bidra.

– Vi vill bli bra medborgare i det svenska samhället och vara med på olika aktiviteter. Vi som har varit här ett tag vill också kunna hjälpa till med integrationen för nya som kommer, säger Tedros.

Han själv har en yrkesbakgrund inom elektronik och han har i dag en praktikplats på Säffleföretaget Unimetron.

Vill jobba

Abebe Fisshaye har börjat jobba som vikarie inom vården och vid sidan av att hon faktisk fyller en funktion i samhället så innebär arbete en annan given fördel.

– Att bara gå i skola på SFI räcker inte. Vi behöver komma ut i samhället och få praktik på arbetsplatser, då lär man sig språket så mycket bättre, säger Abebe.

Ynglingen i sällskapet, Mohamed Saeed har sin målsättning klar. Det handlar om utbildning och att skaffa sig goda kunskaper att stå på inför framtiden.

– Jag fokuserar jättemycket på mina studier. Jag har läst upp grundskolan och nu läser jag in gymnasiet. Efter det så vill jag läsa till ingenjör på universitetet, säger Mohamed.

Vad vet vi svenskar och världen i stort egentligen om Eritrea? Vet vi att landet var en krigszon under mer än 30 år på slutet av 1900-talet. Vet vi att landet beskrivs som ett av världens mest militariserade samhällen och att det styrs med järnhand av en diktator. Vet vi att landet helt saknar pressfrihet och rankas på sista plats i världen av Reportrar utan gränser?

Allt detta och mycket därtill är smärtsamt bekant för de många eritreaner som i dag finns i Säffle. Några av dem, det handlar om ett 30-tal, har nyligen bildat en gemensam förening.

Man vill skapa en samlingsplats för sina landsmän men även för personer av annan nationalitet och helst av allt också människor med svensk bakgrund.

– Vi söker efter en lokal som föreningen kan vara i nu. Där skulle vi kunna träffas och bjuda in människor från andra kulturer, säger Mohamed Saeed.

Vill vara en röst

Samtidigt som föreningens medlemmar ”jobbar” på för att skapa sig fungerande liv i sitt nya hemland så går dock tankarna ständigt tillbaks till Eritrea. Till vänner och anhöriga som är kvar i landet.

Vänner och anhöriga som inte kan och inte vågar kämpa för mänskliga rättigheter av rädsla för att fängslas och torteras.

– Vi vill vara en röst för alla Eritreaner som inte kan berätta hur situationen är i landet. Det finns ingen demokrati i vårt land, ingen frihet och det vill vi kämpa för, säger Tedros Zeru som är en av initiativtagarna till den nya föreningen i Säffle.

– Alla är rädda i Eritrea, ingen vågar säga något, fortsätter Okbay Fikak.

Att kraftsamla i Säffle ser föreningen som en möjlighet att faktiskt påverka situationen i hemlandet.

– Vi eritreaner som finns i Sverige måste förena oss. Här i Säffle, i Värmland och i hela landet. Vi måste tillsammans visa att vi vill ha omvärldens stöd för en förändring i Eritrea, säger Tedros.

Hur framtiden ser ut är det ingen som vet. Någon omedelbar ljusning och förändring i hemlandet verkar inte vara på gång. Samtidigt så har de allihop hoppet om att Isaias Afewerki, som diktatorn heter, ska försvinna.

– Han är en diktator som bestämmer allt och därför måste landet bli fritt från honom, säger Zerihun Salasebew.

– Vi måste kämpa för det. Ingen diktator kan hålla sig kvar för evigt. Till slut så faller dom, säger Mohamed.

– För att ens kunna tänka på en framtid i Eritrea så måste landet förändras. När det blir fred och demokrati då finns det en möjlighet att återvända, fortsätter Okbay.

Det är också tydligt att medlemmarna i föreningen, i synnerhet de fem som Säffle-Tidningen träffar, ser en möjlig framtid även i Sverige. De har varit i Säffle i ett år eller mer och de vill komma in i samhället, bli ännu bättre på svenska språket och på olika sätt bidra.

– Vi vill bli bra medborgare i det svenska samhället och vara med på olika aktiviteter. Vi som har varit här ett tag vill också kunna hjälpa till med integrationen för nya som kommer, säger Tedros.

Han själv har en yrkesbakgrund inom elektronik och han har i dag en praktikplats på Säffleföretaget Unimetron.

Vill jobba

Abebe Fisshaye har börjat jobba som vikarie inom vården och vid sidan av att hon faktisk fyller en funktion i samhället så innebär arbete en annan given fördel.

– Att bara gå i skola på SFI räcker inte. Vi behöver komma ut i samhället och få praktik på arbetsplatser, då lär man sig språket så mycket bättre, säger Abebe.

Ynglingen i sällskapet, Mohamed Saeed har sin målsättning klar. Det handlar om utbildning och att skaffa sig goda kunskaper att stå på inför framtiden.

– Jag fokuserar jättemycket på mina studier. Jag har läst upp grundskolan och nu läser jag in gymnasiet. Efter det så vill jag läsa till ingenjör på universitetet, säger Mohamed.