2015-10-14 16:23

2015-10-14 16:23

Ekonomin är i balans

SÄFFLE: Delårsbokslutet ser bra ut för kommunen

POLITIK. Delårsbokslutet för Säffle kommun är klart och dokumentet innehåller positiva delar men också utmaningar att möta.

Strikt ekonomiskt så följs budgeten och prognosen för helåret pekar mot att budgeterat resultatmål kommer kunna uppnås och överträffas.

Delårsrapporten för Säffle kommun ger ett bokslut efter augusti månad och även en prognos för hur de kommunala finanserna kommer att summeras efter helåret.

Budgeten för 2015 innehöll ganska omfattande ramhöjningar för flera verksamheter, inte minst inom socialnämnden och skolans område.

Dessa två nämnder är de tyngsta i kommunen och, som Säffle-Tidningen tidigare har berättat så verkar de kunna hålla sig inom ramarna det här året.

– Socialnämnden har till och med ett prognostiserat överskott, jag tror det rör sig om två miljoner kronor, säger KS-ordförande Dag Rogne (C).

Med fyra månader kvar av året så ser alltså intäkterna ut att kunna balanseras väl mot utgifterna. Dag Rogne framhåller dock att det ännu är för tidigt att andas ut helt.

I delårsbokslutet finns det även denna gång med en återbetalning av försäkringspremier, så kallade AFA-pengar.

– Ja, det stämmer och det är absolut sista gången som de pengarna nu kommer, säger Rogne.

Samtidigt så finns det omfattande planer inom kommunen på olika typer av investeringar. Det handlar om byggnation av ett nytt LSS-boende och på lite längre sikt kanske också på en helt ny simhall. Den stora utmaningen, något som också lyfts fram i delårsbokslutet, är fortsatt en hög arbetslöshet, inte minst bland ungdomar i kommunen.

– Det är ju mycket på gång helt klart och många utmaningar att möta. I ett sådant läge är det viktigt att det finns en sund ekonomi i botten och det har vi i dag, säger Dag Rogne.

Delårsrapporten för Säffle kommun ger ett bokslut efter augusti månad och även en prognos för hur de kommunala finanserna kommer att summeras efter helåret.

Budgeten för 2015 innehöll ganska omfattande ramhöjningar för flera verksamheter, inte minst inom socialnämnden och skolans område.

Dessa två nämnder är de tyngsta i kommunen och, som Säffle-Tidningen tidigare har berättat så verkar de kunna hålla sig inom ramarna det här året.

– Socialnämnden har till och med ett prognostiserat överskott, jag tror det rör sig om två miljoner kronor, säger KS-ordförande Dag Rogne (C).

Med fyra månader kvar av året så ser alltså intäkterna ut att kunna balanseras väl mot utgifterna. Dag Rogne framhåller dock att det ännu är för tidigt att andas ut helt.

I delårsbokslutet finns det även denna gång med en återbetalning av försäkringspremier, så kallade AFA-pengar.

– Ja, det stämmer och det är absolut sista gången som de pengarna nu kommer, säger Rogne.

Samtidigt så finns det omfattande planer inom kommunen på olika typer av investeringar. Det handlar om byggnation av ett nytt LSS-boende och på lite längre sikt kanske också på en helt ny simhall. Den stora utmaningen, något som också lyfts fram i delårsbokslutet, är fortsatt en hög arbetslöshet, inte minst bland ungdomar i kommunen.

– Det är ju mycket på gång helt klart och många utmaningar att möta. I ett sådant läge är det viktigt att det finns en sund ekonomi i botten och det har vi i dag, säger Dag Rogne.

Fakta

Delårsbokslut januari-augusti. Budget inom parentes.

Resultat 38 miljoner kronor (5,9)

Prognos för 2015 15,9 miljoner kronor i resultat (8,9)

Det positiva resultatet beror bland annat på minskade kostnader för verksamheterna, återbetalning av försäkringspremier, minskade räntekostnader och värdeökning och ränta på pensionsplaceringar.

Källa: Säffle kommun