2015-10-10 06:00

2015-10-10 06:00

Renoveringen går enligt plan

SÄFFLE: Säffles nya kanalbro håller på att ta form

Det är nu en månad sedan renoveringen av kanalbron i Säffle inleddes.

Än så länge går allt enligt planerna och tanken är att ett körfält ska kunna öppnas redan till första advent.

– Vi ligger just nu lite för tidsplanen faktiskt, säger Peabs platschef Tommy Adamsson.

1958, samma år som svenska fotbollslandslaget tog silver i hemma-VM, så stod den nuvarande bron över Säffle kanal färdig.

Just nu pågår ett arbete som till stora delar kommer att innebära att en helt ny brokonstruktion läggs på plats. Överbyggnaden som tidigare var i trä har rivits bort. De grövsta och understa rambalkarna, som ska behållas, har blästrats och målats.

Nästa steg blir att plocka bort övrigt stålmaterial i bron så att allt ska vara klart när den nya brokonstruktionen levereras om en knapp månad.

Trämaterialet i bron var i förvånansvärt bra skick med tanke på brons ålder.

– Ja, det stämmer, träet i sig var inte alltför dåligt. Däremot så var det en hel del rostangrepp på de delar som var i stål och dessa ska ju nu ersättas, säger Tommy Adamsson från Peab.

Den nya bron kommer att bli avsevärt tyngre än den tidigare på grund av att allt trä försvinner.

– Ja, det stämmer och därför krävs det nya motvikter. De gjuts dessutom i en betong med högre densitet än normalt eftersom det är lite trångt om utrymmet under bron.

Största insatsen

Ingvar Andersson är egentligen pensionerad från sin anställning i Säffle kommun. Men hans bakgrund som ansvarig för kanalbron under många år har gjort att han tagits in som konsult och kommunens representant för den pågående brorenoveringen.

Ett fortlöpande underhåll av bron har såklart utförts tidigare. Även ett antal större renoveringar, byte av hydraulik och annat har gjorts under årens lopp.

Något som motsvarar den satsning som nu görs finns dock inte under brons snart 60-åriga historia.

– Nej, det här är nog det största som vi har gjort någonsin sedan kommunen fick ansvaret 1970, det var i samband med att bron över 45:an togs i bruk, berättar Ingvar Andersson.

Nästa stora steg blir alltså att den nya brokonstruktionen levereras i fem delar vecka 44. Högst upp läggs det sedan en akrylatbeläggning, endast 10 millimeter tjockt, som ytskikt på bron.

Det har talats om att hela brorenoveringen kommer att pågå till och med april månad nästa år. Somliga tycks ha trott att detta innebär att bron kommer att vara helt stängd för biltrafik ända fram till dess.

– Ja, och så är det ju inte. Det som det handlar om är att allt ska vara klart för att släppa på sjötrafiken i april, säger Ingvar Andersson.

– Vi jobbar mot att kunna öppna upp ett körfält redan till julskyltningen i början av december. Detta har varit tanken hela tiden och vi ligger som sagt bra till enligt tidsplanen, säger Tommy Adamsson.

Detta innebär således att den provisoriska bron och ett körfält på den nya kanalbron kommer att möjliggöra trafik i bägge riktningarna från december och framåt.

1958, samma år som svenska fotbollslandslaget tog silver i hemma-VM, så stod den nuvarande bron över Säffle kanal färdig.

Just nu pågår ett arbete som till stora delar kommer att innebära att en helt ny brokonstruktion läggs på plats. Överbyggnaden som tidigare var i trä har rivits bort. De grövsta och understa rambalkarna, som ska behållas, har blästrats och målats.

Nästa steg blir att plocka bort övrigt stålmaterial i bron så att allt ska vara klart när den nya brokonstruktionen levereras om en knapp månad.

Trämaterialet i bron var i förvånansvärt bra skick med tanke på brons ålder.

– Ja, det stämmer, träet i sig var inte alltför dåligt. Däremot så var det en hel del rostangrepp på de delar som var i stål och dessa ska ju nu ersättas, säger Tommy Adamsson från Peab.

Den nya bron kommer att bli avsevärt tyngre än den tidigare på grund av att allt trä försvinner.

– Ja, det stämmer och därför krävs det nya motvikter. De gjuts dessutom i en betong med högre densitet än normalt eftersom det är lite trångt om utrymmet under bron.

Största insatsen

Ingvar Andersson är egentligen pensionerad från sin anställning i Säffle kommun. Men hans bakgrund som ansvarig för kanalbron under många år har gjort att han tagits in som konsult och kommunens representant för den pågående brorenoveringen.

Ett fortlöpande underhåll av bron har såklart utförts tidigare. Även ett antal större renoveringar, byte av hydraulik och annat har gjorts under årens lopp.

Något som motsvarar den satsning som nu görs finns dock inte under brons snart 60-åriga historia.

– Nej, det här är nog det största som vi har gjort någonsin sedan kommunen fick ansvaret 1970, det var i samband med att bron över 45:an togs i bruk, berättar Ingvar Andersson.

Nästa stora steg blir alltså att den nya brokonstruktionen levereras i fem delar vecka 44. Högst upp läggs det sedan en akrylatbeläggning, endast 10 millimeter tjockt, som ytskikt på bron.

Det har talats om att hela brorenoveringen kommer att pågå till och med april månad nästa år. Somliga tycks ha trott att detta innebär att bron kommer att vara helt stängd för biltrafik ända fram till dess.

– Ja, och så är det ju inte. Det som det handlar om är att allt ska vara klart för att släppa på sjötrafiken i april, säger Ingvar Andersson.

– Vi jobbar mot att kunna öppna upp ett körfält redan till julskyltningen i början av december. Detta har varit tanken hela tiden och vi ligger som sagt bra till enligt tidsplanen, säger Tommy Adamsson.

Detta innebär således att den provisoriska bron och ett körfält på den nya kanalbron kommer att möjliggöra trafik i bägge riktningarna från december och framåt.