2015-10-09 10:41

2015-10-09 10:41

Kräver svar om vargjakt

VARG: Daniel Bäckström (C) lyfter rovdjurspolitiken

Riksdagsman Daniel Bäckström (C) lämnar idag in en interpellation till statsrådet Sven-Erik Bucht (S). Bäckström kräver svar på frågor om vargjakt och regeringens rovdjurspolitik.
– Tydliga svar är viktigt för människor som lever i ovisshet, menar Daniel Bäckström.

Daniel Bäckström pekar i interpellationen på att osäkerheten och oron kring vilka förutsättningar och regler som ska gälla för rovdjursförvaltningen i framtiden är någonting regeringen måste ta tag i.

– Den nuvarande regeringen gav flera uppdrag under våren, uppdrag som än en gång skulle se över grunderna för den svenska rovdjursförvaltningen. En ny jaktsäsong har nu inletts och en fråga som många ställer sig är ifall det blir någon vargjakt i vinter. Ett viktigt svar på den frågan är hur regeringen avser att göra med de uppdrag som nu presenteras, skriver Bäckström i interpellationen.

Bäckström vill nu veta om regeringen tänker göra ändringar i den nuvarande ordningen i rovdjurspolitiken och vill också ha reda på vad regeringen avser göra för att säkerställa att en aktiv förvaltning sker av varg.

Daniel Bäckström pekar i interpellationen på att osäkerheten och oron kring vilka förutsättningar och regler som ska gälla för rovdjursförvaltningen i framtiden är någonting regeringen måste ta tag i.

– Den nuvarande regeringen gav flera uppdrag under våren, uppdrag som än en gång skulle se över grunderna för den svenska rovdjursförvaltningen. En ny jaktsäsong har nu inletts och en fråga som många ställer sig är ifall det blir någon vargjakt i vinter. Ett viktigt svar på den frågan är hur regeringen avser att göra med de uppdrag som nu presenteras, skriver Bäckström i interpellationen.

Bäckström vill nu veta om regeringen tänker göra ändringar i den nuvarande ordningen i rovdjurspolitiken och vill också ha reda på vad regeringen avser göra för att säkerställa att en aktiv förvaltning sker av varg.