2015-10-08 13:41

2015-10-08 13:41

Han kommer till Säffle?

SÄFFLE: Vill anordna seminarium för allmänheten

Säffles vision för 2026 är högaktuell med ett spännande besök inplanerat den 19 november.

Kommunledningskontoret föreslår att världsfotografen Mattias Klum ska föreläsa i Säffle kopplat till just visionens fokus på hållbar utveckling.

Seminariet föreslås vara öppet för allmänheten. Förutom Klums föreläsning planeras en minimässa med temat miljö och hållbarhet.

Kommunledningen föreslår politikerna i kommunstyrelsen att avsätta 110 000 kronor till projektet. Pengarna ska tas ur kommunstyrelsens medel för utveckling.

Man tror att en föreläsning av Mattias Klum kommer att locka en bred publik och stärka medvetenheten kring visionen.

Klum har kontaktats av Säffle kommun och har accepterat att ge en exklusiv föreläsning i Säffle med utgångspunkten Säffle 2026 och berätta även med utgångspunkt i sin senaste bok ”Vår tid på jorden: Välfärd inom planetens hållbara gränser”. Seminariet är planerat den 19 november i Medborgarhuset.

Prislappen på 110 000 kronor är alltså summan för hyran och förberedelsen av lokalen (10 000 kronor) och föreläsningsarvode och reseersättning (90 000 kronor). Man vill också från kommunledningens sida ha 10 000 kronor till marknadsföring.

Mattias Klum har fotograferat sedan tonåren och är frilansfotograf specialiserad på natur, miljö och kultur världen över. Hans foton har bland annat fotograferats i National Geographic Magazine och New York Times.

Kommunledningskontoret föreslår att världsfotografen Mattias Klum ska föreläsa i Säffle kopplat till just visionens fokus på hållbar utveckling.

Seminariet föreslås vara öppet för allmänheten. Förutom Klums föreläsning planeras en minimässa med temat miljö och hållbarhet.

Kommunledningen föreslår politikerna i kommunstyrelsen att avsätta 110 000 kronor till projektet. Pengarna ska tas ur kommunstyrelsens medel för utveckling.

Man tror att en föreläsning av Mattias Klum kommer att locka en bred publik och stärka medvetenheten kring visionen.

Klum har kontaktats av Säffle kommun och har accepterat att ge en exklusiv föreläsning i Säffle med utgångspunkten Säffle 2026 och berätta även med utgångspunkt i sin senaste bok ”Vår tid på jorden: Välfärd inom planetens hållbara gränser”. Seminariet är planerat den 19 november i Medborgarhuset.

Prislappen på 110 000 kronor är alltså summan för hyran och förberedelsen av lokalen (10 000 kronor) och föreläsningsarvode och reseersättning (90 000 kronor). Man vill också från kommunledningens sida ha 10 000 kronor till marknadsföring.

Mattias Klum har fotograferat sedan tonåren och är frilansfotograf specialiserad på natur, miljö och kultur världen över. Hans foton har bland annat fotograferats i National Geographic Magazine och New York Times.