2015-10-07 09:07

2015-10-07 09:07

Nu ska Säffle få säga sitt

SÄFFLE: Medborgarförslag införs i Säffle

POLITIK. Ökad delaktighet och utvecklad demokrati i kommunen.

Det är grundtanken nu när medborgarförslag av allt att döma införs i Säffle.

– Vi tror att det här är bra för Säffle, säger kommunchefen Ingemar Rosén.

Nu ska det bli enklare för Säfflebor att göra sina röster hörda och påverka beslutsfattandet i kommunen.

Förutsatt att kommunstyrelsen och fullmäktige följer tjänstemännens förslag så kommer medborgarförslag att införas redan 1 december.

Bakgrunden till nyordningen är en motion av Sjukvårdspartiets Ingegerd Welin Fogelberg från 2013. Redan tio år tidigare så fick en liknande motion från Miljöpartiet följden att Säffle kommun faktiskt införde medborgarförslag under ett prövoår. Någon permanentning därefter blev det inte.

Avslogs

2006 så förde Moderaterna fram ett förslag i samma anda och 2009 så lämnande Ingegerd Welin Fogelberg in sin första motion om att medborgarförslag borde bli verklighet i Säffle. Bägge dessa motioner avslogs.

Men nu är det alltså dags igen och Welin Fogelberg är nöjd med att hennes senaste motion nu har dammats av och sannolikt kommer klubbas igenom.

– Det känns ju väldigt bra att den har tagits upp igen. Det börjar ju hända en hel del när det gäller motioner i kommunen och det är glädjande.

Motionen när det gäller medborgarförslag ska tas upp på kommunstyrelsen i nästa vecka och därefter vandra vidare till kommunfullmäktiges ledamöter. Att den kommer att gå igenom utan motstånd verkar givet på förhand.

– Det är ingen som är emot så den lär klubbas igenom. Det här kommer innebära att enskilda personer kan lämna förslag utan att behöva vända sig till ett politiskt parti, säger Ingegerd Welin Fogelberg.

Erfarenhet

Ingemar Rosén, kommunchef i Säffle, har erfarenhet av att jobba med medborgarförslag från sin tid i Årjäng.

– Jag är väldigt positiv till det här. Medborgarförslag kan vara ett väldigt bra sätt att lyfta fram och få olika frågor belysta.

I den modell som ska användas i Säffle behöver medborgarförslagen inte nödvändigtvis avgöras i kommunfullmäktige.

Beroende på vad det handlar om och vilka effekterna av förslagen eventuellt blir så kan beredning och beslut tas i nämnder och styrelser.

– Det är jättebra att det blir på det sättet, att besluten hamnar nära de verksamheter som berörs. Det blir även så att förslagsställaren kommer att ha närvarorätt när ett förslag behandlas, säger Ingemar Rosén.

Nu ska det bli enklare för Säfflebor att göra sina röster hörda och påverka beslutsfattandet i kommunen.

Förutsatt att kommunstyrelsen och fullmäktige följer tjänstemännens förslag så kommer medborgarförslag att införas redan 1 december.

Bakgrunden till nyordningen är en motion av Sjukvårdspartiets Ingegerd Welin Fogelberg från 2013. Redan tio år tidigare så fick en liknande motion från Miljöpartiet följden att Säffle kommun faktiskt införde medborgarförslag under ett prövoår. Någon permanentning därefter blev det inte.

Avslogs

2006 så förde Moderaterna fram ett förslag i samma anda och 2009 så lämnande Ingegerd Welin Fogelberg in sin första motion om att medborgarförslag borde bli verklighet i Säffle. Bägge dessa motioner avslogs.

Men nu är det alltså dags igen och Welin Fogelberg är nöjd med att hennes senaste motion nu har dammats av och sannolikt kommer klubbas igenom.

– Det känns ju väldigt bra att den har tagits upp igen. Det börjar ju hända en hel del när det gäller motioner i kommunen och det är glädjande.

Motionen när det gäller medborgarförslag ska tas upp på kommunstyrelsen i nästa vecka och därefter vandra vidare till kommunfullmäktiges ledamöter. Att den kommer att gå igenom utan motstånd verkar givet på förhand.

– Det är ingen som är emot så den lär klubbas igenom. Det här kommer innebära att enskilda personer kan lämna förslag utan att behöva vända sig till ett politiskt parti, säger Ingegerd Welin Fogelberg.

Erfarenhet

Ingemar Rosén, kommunchef i Säffle, har erfarenhet av att jobba med medborgarförslag från sin tid i Årjäng.

– Jag är väldigt positiv till det här. Medborgarförslag kan vara ett väldigt bra sätt att lyfta fram och få olika frågor belysta.

I den modell som ska användas i Säffle behöver medborgarförslagen inte nödvändigtvis avgöras i kommunfullmäktige.

Beroende på vad det handlar om och vilka effekterna av förslagen eventuellt blir så kan beredning och beslut tas i nämnder och styrelser.

– Det är jättebra att det blir på det sättet, att besluten hamnar nära de verksamheter som berörs. Det blir även så att förslagsställaren kommer att ha närvarorätt när ett förslag behandlas, säger Ingemar Rosén.

Fakta

1 juli 2002 så infördes möjligheten för kommuner att låta medborgare väcka ärenden i kommunfullmäktige.

Ett medborgarförslag ska behandlas i fullmäktige eller genom en förenklad hantering i berörd styrelse eller nämnd.

I Säffle så har systemet använts under en försöksperiod mellan april 2004 och mars 2005.

Flera tidigare motioner har avslagits med olika motiveringar.

Källa: