2015-10-06 10:52

2015-10-06 10:52

De föreslås få extra lönelyft hos Säffle kommun

SÄFFLE: Satsar extra på särskilda personalgrupper

Utöver lönerevisionen ska några särskilt utvalda personalgrupper inom Säffle kommun få ett extra lönelyft. Det föreslår kommunledningskontoret i ett förslag som kommunstyrelsen ska få ta ställning till.

När lönerevisionen för i år gjordes utvärderades löneläget för vissa personalgrupper inom Säffle kommuns olika verksamheter.

En extra lönesatsning föreslås nu för att lyfta vissa yrkesgrupper. Man har samlat in yrkanden från arbetstagarorganisationer, gjort en lönekartläggning och jobbat med statistiska underlag. De som föreslås få ett extra påslag är enhetschefer, verksamhetschefer, socialsekreterare och biståndshandläggare inom socialförvaltningen.

Lärare lyfts

Kommunstyrelsen ska nu få ta ställning till om 500 000 kronor ska satsas på dessa utöver lönerevisionen. Det här är pengar som avsatts de senaste åren för att göra just liknande lönesatsningar.

Kommunledningskontoret kom också fram till att satsningar behöver göras på lärare inom grundskolan, och de lönelyften kommer att täckas av AFA-medel. Allt enligt kommunledningskontorets tjänsteyttrande.

Det är nu alltså kommunstyrelsens politiker som får titta på förslaget.

När lönerevisionen för i år gjordes utvärderades löneläget för vissa personalgrupper inom Säffle kommuns olika verksamheter.

En extra lönesatsning föreslås nu för att lyfta vissa yrkesgrupper. Man har samlat in yrkanden från arbetstagarorganisationer, gjort en lönekartläggning och jobbat med statistiska underlag. De som föreslås få ett extra påslag är enhetschefer, verksamhetschefer, socialsekreterare och biståndshandläggare inom socialförvaltningen.

Lärare lyfts

Kommunstyrelsen ska nu få ta ställning till om 500 000 kronor ska satsas på dessa utöver lönerevisionen. Det här är pengar som avsatts de senaste åren för att göra just liknande lönesatsningar.

Kommunledningskontoret kom också fram till att satsningar behöver göras på lärare inom grundskolan, och de lönelyften kommer att täckas av AFA-medel. Allt enligt kommunledningskontorets tjänsteyttrande.

Det är nu alltså kommunstyrelsens politiker som får titta på förslaget.