2015-09-29 06:00

2015-09-29 06:00

Nya maskiner och lokalerhar skapat nya arbeten

SÄFFLE: Wood Support har investerat 24 miljoner kronor i Lindverken

Wood Support tog över Lindverken för sju år sedan och har sedan dess investerat 24 miljoner kronor i nya maskiner och lokaler. Under samma period har både antalet anställda och omsättning mer än fördubblats.

Det första som skedde vid Lindverken när Wood Support 2008 tog över verksamheten, var att man investerade ipå nya moderna lokaler och nya maskiner för impregnering. I den nya impregneringshallen producerar företaget i dag 40 000 kubikmeter tryckimpregnerat virke per år men det finns kapacitet för ytterligare 10 000 kubik.

Nästa steg var att bygga ett nytt hyvleri.

– Det var färdigt i slutet av förra året och innebär att vi nu producerar cirka 40 000 kubikmeter hyvlat virke per år. Men det finns kapacitet för 60 000 den dagen vi ansöker om att få utöka produktionen, berättar Jarmo Säily som tillsammans med Hans Westermark äger Wood Support.

24 miljoner

När de en gång bildade företaget var tanken egentligen endast att ägna sig åt handel med trävaror men de såg potentialen med Lindverken och har efter övertagandet investerat 24 miljoner kronor i anläggningen varav 17 miljoner i det nya hyvleriet.

– Vi har spänt bågen ordentligt men nu måste den nya produktionen få tid att sätta sig ordentligt innan det kan bli tal om ytterligare investeringar. Men hittills har allt fungerat mycket bra och det beror på att vi har mycket kompetent personal både när det gäller produktion, planering, logistik och försäljning, säger Jarmo Säily.

13-15 anställda

När Wood Support övertog Lindverken låg årsomsättningen på 52 miljoner kronor. I år kommer den att landa på 120 miljoner. Antalet anställda har under samma tidsperiod ökat från sex till 13-15 beroende på årstid.

– Vi brukar ta in några fler när produktionen är som mest intensiv framåt våren, förklarar Mats Johnson, som är ansvarig för produktionsplanering och logistik på företaget.

Med både impregneringshall och hyvleri har Wood Support flera ben att stå på. Företaget producerar tryckimpregnerade varor till bygghandeln dit man också levererar hyvlat konstruktionsvirke. Man tillverkar dessutom sågade trävaror till pallindustrin och snickerier.

– Sedan vi startade hyvleri levererar vi också stora mängder spån till Pemco i Säffle för pelletstillverkning, berättar Jarmo Säily.

Mot arabvärlden

Cirka 90 procent av produktionen hamnar i Sverige och Norge. Stora Enso och bygghandlar som XL Bygg, Byggmax och Hedins är några av de största kunderna. Företaget har också hittat en port till arabvärlden.

– Där ser vi en stor potential men det spända världsläget gör att osäkerheten av förklarliga skäl är stor just nu. Det påverkar också prisbilden på råvara vilket gör att man måste ha god fingertoppskänsla för att undvika dåliga affärer, säger Jarmo Säily.

Det första som skedde vid Lindverken när Wood Support 2008 tog över verksamheten, var att man investerade ipå nya moderna lokaler och nya maskiner för impregnering. I den nya impregneringshallen producerar företaget i dag 40 000 kubikmeter tryckimpregnerat virke per år men det finns kapacitet för ytterligare 10 000 kubik.

Nästa steg var att bygga ett nytt hyvleri.

– Det var färdigt i slutet av förra året och innebär att vi nu producerar cirka 40 000 kubikmeter hyvlat virke per år. Men det finns kapacitet för 60 000 den dagen vi ansöker om att få utöka produktionen, berättar Jarmo Säily som tillsammans med Hans Westermark äger Wood Support.

24 miljoner

När de en gång bildade företaget var tanken egentligen endast att ägna sig åt handel med trävaror men de såg potentialen med Lindverken och har efter övertagandet investerat 24 miljoner kronor i anläggningen varav 17 miljoner i det nya hyvleriet.

– Vi har spänt bågen ordentligt men nu måste den nya produktionen få tid att sätta sig ordentligt innan det kan bli tal om ytterligare investeringar. Men hittills har allt fungerat mycket bra och det beror på att vi har mycket kompetent personal både när det gäller produktion, planering, logistik och försäljning, säger Jarmo Säily.

13-15 anställda

När Wood Support övertog Lindverken låg årsomsättningen på 52 miljoner kronor. I år kommer den att landa på 120 miljoner. Antalet anställda har under samma tidsperiod ökat från sex till 13-15 beroende på årstid.

– Vi brukar ta in några fler när produktionen är som mest intensiv framåt våren, förklarar Mats Johnson, som är ansvarig för produktionsplanering och logistik på företaget.

Med både impregneringshall och hyvleri har Wood Support flera ben att stå på. Företaget producerar tryckimpregnerade varor till bygghandeln dit man också levererar hyvlat konstruktionsvirke. Man tillverkar dessutom sågade trävaror till pallindustrin och snickerier.

– Sedan vi startade hyvleri levererar vi också stora mängder spån till Pemco i Säffle för pelletstillverkning, berättar Jarmo Säily.

Mot arabvärlden

Cirka 90 procent av produktionen hamnar i Sverige och Norge. Stora Enso och bygghandlar som XL Bygg, Byggmax och Hedins är några av de största kunderna. Företaget har också hittat en port till arabvärlden.

– Där ser vi en stor potential men det spända världsläget gör att osäkerheten av förklarliga skäl är stor just nu. Det påverkar också prisbilden på råvara vilket gör att man måste ha god fingertoppskänsla för att undvika dåliga affärer, säger Jarmo Säily.