2015-09-23 14:41

2015-09-23 14:41

Fortsatt expansion på Mässviks säteri

MÄSSVIK: Grön Ko belönas för sin nötköttsproduktion

Prisbelönat. Grön Ko och Mässviks säteri har av LRF utsetts till årets nötköttsföretagare. Utmärkelsen kommer i ett expansivt skede med en ökande efterfrågan på företagets produkter.

Knut Lillienau och Christina Jonsson-Lillienau driver Mässviks gård och företaget Grön Ko som startade några år efter att Knut år 2000 hade övertagit ansvaret för gårdens verksamhet efter sin far Åke. Då handlade allt om mjölkproduktion och på gården fanns en anställd. I dag har Grön Ko 27 personer på sin lönelista varav 17 arbetar heltid.

– Vi är snart tillbaka där gården befann sig på 1920-talet då min farfar Gösta drev gården och 25 personer hade sin inkomst från gården, säger Knut.

Det är satsningen på nötköttproduktion som gett utslag och utvecklat gårdens profil.

– Men inte bara vårt eget kött utan också fem andra gårdars kött som vi använder för att producera måltidslösningar och högprofilerade varor, både i egna butiken och till dagligvaruhandel, restauranger och inrättningar som satsar på högkvalitativ mat med identitet, förklarar Knut.

Bryter ny mark

Han, Christina och deras medarbetare har inte bara utvecklat den egna gårdens och granngårdarnas råvaror utan även kundernas medvetenhet om kvalitet och hållbarhet och möjligheterna att erbjuda kvalitet även i små sammanhang. För detta tilldelas man nu LRF:s pris som årets nötköttsföretag.

– Vi vill också lyfta fram Grön Ko som ett företag som hela tiden bryter ny mark och skapar nya möjligheter, sa Catarina Nilsson i LRF Värmland när hon på onsdagen delade ut priset.

Företaget och gården befinner sig i ett expansivt skede med nya produkter och nya kunder.

– Vi är extra stolta över att vår KRAV-ekologiska färska färdigmat blivit så populär, säger Christina som också berättar att man nyss börjat leveranser av cirka 15 000 portioner i veckan enbart till ICA.

För två år sedan levererade företaget 1 000-1 500 portioner i veckan. Den ökade efterfrågan innebär att företaget behöver mer råvaror.

– Vi har i dag 160 uppstallade djur men utvecklingsmöjligheterna innebär att vi skulle vilja fördubbla produktionen, säger Knut.

Knut Lillienau och Christina Jonsson-Lillienau driver Mässviks gård och företaget Grön Ko som startade några år efter att Knut år 2000 hade övertagit ansvaret för gårdens verksamhet efter sin far Åke. Då handlade allt om mjölkproduktion och på gården fanns en anställd. I dag har Grön Ko 27 personer på sin lönelista varav 17 arbetar heltid.

– Vi är snart tillbaka där gården befann sig på 1920-talet då min farfar Gösta drev gården och 25 personer hade sin inkomst från gården, säger Knut.

Det är satsningen på nötköttproduktion som gett utslag och utvecklat gårdens profil.

– Men inte bara vårt eget kött utan också fem andra gårdars kött som vi använder för att producera måltidslösningar och högprofilerade varor, både i egna butiken och till dagligvaruhandel, restauranger och inrättningar som satsar på högkvalitativ mat med identitet, förklarar Knut.

Bryter ny mark

Han, Christina och deras medarbetare har inte bara utvecklat den egna gårdens och granngårdarnas råvaror utan även kundernas medvetenhet om kvalitet och hållbarhet och möjligheterna att erbjuda kvalitet även i små sammanhang. För detta tilldelas man nu LRF:s pris som årets nötköttsföretag.

– Vi vill också lyfta fram Grön Ko som ett företag som hela tiden bryter ny mark och skapar nya möjligheter, sa Catarina Nilsson i LRF Värmland när hon på onsdagen delade ut priset.

Företaget och gården befinner sig i ett expansivt skede med nya produkter och nya kunder.

– Vi är extra stolta över att vår KRAV-ekologiska färska färdigmat blivit så populär, säger Christina som också berättar att man nyss börjat leveranser av cirka 15 000 portioner i veckan enbart till ICA.

För två år sedan levererade företaget 1 000-1 500 portioner i veckan. Den ökade efterfrågan innebär att företaget behöver mer råvaror.

– Vi har i dag 160 uppstallade djur men utvecklingsmöjligheterna innebär att vi skulle vilja fördubbla produktionen, säger Knut.

Motiveringen

”Knut och Christina driver Mässviks gård och företaget Grön Ko. Med gräsuppfött kött som profil utvecklar de gårdens eget och andra bönders råvara till måltidslösningar och högprofilerade varor i såväl den egna butiken som i dagligvaruhandel och restauranger. De utvecklar måltider med identitet och bygger upp kundernas medvetenhet om kvalitet och hållbarhet och serveringars möjlighet att erbjuda kvalitet även i små sammanhang.

Källa: LRF Regionförbundet Värmland