2015-09-19 06:00

2015-09-19 06:00

Mer pengar behövs i Tveta

SÄFFLE: Tveta skola i en fortsatt utsatt position

För få elever har länge varit ett hot mot skolan i Tveta.
Nu skjuter kommunstyrelsen till ytterligare 500 000 kronor till verksamheten och samtidigt tillsätts en utredning om framtiden.

Tveta skola har länge brottats med ett lågt elevantal och de negativa följder som detta för med sig.

Skolans långsiktiga överlevnad har varit flitigt diskuterad och situationen är påtagligt aktuell även detta läsår.

Kommunstyrelsen hade frågan uppe vid sitt senaste möte.

I beslutsunderlaget från barn- och utbildningsförvaltningen så framkommer det att det låga elevtantalet detta läsår medför att pengarna inte räcker till för att bedriva en fungerande verksamhet.

Antalet lärartjänster som ryms inom budgetramen är helt enkelt inte tillräckligt. Även fritidsverksamheten i anslutning till skolan får inte resurserna att gå ihop utan extra ekonomisk stöd från kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande Dag Rogne (C) ser allvarligt på den situation som Tveta skola befinner sig i. Att tala om en framtida nedläggning är han dock inte beredd att göra i nuläget.

– Nej, nu ska det göras en grundlig utredning av situationen och resultatet av den kommer någon gång i vinter, säger han.

Dag Rogne slår dock fast att ytterskolornas betydelse och ställning i kommunen inte har förändrats. Ytterskolorna ska ges möjligheter att leva vidare och satsningen på en upprustning och utbyggnad i Svanskog är ett tecken på var kommunen står i frågan, anser Rogne.

– Vår inställning är ju att ytterskolorna ska finnas kvar. I Tveta är ju läget dock besvärligt och vi tillför nu resurser så att man ska kunna bedriva en verksamhet med kvalitet detta läsår.

Detta innebär att eleverna i Tveta kostar omkring dubbelt så mycket som den genomsnittliga eleven i kommunen, enligt Dag Rogne.

– Ja, och det är väl inte långsiktigt hållbart. Men, som sagt, nu får detta utredas innan vi kan bestämma hur framtiden ser ut, säger han.

Tveta skola har länge brottats med ett lågt elevantal och de negativa följder som detta för med sig.

Skolans långsiktiga överlevnad har varit flitigt diskuterad och situationen är påtagligt aktuell även detta läsår.

Kommunstyrelsen hade frågan uppe vid sitt senaste möte.

I beslutsunderlaget från barn- och utbildningsförvaltningen så framkommer det att det låga elevtantalet detta läsår medför att pengarna inte räcker till för att bedriva en fungerande verksamhet.

Antalet lärartjänster som ryms inom budgetramen är helt enkelt inte tillräckligt. Även fritidsverksamheten i anslutning till skolan får inte resurserna att gå ihop utan extra ekonomisk stöd från kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande Dag Rogne (C) ser allvarligt på den situation som Tveta skola befinner sig i. Att tala om en framtida nedläggning är han dock inte beredd att göra i nuläget.

– Nej, nu ska det göras en grundlig utredning av situationen och resultatet av den kommer någon gång i vinter, säger han.

Dag Rogne slår dock fast att ytterskolornas betydelse och ställning i kommunen inte har förändrats. Ytterskolorna ska ges möjligheter att leva vidare och satsningen på en upprustning och utbyggnad i Svanskog är ett tecken på var kommunen står i frågan, anser Rogne.

– Vår inställning är ju att ytterskolorna ska finnas kvar. I Tveta är ju läget dock besvärligt och vi tillför nu resurser så att man ska kunna bedriva en verksamhet med kvalitet detta läsår.

Detta innebär att eleverna i Tveta kostar omkring dubbelt så mycket som den genomsnittliga eleven i kommunen, enligt Dag Rogne.

– Ja, och det är väl inte långsiktigt hållbart. Men, som sagt, nu får detta utredas innan vi kan bestämma hur framtiden ser ut, säger han.