2015-09-18 15:52

2015-09-18 15:52

Flyktingbarns familjer tas emot

SÄFFLE: Beslut i socialnämnden

De ensamkommande flyktingbarn som kommit till Säffle och vill ha hit sina familjer, ska få stöd av Säffle kommun. Det anser politikerna i socialnämnden.

När socialnämnden hade sitt sammanträde i onsdags, togs enhälligt en uttalad viljeinriktning om att ge allt tänkbart stöd till de ensamkommande flyktingbarn som kommit till Säffle. Det handlar om att hjälpa och aktivt stödja barnen med att få hit sina föräldrar och dessutom hjälpa till att ordna bostäder åt dem.

– Det är en fråga om värderingar och därför är det viktigt att nämnden tar ett inriktningsbeslut så att socialtjänsten vet hur riktlinjerna ser ut, säger nämndens ordförande Helene Agdén (SiV).

Klart med Säbo

Det finns i dag 28 ensamkommande flyktingbarn i Säffle och politikerna anser att det är nu är viktigt att ha planerat mottagande om deras föräldrar kommer hit.

– Vi har samtalat med Säfflebostäder som ska underlätta för oss att ordna boende. Vi har också kontrollerat att beslutet inte kommer att innebära någon nämnvärd belastning på socialtjänstens handläggare, säger Helene Agdén.

När socialnämnden hade sitt sammanträde i onsdags, togs enhälligt en uttalad viljeinriktning om att ge allt tänkbart stöd till de ensamkommande flyktingbarn som kommit till Säffle. Det handlar om att hjälpa och aktivt stödja barnen med att få hit sina föräldrar och dessutom hjälpa till att ordna bostäder åt dem.

– Det är en fråga om värderingar och därför är det viktigt att nämnden tar ett inriktningsbeslut så att socialtjänsten vet hur riktlinjerna ser ut, säger nämndens ordförande Helene Agdén (SiV).

Klart med Säbo

Det finns i dag 28 ensamkommande flyktingbarn i Säffle och politikerna anser att det är nu är viktigt att ha planerat mottagande om deras föräldrar kommer hit.

– Vi har samtalat med Säfflebostäder som ska underlätta för oss att ordna boende. Vi har också kontrollerat att beslutet inte kommer att innebära någon nämnvärd belastning på socialtjänstens handläggare, säger Helene Agdén.