2015-09-17 06:00

2015-09-17 06:00

"Det är inte ont om älg"

VÄRMLANDSNÄS: Lantbrukare vill att fler älgar skjuts

En vikande älgstam har medfört en lägre tilldelning inför älgjakten som snart ska dra i gång.
Nu lyfter lantbrukare på Värmlandsnäs en annan sida av myntet.
– Här oss finns det gott om älg och det blir mycket skador för oss som är lantbrukare, säger Anders Håkansson.

En halverad tilldelning, ner till tre älgar per 1000 hektar i Säffle Västra Älgskötselområde. Detta kunde Säffle-Tidningen rapportera om för snart en månad sedan.

Även inom älgskötselområdet för södra Värmlandsnäs så ligger tilldelningen inför årets jakt på tre fullvuxna älgar, en nivå som är lägre än de senaste åren. Bakgrunden och syftet med en lägre tilldelning överlag är att ge den vikande älgstammen en chans att växa till sig.

”Mycket älgar”

Anders Håkansson och Mikael Johansson är bägge lantbrukare långt ut på Värmlandsnäs. Anders arrenderar Rosenborgs Säteri och Mikael driver Hults Gård. Deras syn på älgstammen och hur många älgar som kan och bör skjutas rimmar inte alls med den låga tilldelningen som nu är gällande.

– Jag tycker inte att man generellt kan säga att det finns lite älg, det stämmer inte överallt. Här hos oss så är det mycket älgar, säger Anders Håkansson.

– Där det faktiskt finns mycket älg bör man också kunna skjuta av fler, fortsätter Mikael Johansson.

En sådan lösning har diskuterats men inte kommit till stånd. Det handlar om en differentierad tilldelning för enskilda jaktlag och inte, som i dag, en generell nivå utspridd över ett större område.

– Det här är något vi har försökt få till länge men av någon anledning så verkar det inte gå att få igenom detta, säger Mikael Johansson.

Jobbet viktigast

Orsaken till att Mikael och Anders vill se en större avskjutning, åtminstone lokalt i deras område, är inte att de vill ha bort älgen helt. Anders är själv jägare och ser älgjakten som en trevlig sysselsättning.

Men när älgarna påverkar hans yrkesliv negativt så väger det självklart tyngre än hans jaktintresse.

– Mitt jobb är viktigast såklart och älgarna orsakar stora skador på grödorna. Det är många lantbrukare som har problem och det handlar om stora pengar, säger Anders.

– Dessutom, man anstränger sig för att få fina grödor. När sedan älgarna äter upp och förstör så mycket av skörden så tappar man lite av glädjen med att vara lantbrukare, säger han.

De båda efterlyser nu en större förståelse från allmänheten, från jägarna och från markägare. Förståelse för att älgar ställer till med stora problem för lantbrukare och att tillgången på älg faktiskt är god i vissa områden.

Ett större engagemang från just markägarna är en nyckel, anser Anders och Mikael.

– Det är ju egentligen markägare som har makten och de skulle kunna påverka besluten om tilldelning, säger Mikael Johansson.

En halverad tilldelning, ner till tre älgar per 1000 hektar i Säffle Västra Älgskötselområde. Detta kunde Säffle-Tidningen rapportera om för snart en månad sedan.

Även inom älgskötselområdet för södra Värmlandsnäs så ligger tilldelningen inför årets jakt på tre fullvuxna älgar, en nivå som är lägre än de senaste åren. Bakgrunden och syftet med en lägre tilldelning överlag är att ge den vikande älgstammen en chans att växa till sig.

”Mycket älgar”

Anders Håkansson och Mikael Johansson är bägge lantbrukare långt ut på Värmlandsnäs. Anders arrenderar Rosenborgs Säteri och Mikael driver Hults Gård. Deras syn på älgstammen och hur många älgar som kan och bör skjutas rimmar inte alls med den låga tilldelningen som nu är gällande.

– Jag tycker inte att man generellt kan säga att det finns lite älg, det stämmer inte överallt. Här hos oss så är det mycket älgar, säger Anders Håkansson.

– Där det faktiskt finns mycket älg bör man också kunna skjuta av fler, fortsätter Mikael Johansson.

En sådan lösning har diskuterats men inte kommit till stånd. Det handlar om en differentierad tilldelning för enskilda jaktlag och inte, som i dag, en generell nivå utspridd över ett större område.

– Det här är något vi har försökt få till länge men av någon anledning så verkar det inte gå att få igenom detta, säger Mikael Johansson.

Jobbet viktigast

Orsaken till att Mikael och Anders vill se en större avskjutning, åtminstone lokalt i deras område, är inte att de vill ha bort älgen helt. Anders är själv jägare och ser älgjakten som en trevlig sysselsättning.

Men när älgarna påverkar hans yrkesliv negativt så väger det självklart tyngre än hans jaktintresse.

– Mitt jobb är viktigast såklart och älgarna orsakar stora skador på grödorna. Det är många lantbrukare som har problem och det handlar om stora pengar, säger Anders.

– Dessutom, man anstränger sig för att få fina grödor. När sedan älgarna äter upp och förstör så mycket av skörden så tappar man lite av glädjen med att vara lantbrukare, säger han.

De båda efterlyser nu en större förståelse från allmänheten, från jägarna och från markägare. Förståelse för att älgar ställer till med stora problem för lantbrukare och att tillgången på älg faktiskt är god i vissa områden.

Ett större engagemang från just markägarna är en nyckel, anser Anders och Mikael.

– Det är ju egentligen markägare som har makten och de skulle kunna påverka besluten om tilldelning, säger Mikael Johansson.