2015-09-17 06:00

2015-09-17 06:00

Arbetet för en nysimhall har inletts

SÄFFLE: Säffle kommun hämtar inspiration och idéer utifrån

Idrottshallen blir kvar, nuvarande simhall rivs och en ny badanläggning byggs på Tegnérområdet.
Även om ett sådant beslut ligger en bit in i framtiden så verkar detta vara det hetaste spåret just nu.
– Efter jul kanske vi kan ha ett antal förslag att ta ställning till, säger KS-ordförande Dag Rogne.

Det är nu snart fyra månader sedan delar av innertaket i simhallen i Säffle rasade ner i bassängen.

Verksamheten i badhuset är i gång igen men några omfattande renoveringsarbeten av anläggningen tycks vara helt osannolika i dagsläget.

Nu är det nybyggnation som gäller och under veckan så har en delegation från kommunen gjort studiebesök på andra orter för att få tips och idéer om vilken väg som Säffle kommun så småningom ska vandra.

Anläggningar i Skara, Skövde och Angered har besökts.

– Det är många intryck som vi nu får ta med oss hem och så småningom hitta en profil som passar för oss i Säffle, säger Dag Rogne.

Om man inte hade investerings- och driftskostnader att ta hänsyn till så är de möjliga alternativen i dag näst intill oändliga. Ska man ha 50-metetsbassäng, hopptorn, relaxavdelning, rehabbassäng och kanske även bassäng utomhus?

– Det är ingen tvekan om man enkelt kan bygga en anläggning för många hundra miljoner kronor. Samtidigt får vi rätta mun efter matsäck och hitta en nivå som passar oss.

Tidigare så har Höglunda-området och närheten till Somashallen varit ett alternativt som förts fram i debatten. Nu verkar det som att detta spår har svalnat. Idrottshallen på Tegnér kommer att finnas kvar och rustas upp och fördelarna med att lägga en ny simhall i anslutning lär väga tungt framöver.

– Det är ingen som riktigt driver Höglunda som ett alternativ i dag, säger Rogne.

Verksamheten i det nuvarande badhuset kommer att fortsätta under tiden som en ny anläggning planeras och byggs. Men långsiktigt så verkar det inte sannolikt att någon verksamhet överhuvudtaget kommer att bedrivas i den delen av anläggningen.

– Simhallen ska hållas igång i under den här processen. Men sedan kommer den sannolikt att plockas ner. Om vi beslutar oss för att använda den ytan till något är det billigare att bygga nytt där, säger Dag Rogne.

Tidsplanen då, när kan saker och ting falla på plats och när är det dags att ta beslut? Ja, svaren på dessa frågor är ännu lite otydliga.

– Vi har en bit kvar. Nu får vi ta med oss våra intryck hem från den här resan. Sedan ska vi ha en process där vi tar fram ett antal varianter som vi kan förhålla oss till.

– Sedan kan vi ju inte dra ut på det här för länge. Under 2016 så hoppas jag att vi kan ta ett beslut om hur vi vill ha det, säger Dag Rogne.

Det är nu snart fyra månader sedan delar av innertaket i simhallen i Säffle rasade ner i bassängen.

Verksamheten i badhuset är i gång igen men några omfattande renoveringsarbeten av anläggningen tycks vara helt osannolika i dagsläget.

Nu är det nybyggnation som gäller och under veckan så har en delegation från kommunen gjort studiebesök på andra orter för att få tips och idéer om vilken väg som Säffle kommun så småningom ska vandra.

Anläggningar i Skara, Skövde och Angered har besökts.

– Det är många intryck som vi nu får ta med oss hem och så småningom hitta en profil som passar för oss i Säffle, säger Dag Rogne.

Om man inte hade investerings- och driftskostnader att ta hänsyn till så är de möjliga alternativen i dag näst intill oändliga. Ska man ha 50-metetsbassäng, hopptorn, relaxavdelning, rehabbassäng och kanske även bassäng utomhus?

– Det är ingen tvekan om man enkelt kan bygga en anläggning för många hundra miljoner kronor. Samtidigt får vi rätta mun efter matsäck och hitta en nivå som passar oss.

Tidigare så har Höglunda-området och närheten till Somashallen varit ett alternativt som förts fram i debatten. Nu verkar det som att detta spår har svalnat. Idrottshallen på Tegnér kommer att finnas kvar och rustas upp och fördelarna med att lägga en ny simhall i anslutning lär väga tungt framöver.

– Det är ingen som riktigt driver Höglunda som ett alternativ i dag, säger Rogne.

Verksamheten i det nuvarande badhuset kommer att fortsätta under tiden som en ny anläggning planeras och byggs. Men långsiktigt så verkar det inte sannolikt att någon verksamhet överhuvudtaget kommer att bedrivas i den delen av anläggningen.

– Simhallen ska hållas igång i under den här processen. Men sedan kommer den sannolikt att plockas ner. Om vi beslutar oss för att använda den ytan till något är det billigare att bygga nytt där, säger Dag Rogne.

Tidsplanen då, när kan saker och ting falla på plats och när är det dags att ta beslut? Ja, svaren på dessa frågor är ännu lite otydliga.

– Vi har en bit kvar. Nu får vi ta med oss våra intryck hem från den här resan. Sedan ska vi ha en process där vi tar fram ett antal varianter som vi kan förhålla oss till.

– Sedan kan vi ju inte dra ut på det här för länge. Under 2016 så hoppas jag att vi kan ta ett beslut om hur vi vill ha det, säger Dag Rogne.