2015-09-16 16:32

2015-09-16 16:32

Så mycket får Säfflekyrkorna i stöd

SÄFFLE: Kyrkorna får miljoner för renovering och projekt

Fönster ska renoveras liksom tak och kyrkportar. Arbetet med att bevara det kyrkliga kulturarvet får stöd av stiftsstyrelsen och många av de 22,3 miljonerna man delar ut i Karlstads stift hamnar i Säffle pastorat.

För att bevara kulturarvet ger staten en årlig ersättning (KAE) om 460 miljoner till Svenska kyrkan. Ur denna pott söker sedan respektive stift medel baserat på församlingarnas ansökningar. Att kyrkans kulturhistoriska värden ska bevaras och skyddas är viktigt, menar man från kyrkan. Dock är inställningen att ingrepp ska minimeras.

– Bidrag ges också till kulturhistoriska inventeringar av kyrkogård, gravplatser och upprättande av trädvårdsplaner, berättar stiftsantikvarie Erika Hedenskog. Detta för ett långsiktigt och medvetet bevarande av kyrkogårdarnas specifika kulturarv.

Det är inte bara renoveringar som får ekonomiskt stöd för att genomföras. En orgelinventering ska göras i stiftet och ett kulturhistoriskt värderingsprojekt i Säffle pastorat har också beviljats pengar. Det sistnämnda får en halv miljon kronor av stiftsstyrelsen.

Fem renoveringsprojekt får ett rejält ekonomiskt tillskott. Ett av dem hittar vi i Säffle. Det är Bro kyrka, vars skiffertak ska läggas om.

2015 har kyrkostyrelsen beslutat att fördela 530 miljoner kronor. De 70 miljonerna extra detta år hämtas ur ett från tidigare år uppbyggt ”överskott” av kyrkoantikvarisk ersättning. Över 22 miljoner hamnar alltså i Värmland.

– Trots ersättningen, som kan variera mellan 25-90 procent beroende av åtgärdstyp, har många församlingar det ekonomiskt svårt att kunna genomföra alla de åtgärder som behöver göras för att vårda kulturarvet professionellt, förklarar Erika Hedenskog. Därför kommer vissa projekt att skjutas på framtiden.

För att bevara kulturarvet ger staten en årlig ersättning (KAE) om 460 miljoner till Svenska kyrkan. Ur denna pott söker sedan respektive stift medel baserat på församlingarnas ansökningar. Att kyrkans kulturhistoriska värden ska bevaras och skyddas är viktigt, menar man från kyrkan. Dock är inställningen att ingrepp ska minimeras.

– Bidrag ges också till kulturhistoriska inventeringar av kyrkogård, gravplatser och upprättande av trädvårdsplaner, berättar stiftsantikvarie Erika Hedenskog. Detta för ett långsiktigt och medvetet bevarande av kyrkogårdarnas specifika kulturarv.

Det är inte bara renoveringar som får ekonomiskt stöd för att genomföras. En orgelinventering ska göras i stiftet och ett kulturhistoriskt värderingsprojekt i Säffle pastorat har också beviljats pengar. Det sistnämnda får en halv miljon kronor av stiftsstyrelsen.

Fem renoveringsprojekt får ett rejält ekonomiskt tillskott. Ett av dem hittar vi i Säffle. Det är Bro kyrka, vars skiffertak ska läggas om.

2015 har kyrkostyrelsen beslutat att fördela 530 miljoner kronor. De 70 miljonerna extra detta år hämtas ur ett från tidigare år uppbyggt ”överskott” av kyrkoantikvarisk ersättning. Över 22 miljoner hamnar alltså i Värmland.

– Trots ersättningen, som kan variera mellan 25-90 procent beroende av åtgärdstyp, har många församlingar det ekonomiskt svårt att kunna genomföra alla de åtgärder som behöver göras för att vårda kulturarvet professionellt, förklarar Erika Hedenskog. Därför kommer vissa projekt att skjutas på framtiden.

Så ser det ut i ST:s spridningsområde

Åmåls kyrka – renovering av kyrkport 40 000 kronor.

Säffle pastorat – identifiering och förvaltning av kyrkliga kulturvärden 500 000 kronor.

Bro kyrka – skiffertaksrenovering, 1 775 000 kronor.

Bro kyrkogård – grundläggning av kyrkogårdsmur och släntsäkring 670 000 kronor.

Tveta kyrka – inrättande av ny textilförvaring 100 000 kronor.

Botilsäters kyrka – fönsterrenovering 480 000 kronor.

By kyrka får avslag för fönsterrenovering och restaurering av putsfasad. Uppmanas söka 2017.